کل کتاب یمانی موعود

در این بخش می توانید مباحث را به زبان فارسی به اشتراک بگذارید و بحث کنید

Moderator: Shana

Post Reply
User avatar
Solis
Posts: 6
Joined: Sun Jul 12, 2020 1:12 pm

به نام خداوند مهربان
درود و سلام جاودانه به محمد و خاندان محمد
شکر خداوند متعال که این فرصت را به من داده است که بتوانم خدمتی بکنم
این فایل توسط برادران عزیز انصار برای دوست داران حق جمع آوری شده که امیدوارم دری برای هدایت خلق باشد
من خادم شما هر سوالی که داشتید بپرسید و من در خدمت شما هستم
Solis
Attachments
"When the holy one...took me to serve the throne of glory...and all the needs of the Shekinah, at once my flesh turned to flame....all my limbs to wings of burning fire, and the substance of my body to blazing fire", -The Archangel Metatron
Post Reply