امرا معاش در اخرالزمان

Here is where we will post all your questions and answers to the Imam a.s

Moderator: Shana

Post Reply
Bidar
Posts: 2
Joined: Sun Nov 15, 2020 3:47 pm

سلام علیکم ..سرور و مولایم احمدالحسن ع
سوالی دارم از خدمت شما عزیز عالی مقام
با توجه به وضعیت کرونا و الوده بودن مشاغل به دروغ و فساد و کم فروشی و رشوه و... ایا جایز است بخاطر امرار معاش و سرپرستی از همسر و اولاد بدین کارها مشغول شویم؟و یا از طریق مشاغل پست و حلال مثل جمع اوری ضایعات زباله روزگار بگزرانیم ؟با تدجه به فرموده مهدی ادم ع حتی الامکان در خانه بمانیم .مگر به ضرورت و با مجهز شدن به دستکش و ماسک ....پدرعزیزم ایا اگر زن و فرزند بیش از نیاز حداقلی تقاضا کنند جایز است بعنوان کارگر در مشاغلی که معمولا الوده به گناه و کمفروشی هستند،شاغل شویم؟
Post Reply