امرا معاش در اخرالزمان

Here is where we will post all your questions and answers to the Imam a.s

Moderator: Shana

Post Reply
Bidar
Posts: 2
Joined: Sun Nov 15, 2020 3:47 pm

سلام علیکم و رحمه الله .. در وضعیتی که فی الحال در جهان وجود دارد و تقریبا تمام مشاغل الوده به حرام و دروغ و تزویر است ایا جایز است به جهت کسب روزی برای همسر و اولاد و از روی ناچاری در شاغل شویم در این کارها و یا اینکه با توجه به وصعیت همه گیری ویروس کرونا فعلا در خانه بمانیم وگهگاه در حد نیاز و از طرق مثلا جمع اوری صایعات
امورات و احتیاجات حداقلی زندگی را بر طرف کنیم؟ ه
Post Reply