#408
“Ansari Şeyh” Nazım el Ukeyli, “El Belag’ul Mübin” kitabında demiştir ki:

“Ey inananlar, insanların yolunu kesenlerden ve Allah svt’nın insanlar için koyduğu, hidayet yollarından insanları şüpheye düşüren tehlikeli kişilerden uzak durum. Bu hidayet yollarından en açık olanı da İSTİHARE’dir, salih rüyadır…”

Ehlibeyt a.s tarafından nakledilen, bir çok hadis, insanları, kafaları karıştığında, hidayetin ne olduğunu kestiremediklerinde, istihareye yönlendirmektedir…

İmam Ali a.s, Hasan a.s’a olan vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “...ve Rab’bine sormada samimi ol. Vermek ve yoksun etmek, O’nun elindedir. Ve çok istihare yap…” Nehcül Belağa syf.393

Resulullah saas buyurdu: “Eğer, Allah’ın Kitabı’ndan iyi bir işaret arıyorsanız, 3 kez İhlas okuyun ve salavat getirin 3 kez ve sonra, şöyle deyin “Ya Allah, Ben Senin Kitabı’nla hayırlı bir işaret istedim. Ve Sana bel bağladım. O zaman, lütfen bana Kitabı’ndan, Senin, gaybında, korunmuş iyiliğinden saklı olanı bana göster” – Mefatih’ul Cinan, el Bakiyet el Salihat

Ve bunların haricinde bir çok hadis, insanları, Allah’a yöneltmeye ve O’na istihare yapmaya yönlendirmiştir.

“Bu istiharenin delil olduğuna dair bir kaç kanıttır. İstihare kanıt değildir diyenlerin bir delili yoktur! Delili delil ile nasıl inkar ederler?! Sizin sorununuz nedir?! Nasıl da hüküm veriyorsunuz?! ” – Nazım el Ukayli’nin sözlerinin sonu!

Biz de Nazım Ukeyli’ye diyoruz ki: O zaman senin sorunun ne, nasıl da hüküm veriyorsun!!! Siyah bayrakları yükselten müminler sürekli demektedir ki: “BİZİMLE İLGİLİ ALLAH’A SORUN” “HAK BİZLE Mİ DEĞİL Mİ ALLAH’A DANIŞIN” “BİZLERİN AHMED EL HASAN A.S’A ÇAĞIRIP ÇAĞIRMADIĞI İLE İLGİLİ ALLAH’A SORUN” “İDDİA ETTİĞİMİZ ŞEYLER HAKKINDA ALLAH’A SORUN” vs. vs…!!! Ve bizler istihare ile Allah’a sorduk ve Elhamdulillah ki, O svt bizi gerçekle tanıştırdı! Fakat siz ve ofis ehli, hiçbir paylaşımınızda, sizin hak olup olmadığınızı, Allah’a sormamızı söylemediniz!!! Neden insanların yakasından düşmüyor ve onların kimin hak olduğunu sormalarına müsade etmiyorsunuz?!!!

“Ansari Şeyh” Ala’ el Selim, Kitabı “Allah’ın Halifeleri’ne Mualif Olanlar” syf.47:

“Ensari Şeyh” Alaa’ El-Salim kendi “Allahın Halifelerine muhalif olanlar” kitabında, sayfa 47-de şöyle diyor:

İstihare ve Emrin Sahibi:

Bu emrin sahibinin belirlenmesiyle alakalı diğer bir ilahi işaret, ki insanlar, ve özellikle onların büyükleri bunu küçümsüyorlar, istiharedir, ve İmamlar (as) insanları İstihare yapmaya teşvik eden çoğu hadisler rivayet etmişlerdir. Bunlardan bazılarına göz atalım:

Müminlerin Emiri (as) buyurdu: “Allah Resulü (saa) beni Yemene gönderdi, ve bana öğüt verirken şöyle dedi: Ey Ali, İstihare yapan birisi şaşmaz, ve istişare yapan kişi de pişman olmaz.” – Ameli el-Tusi c1, s135

İmam Sadık as`a soruldu: “Allah katında en şerefli mahluk kimdir?” O as buyurdu: “Allah’ın zikrine en çok bağlı olan ve O’na (svt) en çok itaat eden kişi.” Soruldu: “Allah’ın en şerli mahlukatı kimdir? O as buyurdu: “Allah’ı suçlayanlar.” Soruldu: “Allah’ı suçlayan kimse var mı?!” O as buyurdu: “Evet, her kim istihare yaparsa ve istemediği cevap gelirse, o zaman o bundan hoşnut olmazsa, o halde şüphesiz o Allah’ı suçlayan kimsedir.” Biharul Envar c75 s247Ebi Abdullah (a.s) buyurdu: “Her kim meseleye istihare yapmadan girerse, o zaman basina bela alir. Ve sevap verilmez.” Bihar ElEnvar c.88 syf.223

Imam Sadik (a.s) buyurdu: “Allah svt buyurdu: ‘Kulumun amel edip, Bana istihare yapmaması, onun tahlihsizliğindendir`” – Bihar’ül Envar c.88 s.225

Alaa El Selim devam ediyor ve diyor ki:

“Tüm bunlara ve tathir a.s’ların bir çok diğer hadislerine rağmen, insanlar, kendilerini hidayet etmeye muktedir olan istihareyi ve bugün hakka çağıranı bilmeyi hafife almıştır. Hatta, Müminlerin Emiri a.s’ın dediklerini okumalarına ragmen ve o a.s’ın oğlu Kaim’I bilmenin yollarından biri istiharedir demesine ragmen…”

Süleyman bin Bilâl der ki: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam babasından o da dedsinden nakleder ki Hz. Hüseyn aleyhisselam şöyle buyurdu: Birgün adamın biri Emirülmüminin Ali aleyhisselam’ın yanına gelerek: “Ey Emirülmüminin! Bize şu Mehdi’nizden bahseder misin? Diye arzedince şöyle buyurdu: “GİTMESİ GEREKENLER GİDİP de; müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada (zuhur edecektir).

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk kılan mâdendir, ölüm nazil olduğunuda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, savaş meydanında saldırdığında asla geri çekilmez… Sonra Mehdi aleyhisselam’ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: “İçinizdeki en geniş sığınaktır, içinizde ilmi en çok olandır, ve sılâ-i rahimi en fazla olandır. Allahım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni İSTİHARE YOLUYLA muvaffak kılarsa onun biatına koş ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olurda ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Âh – ve eliyele göğsünü göstererek – onu ne de çok görmek isterdim.” – Gaybeti Numani s. 212

Sonra Alaa El Selim devam ediyor ve diyor ki:

“Ve bildiğimiz üzere, Müminlerin Emiri, biat verilecek olan Mehdi a.s’dan bahsetmektedir… “onun biatını sıkıntı ve zorluktan çıkış yapın“, ve esasen, Resulullah saas’in Mehdi a.s’dan bahsederken konuştuğu şeyle, biati tariff ederkenle ve adını gösterirkenle aynıdır.

Huzeyfe dedi ki: Resulullah saas’den duydum ki – Mehdi’den bahsetti ve dedi ki: “Esasen, ona Rukn ve Makam arasında biat edilecektir. Adı Ahmed, Abdullah, Mehdi’dir. Bunlar onun üç ismidir” ve bu 3 isim, İmam Mehdi a.s’ın Vasisi olan 1. Mehdi’nin isimleridir. Ona ilk inanandır ve oğludur, vasiyette de geçtiği üzere.”

Sonra Ala el Selim şu hadisi, istiharenin inanç meselesinde kullanıldığını ispatlamak için koyuyor: Ve diyor ki, İmam’I bilmek için istihare yapmak kesin geçerli olan birşeydir. Hadis, Safvan el Cemal hakkında. İmam Kazım ve İmam Rıza a.s’ın en iyi ashabından biridir bu kişi. Ve, Vaqifite fitnesi zamanında, İmam Kazım a.s’ın imametinden, istihare yolu ile emin oluyor. Ala el Selim’in kitabına koyduğu hadis şöyle:

Rivayet edilir ki; Safvan ibn Yahya El Cemal, Musa el Rıza a.s’ın imametini, istihare yolu ile Kabul etmiştir. Ve bu kişi, İmam Musa el Rıza a.s’ın en iyi ashabından biriydi.. Şeyh Tusi, Gaybet s.54

Ali ibn Muaz der: “Safvan bin Yahya’ya dedim: ‘Hangi şeyle Ali el Rıza as’ın İmam olduğuna azmettin?’ O dedi ki: ‘Namaz kıldım, Allah’a dua ettim, ve istihare yaptım ve onun İmam olduğuna emin oldum’” (Gaybet-i Tusi s. 54)” – Ala el Selim’in sözlerinin sonu

Daha fazla istihare hadisi:

Ebi Abdullah (Imam Cafer-i Sadık) (a.s) buyurur: “İki rekat namaz kılın ve Allah’a, Allah için istihare yapınız… Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah’a en iyiyi danışsın (istihare), O svt da, onun için en iyiyi seçmesin…” [Vesâil–üş Şia / Namaz ve İstihare Babı].

İmam Cafer-i Sadık a.s buyurur: “Her kim, O’nun seçtiğinden memnun kalacak şekilde İSTİHARE yaparsa, o zaman Allah kesinlikle onun için en hayırlısını seçer.” [Vesâil–üş Şia / Namaz ve İstihare Babı]

İmam Cafer-i Sadık a.s buyurur: “Bizler istihare yapmayı, Kuran’ın ayetlerini öğrenir gibi öğrendirdik…” Sonra şöyle buyurdular: “Hangi taraf yöneleceğimi düşünmeden istihare yaparım” [Vesâil–üş Şia / Namaz ve İstihare Babı]

ŞU ANKİ SÖZDE ŞEYHLER; bir zaman; İmam a.s’a yakın olmuş olsalar bile, bu demek değildir ki, hep yakın olacaklar ve hidayet üzere olacaklar…

Bilakis, İmam a.s demiştir ki, belki bir gün benim sağ tarafımda olan bir kişi, başka bir zaman sol tarafıma geçmiş olabilecek ve İblis’in askeri olabilecektir !!!

“Bilin ki, Ey İnsanlar; Bana benim sağ elim gibi olan kişiden başka Yemani yoktur ve o benim meseleme çağırandır ve Allah’ın yoluna rehberlik edendir ki, ben bu yolu babam İmam el Mehdi Muhammed ibn El Hasan a.s’ın rehberliği üzerine yürürüm. Böylelikle eğer bir gün, sağ tarafımda olan kişi sağa yaslanır ya da sola yaslanırsa, beda ona cereyan eder.. Ve o kişi kaybolur ve Allah’ın doğru yolundan sapar, cehennem yoluna çağırır ve İblis (Allah’ın laneti üzerine olsun) ona ilham olur. Ve böylelikle onun insanlar ve cinler arasından olan lanetli askerlerini takip ettikten sonra, onların söylediklerini söyleyiverir; {Ben ondan daha hayırlıyım. Beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan}. Ve o yanlış yapanlar, alaşağı edilerek, alaşağı edilmenin ne olduğunu anlayacaklar ve iyi sonlar dini bütün olanlar içindir. Yüce ve Ulu Allah’tan başka ne bir kudret ne de bir güç vardır…” Bana sağ elim gibi olan Yemani’den başka bir Yemani yoktur bildirisi, Ahmed el Hasan a.s, Şevval/5/1424 Hicri

بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین[…]

إلى السيستاني وخامنئي علاج فيروس كورونا https[…]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Dhikr, le Rappel Mahdi. Q-30. Tout le[…]

Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, L’Imam est occulté. Y-15. Personne ne[…]