Moderator: Dutch Group

#64704
Moge de vrede en genade van God met u zijn,

Er zijn een aantal vragen die wij u zouden willen stellen wanneer het voor u mogelijk is. Het doel is om het te publiceren in een artikel betreffende uw missie en van de Ansar (helpers) van Imam Al-Mahdi (vzmh). Veel bekende Amerikaanse kranten zijn bereid om dit artikel te publiceren. Zoals “The New York Times”, “Washington Post” en “Newsweek”.

Hoogachtend,

Zyad Qasim Al-Zubaidi
Onafhankelijke journalist
New York, USA

Vraag 1: Kunt u zichzelf kort introduceren aan de westerse gemeenschap?

Mijn naam is Ahmad. Ik heb geleefd in de stad Basra te Zuid-Irak. Ik heb mijn bachelor graad Civiele Techniek behaald, en ben vervolgens naar de stad Al-Najaf Al-Ashraf vertrokken en woonde daar met het doel om kennis op religieus gebied op te doen. Nadat ik bekend was met de religieuze leer en de religieuze onderwijscurriculum van Hawzat Al-Najaf (een onderwijsinstelling van godsdienstige wetenschap), ondervond ik dat het niveau van de studie onder het gemiddelde niveau was. Dit is overigens niet iets wat mijn eigen mening is. Tevens heb ik ondervonden dat er grote wanorde in het curriculum bestaat gezien het feit dat zij de volgende vakken onderwijzen: Arabische taal, logica, filosofie, het ontstaan ​​van jurisprudentie, leer van het preken, geloofsovertuigingen en jurisprudentie (de legitieme wetten), maar zij nimmer de Heilige Koran of de eervolle Sunna (overleveringen van de Profeet Mohammed vzmh of de Imams vzmh) onderwijzen. Bovendien onderwijzen zij niet de leer van goddelijke ethiek die de gelovigen zouden moeten bezitten.

Om deze redenen heb ik besloten om geïsoleerd in mijn woning te verblijven en zelfstandig hun wetenschappen te bestuderen, zonder de hulp van anderen. Ik bleef in contact met een aantal van hen en zij bleven in contact met mij.

De reden waarom ik toe trad tot Al-Hawza in Al-Najaf is omdat ik een visioen van Imam Al-Mahdi (vzmh) zag en hij mij het bevel gaf toe te treden tot Al-Hawza in Al-Najaf. En in mijn visioen informeerde hij mij over wat er zou gaan gebeuren met mij, en alles wat hij mij vertelde in mijn visioen gebeurde daadwerkelijk.

Vraag 2: Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw boodschap?

Het doel van mijn boodschap is het doel van de Profeten (vzmh), Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. Namelijk het ware monotheïsme waarmee Allah tevreden is te verspreiden, en de Aarde te vullen met vrede en rechtvaardigheid nadat het gevuld is met onderdrukking en onrechtvaardigheid.

Vraag 3: Wanneer is uw missie gestart? En wat waren de omstandigheden op dat moment?

De missie begon gedurende het einde van het jaar 1999 in Al-Najaf, in Al-Hawza. Het verspreiden van de booschap in het openbaar gebeurde ongeveer tien maanden voor de val van de tiran Saddam Hoessein. De tiran Saddam Hoessein probeerde mij te arresteren en mij te doden, maar Allah heeft mij beschermd door middel van Zijn genade en gunst.

Vraag 4: U heeft net benoemd dat u in Al-Hawza in Al-Najaf heeft gestudeerd, wie waren de geleerden die u hebben onderwezen? En heeft u uw studie voltooid?

Ik was onder de geleerden van Al-Hawza en verbleef daar zoals de Heilige Maagd Maria (vzmh) onder de Joodse geleerden verbleef.

Vraag 5: Wat zijn de stappen die u met het oog op de hervorming van Al-Hawza nam? En was het succesvol verlopen?

Mijn pogingen tot het doorvoeren van hervormingen van Al-Hawza waren aan het begin van de missie en voordat het openbaar werd gemaakt. En het was gecentreerd op de volgende drie punten:

1 – Acedemische reformatie, waarvan de volgende twee methoden:

De eerste methode was het schrijven van een boek met de titel “De weg naar Allah”, en het had een zeer positief effect. Sheikh Muhammad Al-Yaqubi was erg geraakt door het boek en was er geïnteresseerd in, hij wilde het publiceren zoals ik heb vernomen van een aantal geleerden en personen die hem volgden op dat moment.

De tweede methode was het discussieren en spreken met de studenten en geestelijken over de bestaande acedemische wanorde. Sommige mensen die in mij geloofden en anderen die werden geraakt door de waarheid van mijn preken hielpen mij om dit te bewerkstelligen.

2 – Praktische reformatie :

Het is overgeleverd om het goede aan te bevelen en het slechte te verbieden. Ik zal u een voorbeeld geven: toen de tiran Saddam de Koran ontheiligde door de Koran op te schrijven met zijn onzuivere bloed, en alle moslims weten dat het bloed is onzuiver is en dat het verboden is om de Koran te vervuilen, eiste ik op dat moment van de geestelijken om een standpunt in te nemen en een verklaring te geven. Maar zij maakten gebruik van Taqiyya (het verbergen van iemands geloof om strenge straffen door onderdrukkers te vermijden) als excuus omdat hun zielen hen dierbaarder waren dan de Koran. En als zij echt geloofden dat er geen kracht is behalve door middel van Allah, dan zouden zij een standpunt hebben ingenomen en zouden zij zekerheid hebben dat Allah hen zou beschermen. En ik nam persoonlijk een standpunt in. Ik veroordeelde deze goddeloze daad die de tiran Saddam had gepleegd. En op meerdere gelegenheden tijdens mijn preken en bijeenkomsten, zei ik dat Saddam met zijn eigen handen heeft getekend voor zijn dood toen hij de Koran in zijn onzuivere bloed heeft geschreven. En in plaats van mij te ondersteunen begonnen zij mij te verlaten. Een van hen heeft mij zelfs op een beleefde manier verdreven omdat hij hoorde dat mijn preek over de tiran Saddam ging. Hij was bang dat als Saddam mij zou arresteren en executeren, hij hem ook zou executeren.

In ieder geval heb ik geen reactie van hen ontvangen op dit gebied (praktische reformatie).

3 – Financiële hervorming :


Dit betreft het besteden van het ingezamelde geld voor het goede doel aan de arme mensen. Dit was de laatste fase voordat de boodschap bekend werd. En ik trof veel studenten van Al-Hawza die mij hebben geholpen. Slechts weinigen hielpen echter omwille van de armen, de meesten hielpen omdat zij zelf te lijden hadden door de financiële discriminatie in Al-Hawza.

Op dit gebied is weinig resultaat geboekt nadat ik en een aantal van mijn Ansar moeizame onderhandelingen hadden met de religieuze leiders van Al-Hawza . Onder deze geestelijken waren Sayyed al-Sistani, Sayyed Mohammed Saeed Al-Hakim en Sjeik Muhammad Is’haq Al- Fayath. De geleerde die het beste reageerde was Sheikh Al-Yaqoobi. Hij sprak ons niet tegen, maar nadat een van mijn volgelingen hem herinnerde aan het gevoerde beleid door de Prins der gelovigen Imam Ali (a.s.), gaf hij de fouten toe en zei hij dat wij financiële hervormingen nodig hebben.

In ieder geval, de directe resultaten in al deze centra waren gering. En de mensen wilden niet een ​​stap voorwaarts zetten.

Vraag 6: Hoe was uw relatie met een aantal van de bekende geleerden in Al-Najaf en andere steden? En hoe is dat op dit moment?

Vroeger was mijn relatie met hen in orde. Op dit moment eisen de meesten van hen om mij ofwel te arresteren of te vermoorden. En sommigen van hen hebben in het openbaar bekend gemaakt om mijn bloed te morsen, zoals Al-Hairi in Iran.

Vraag 7: Zijn er pogingen tot vervolging geweest van het regime van Saddam? Vriendelijk verzoek ik u om de pogingen tot vervolging te benoemen.

Ja die zijn er geweest, en sommigen die banden met mij hadden werden gearresteerd, zelfs als zij geen gelovigen waren in mij. Sterker nog, nadat de boodschap werd verkondigd arresteerden zij nog een groep studenten van Al-Hawza, hoewel zij niets met mij te maken hadden. Zij ondervraagden hen en probeerden door middel hiervan mij te kunnen arresteren, en alle lof zij Allah die Saddam en zijn soldaten in verlegenheid heeft gebracht en heeft verslagen.

Vraag 8 : Wat is uw mening inzake de oorlog die Saddam’s regime omver heeft geworpen? En wat is uw mening over de Amerikaanse bezetting en het huidige politieke proces ?

In een Heilige overlevering van Allah (swt), zegt Hij: “De onderdrukker is als een zwaard. Ik neem wraak door middel van hem en Ik zal wraak nemen op hem.” Saddam was een tiran en hij heeft zijn straf ontvangen door middel van het zwaard van Allah. Wat betreft de heerschappij van het volk, hier geloof ik niet in. Ik geloof dat Allah (swt) de Profeten en Opvolgers (vzmh) kiest, zelfs als het volk dit verafschuwd.

Vraag 9: Heeft u op enige wijze deelgenomen aan de verkiezingen van de overheid? En wat is uw relatie met de overheid?

Wij hebben op geen enkele wijze deelgenomen aan de verkiezingen van de overheid. Zo nu en dan vernietigt de overheid een van de gebedsruimten van de Ansar (helpers) en arresteren zij een aantal van hen. Uiteindelijk sloten zij ook een kantoor dat behoort tot de Ansar van Imam al-Mahdi in Al-Najaf en arresteerden ze ook tientallen van de Ansaar in Al-Najaf, dit was nog vóór de gebeurtenissen van Al-Zarkah. En een van degenen die zij arresteerden was Sayyed Hassan Al-Hamami, een van de meest bekende geestelijken in Al-Najaf, de zoon van de overleden geleerde Muhammad Ali Al-Hamami.

Vraag 10: Wat is uw relatie met de politieke partijen en bewegingen die bestaan ​​in Irak? De Hoogste Raad? Al-Dawa partij? Al-Sadr Lijn? Al-Fadila? En anderen?

Zij zijn net als alle andere mensen uitgenodigd om te geloven in deze boodschap.

Vraag 11: Heeft u volgelingen in andere landen?

Ja, in Iran, Pakistan, Koeweit, Qatar, Bahrein, de Arabische Emiraten, Egypte, Marokko, Najd en Al – Hijaz (Arabische schiereilanden), Libanon, China, Australië, Canada, Engeland, Zweden, de Verenigde Staten, en nog meer.

Vraag 12: Ik heb gehoord dat u volgelingen heeft onder de soennieten, christenen en andere religies. Kunt u vermelden hoe dit tot stand is gekomen en zijn er ook voorbeelden?

De meesten van hen geloofden omdat zij Ansar in het buitenland hadden ontmoet en zij hebben hen deze boodschap kunnen overbrengen, of omdat zij de website bezocht hadden. Velen van hen zagen visioenen in hun slaap en zij geloofden erin en sommigen hebben bewijs gezien vanuit de onzichtbare wereld. Een voorbeeld hiervan is een brief van een christelijke man uit Egypte die in deze boodschap gelooft en hij stuurde een bericht naar de Ansar-broeders via het internet.

De inhoud van het bericht is als volgt:

Naam: Emanuel Raphael
Land: Egypte

Aan de gemachtigden van de Verlosser,

ik heb een brief van 322 jaar oud voor u, geschreven door de bisschop Sarkhees Mekha de Doper. Het is bewaard gebleven en het is gestempeld, hoewel ik niet weet hoe ik het mysterie (van de inhoud) kan oplossen. De naam van uw majesteit staat er echter duidelijk op. Vriendelijk verzoek ik u om mij het geschikte adres te verzenden.

Hoogachtend,
Emanuel
Leeftijd: 71


Vraag 13: Wat vindt u van degenen die zichzelf “het verzet” noemen en anderen? En wat vindt u van confessioneel geweld?

Is er een weldenkend persoon die zijn verstand respecteert die het doden van mensen op de openbare wegen, scholen en universiteiten een verzet noemt?

Vraag 14: Waarom hebben sommige politieke partijen uw beweging ervan beschuldigd achter de gebeurtenissen te zitten die in Al-Zarka (Irak) hebben plaatsgevonden? En wat zou hen gemotiveerd hebben om dit te doen?

Toen zij de gebedsplaatsen van de Ansar vernietigd hadden in Al-Najaf en Karbala, en toen zij het kantoor hadden gesloten dat toebehoorde aan de Ansar in Al-Najaf, hebben zij de media ervan weerhouden om dit te filmen of om deze gebeurtenissen uit te zenden. Toen de rampspoed van Al-Zarka heeft plaatsgevonden en sommige media toch de gebeurtenissen hadden uitgezonden dat het kantoor (van de Ansar) gesloopt en gesloten werd en de Ansar werden gearresteerd, probeerden zij hun misdaden te verdoezelen door de Ansar verantwoordelijk te houden voor de gebeurtenissen van Al- Zarka, zodat zij kunnen zeggen dat de Ansar verdienden wat de politieke partijen hen hebben aangedaan. Maar alle lof zij Allah, de waarheid werd duidelijk en hun misdaden werden onthuld. Echter arresteert de overheid tot op de dag van vandaag nog een aantal van de Ansar. En tot op de dag hebben zij niet toegestaan ​​dat de kantoren van de Ansar in Al-Najaf en Karbala worden heropend.

Vraag 15: Sommigen beschuldigen de Hoge Raad, de Bader organisatie en zelfs het Iraanse regime ervan dat zij een aantal van de sjiitische opponenten proberen te bedwingen. Wat zijn uw gedachten hierover?

Opdat deze uitspraak wordt gedocumenteerd zal ik u vertellen over een incident omtrent de Raad en zijn afdelingen. In de afgelopen maand Dhul-Hujja, dit was ongeveer twee maanden geleden, was er een bijeenkomst in Al-Najaf en een aantal vertegenwoordigers van de sjiitische geestelijken eisten tijdens deze bijeenkomst dat deze boodschap wordt bestreden. Deze eis werd uitgezonden via satellietkanalen en enkele dagen nadat deze verlangen werd uitgesproken hebben de onderdrukkende autoriteiten in Al-Najaf de Ansar aangevallen en arresteerden zij hen en hebben zij hun kantoor gesloten.

Vraag 16: Sommige mensen beweren dat de aanhangers van Al-Mahdi afgedwaalde en afwijkende daden plegen. Wat is uw reactie hierop?

Indien u met aanhangers van Imam Al-Mahdi de Ansar bedoelt, dan heb ik persoonlijk niets anders behalve goedheid van hen gezien. Velen van hen zijn aanbidders die tijdens de nacht bidden en vasten gedurende de dag, niet ongehoorzaam zijn aan Allah en geen zonden plegen. Zij bevelen het goede aan en verbieden het kwade, zij geloven in Allah, Zijn Profeten en Boodschappers vrede zij met hen allen, en in al Zijn heilige boeken. Zij geloven in de Engelen, in het ongeziene en de grote en kleine (dagen der) opstandingen. Dus als dit in de ogen van de mensen dwaling en afwijking is, hoe zou dan leiding en het rechte pad moeten zijn? De meeste van hen waren afkomstig vanuit de groep volgelingen van de geestelijken, sommigen waren van de Badr organisatie, Al-Dawa partij en Al-Sadr lijn. Onder hen zijn bekende geestelijken, die de waarheid volgden nadat het voor hen duidelijk was gemaakt. Is het alleen maar omdat zij de waarheid (ondersteund met bewijs waarmee Allah tevreden is) hebben aanvaard dat zij het verdienen om belasterd te worden door middel van bedrog, misleiding en leugens? Ik geef u een voorbeeld van deze misleiding die ik zelf persoonlijk heb meegemaakt: dit was een paar maanden geleden op de Iraanse satellietkanaal Al-Kawther, gehost door Sheikh Ali Al-Korani tijdens de show “De Beloofde Mahdi “. Bijna de gehele aflevering was gewijd aan mij en het ontsieren van de imago van deze boodschap. Wat Sheikh Ali Al-Korani onder andere zei was het volgende: “Ahmad Al-Hassan beweert dat hij zijn zus ten huwelijk heeft gegeven aan Imam al-Mahdi. “En hij weet zeker dat ik dit nooit heb gezegd en hij weet dat hij liegt. Desalniettemin heeft hij geen schaamte als het gaat om liegen en bedriegen, ondanks zijn ouderdom en de tulband die hij draagt.

Vraag 17: Er zijn vele bewegingen die beweren dat een man vanuituit hun midden Al-Mahdi is, zoals Al-Hasani , Al-Marsoomi, Jond Al-Sama (soldaten van de hemel) en anderen. Is er iets wat zij allemaal gemeen hebben ?

Zij zijn net als alle andere mensen uitgenodigd om te geloven in deze boodschap. Veel van de volgelingen van Mahmood Al-Sarkhi Al-Hassani zijn gaan geloven in deze boodschap nadat de waarheid duidelijk voor hen geworden was.

Wat betreft het bestaan ​​van deze bewegingen naast het bestaan ​​van de waarheid, dit is zoals de aanwezigheid van de Samaritaan en Belam bin Baaoura samen met Mozes, de Profeet van Allah. En het is als de aanwezigheid van Musailimah de leugenaar, Alaswad en Sujah ​​samen met de Profeet van Allah, Mohammed (vzmh). Zij waren allemaal een manier van Satan om de mensen te misleiden van de waarheid dat wordt vertegenwoordigd door de Boodschappers en Profeten (vzmh).

Vraag 18: Wat is u gedachte betreffende Sayyed Al-Sistani?

Hij is uitgenodigd om te geloven in deze boodschap, net als alle andere mensen. En veel van zijn volgelingen zijn gaan geloven in deze boodschap nadat de waarheid duidelijk was geworden voor hen.

Vraag 19: Wat is de reden voor uw keuze van de Davidster als symbool van uw boodschap?

Het is de keuze van Allah en niet mijn eigen keuze. De zespuntige ster is de ster van David v(zmh), en hij is een gezonden Profeet van Allah en wij zijn de erfgenamen van de Profeten.

Vraag 20: Zijn er onder uw volgelingen personen die wapens bij zich dragen, al is het voor zelfverdediging?

Tot op heden niet. Ondanks dat de Iraakse regering hun gebedshuizen in Najaf en Karbala heeft vernietigd, en zij het kantoor in Najaf hebben gesloten en de Ansar hebben gearresteerd en sommigen zelfs nu nog arresteren.

Vraag 21: Hoe financiert u uw activiteiten, bedrukkingen en overige zaken?

Van de donaties van de Ansar, en hun aantal in Irak en buiten Irak is niet klein. Alle lof zij aan Allah.

Vraag 22: Waar verzamelen uw Ansar zich?

In Irak, sommige van de Golfstaten en in Iran.


Vraag 23: Wat zijn de komende stappen? Bent u bang voor arrestatie of moord door de Iraakse overheid of door andere partijen?


Tijdens een nieuwsshow van satellietkanaal Al-Iraqiya, gefinancierd door de Iraakse regering die de de standpunten van de overheid publiceren en verdedigen, hebben zij daags na de Al-Zarka gebeurtenis, nadat het duidelijk was dat ik er niets mee te maken heb gehad, telefonisch contact opgenomen met een persoon die het doden van mij verplicht had gesteld. De gastheer van de show en de overheidskanaal dienden hier geen bezwaar tegen in. Dit bewijst dat zij daar tevreden over zijn en ik denk dat dit een duidelijke standpunt weergeeft van hun voornemens.

Vraag 24: Waar verblijft uwe eminentie momenteel?

In Irak.

Vraag 25: Is er nog iets dat u wilt vertellen?


Ik wil tot de Christelijke mensen in Amerika en het Westen spreken : O jullie die wachten op Jezus (vzmh), hebben jullie het woord van Jezus (vzmh) in de Bijbel gelezen waarin hij zegt:

5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen?
6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld.
7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
8 En als Hij gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
13 Maar wanneer Hij komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

- Evangelie van Johannes 16:5-13.

Dit is Jezus (vzmh) die u erkent en waarin u gelooft en in de Bijbel vertelt dat ik zal komen. Ik ben de Boodschapper en de Trooster voor de Boodschappers van Allah en Zijn Profeten. Als u op zoek bent naar de waarheid, voorwaar, dan is de waarheid gekomen.
A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Après le Rappel. A-19. Nous avions d[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Des calomniateurs. Ha-1. Al-Houmazah[…]