#63638
SELAMAT DATANG DIUCAPKAN!

TELAH TIBA UTUSAN ILYA KEPADA UMAT YAHUDI, UTUSAN ISA KEPADA UMAT KRISTIAN, UTUSAN IMAM MAHDI KEPADA UMAT ISLAM, UTUSAN SANG PENYELAMAT YANG DIJANJIKAN KEPADA UMAT SEMUA MANUSIA SEJAGAT ALAM.

Majoriti agama mempunyai satu figur sang penyelamat yang diramalkan akan hadir pada suatu masa nanti bagi membawa keamanan, kemakmuran, kesaksamaan dan keadilan di seluruh muka bumi ini, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman dan penindasan. Walaupun berbeza nama, namun figur-figur ini mempunyai ciri-ciri serta sifat yang hampir sama; membawa satu revolusi ke arah keadilan dan kebaikan bagi umat manusia di muka bumi ini.
Kini kami membawa khabar gembira kepada anda bahawa telah tiba sang penyelamat yang dijanjikan.

Petikan Ucapan Imam Ahmad Al Hassan (a.s)
“Demi Allah, Rasulullah dan bapa-bapaku para Imam tidak tertinggal satu pun daripada urusanku melainkan diperjelaskannya. Mereka menggambarkan aku dengan terperinci, mereka menamakan aku, menerangkan tempat tinggalku sehingga tidak ada lagi keraguan dan kesamaran dalam hal aku selepas penerangan ini. Urusanku adalah jelas seumpama matahari di waktu tengahari, sesungguhnya aku adalah Mahdi Pertama dan Al Yamani yang dijanjikan.”
______________________________________________________

Hadis "mati tanpa imam zaman" adalah satu lagi bukti kewujudan Imam pada setiap zaman.

Rasulullah (SAWA) bersabda: "Barangsiapa yang mati dan tidak mengenali Imam zamannya, telah mati dengan kematian di zaman Jahiliyah (kafir)." - Musnad Imam Ahmad Jilid 2, Halaman 83; Sahih Al Bukhari Jilid 5, Halaman 13; Sahih Muslim, jilid 6,Halaman 21

Maka siapa Imam zaman anda?

Bukan kah salah satu soalan di dalam kubur nanti ialah “Man Immamuka???” (Siapa Imam kamu???).

Dan pastinya Imam wajiblah seorang MANUSIA kerana ia adalah JAWATAN MANUSIA , maka itu jawapan kepada soalan “Siapa Imam kamu” bukan lah Al Quran sebagaimana yang diajar oleh ulamak-ulamak dan ustaz-ustaz. Apatah lagi sejahat-jahat manusia ialah para fuqaha, ulamak dan ustaz. Apatah lagi sesama mereka berpecah..

_______________________________________________________________________________

Pembuktian Hadis "ulamak pewaris Nabi" adalah PALSU….

(rujukan : https://secondprince.wordpress.com/2011 ... para-nabi/ )

Dari Sa`id al-Khudri radhiAllahu `anhu, beliau mendengar bahawa Rasulullah SAWA bersabda:

“Sungguh, kalian (yang mengaku Islam) akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu sehasta demi sehasta dan sejengkal demi sejengkal sehingga jika mereka masuk ke lubang dhob pun pasti kamu akan mengikuti mereka”

Kami bertanya:
“Wahai Rasulullah, mereka itu Yahudi dan Nasara?”
Nabi sallAllahu `alaihi wasallam menjawab:
“Lalu siapa lagi?” - (HR Muslim)


Hampir semua yang mengaku Islam telah megikuti jejak Yahudi dan Nasara yakni “mempertuhankan” ulamak-ulamak dengan makna mengikuti dan taat kepada ulamak-ulamak sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasara telah melakukan yang berikut :

Firman Allah SWT yang mafhumnya :

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib (para ulamak-ulamak) mereka sebagai tuhan selain Allah serta mempertuhankan al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan)." - (QS at-Taubah [9]: 31

Pengertian itu didasarkan pada penjelasan Rasulullah saw. terhadap ayat ini.

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim:
Saya mendatangi Rasulullah SAWA dengan mengenakan kalung salib dari perak di leherku. Rasulullah SAWA bersabda, “Wahai Adi, lemparkanlah patung itu dari lehermu.” Kemudian saya melemparkannya. Setelah saya lakukan, Beliau SAWA membaca ayat ini: Ittakhadzû ahbârahum wa ruhbânahum min dûni Allâh, hingga selesai.

Saya berkata, “Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka.” Beliau SAWA bertanya, “Bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengharamkannya; menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian menghalalkannya.” Aku menjawab, “Memang begitulah.” Beliau SAWA bersabda, “Itulah ibadah (penyembahan) mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib (ulamak, fuqaha) mereka.” - (HR ath-Thabrani dari Adi Bin Hatim)


Imam Jaafar As Saaddiq (a.s) berkata :

“Berwaspada lah akan Taqleed kerana telah binasalah barangsiapa yang meniru seseorang di dalam agamanya sepertimana disebutkan di dalam Al Quran; “ Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka (ulamak-ulamak / fuqaha-fuqaha) sebagai Rabb (Tuhan) selain Allah”. Demi Allah mereka tidak menyuruh agar bersolat dan juga berpuasa untuk mereka (pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama), tetapi mereka menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Justeru mereka (pentaqleed/pengikut) meniru perbuatan mereka ini dan tanpa disedari menyembah mereka”

Dan para ulamak dan fuqaha ini lah yang telah banyak mengubah hukum Allah SWT dan menolak khalifah-khalifah (hujjah-hujjah) perlantikan Allah SWT.

Ini lah yang telah dilakukan oleh hampir kesemua yang mengakui Islam sejak wafatnya Nabi SAWA hingga saat ini…
Kesemuanya meninggalkan khalifah-khalifah (hujjah-hujjah) perlantikan ALLAH di muka bumi yakni Rasulullah SAWA, para Ahlal Bait (a.s) , para Imam (a.s) dan para Mahdiyiin (a.s).

Sedangkan adalah amat penting untuk disedari bahawa pemilihan hujjah dan khalifah Allah di muka bumi ADALAH HAK MUTLAK ALLAH dan selain itu adalah bathil (ulamak, fuqaha, ustaz, demokrasi, syura dan sebagainya).

Firman Allah di dalam Al Quran yang mafhumnya :
"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan Dia lah juga yang memilih (satu-satu dari makhlukNya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan); tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapapun memilih (selain dari pilihan Allah). Maha Suci Allah dan Maha Tinggilah keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan denganNya." - (Al-Qasas 28:68)

Selamu alejkum, ich hab ne Frage. In meinen Träume[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]