User avatar
By Peja
#63876
ZAKAT FITRAH

Seperti yang Aba Sadiq a.s sebutkan sebelum ini di dalam BB Lounge, nilai zakat fitrah bagi setiap individu adalah bergantung kepada harga atau nilai makanan yang mengenyangkan yang kita makan. Kalau hidangan makanan yang biasa kita makan berharga RM10 (untuk sekali kenyang) maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sekurang-kurangnya RM10.
Zakat adalah pada dasarnya adalah mengikut kemampuan kita.
Jika kita tidak berkemampuan untuk mengeluarkan zakat maka ia bukanlah menjadi kewajipan kepada kita.
Kerana pada akhirnya Allah swt Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Tujuan kita adalah untuk mendapat redha dari Allah swt.
Zakat fitrah boleh di berikan kepada sesama Ansar khasnya dan juga boleh diberikan kepada selain Ansar.
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]