Page 1 of 1

PANJI-PANJI HITAM IMAM MAHDI A.S : SIRI 10 - PENYARINGAN

PostPosted:Tue Jun 21, 2016 6:58 am
by AbdelRahman
PENYARINGAN


Imam Muhammad Al Baaqir (a.s) berkata: “Demi Allah, kalian akan diuji, dijelaskan dan disaring seperti penyaringan bijirin yang pahit dari gandum” – 19


Abu Abdullah (a.s) berkata: “Akan ada nanti sangat sedikit bangsa Arab yang bersama Qai’m (Mahdi). Maka dikatakan kepada beliau (a.s): “Tetapi sangat ramai dari mereka (bangsa Arab) yang menyebut akan urusan ini (Qa’im) !!!. Maka beliau (a.s) berkata: “Manusia mesti diuji, disaring dan diklasifikasikan, dan ramai manusia akan gagal” - 20Adalah amat jelas dari kata-kata para Imam (a.s) yang suci bahawa akan berlaku penyaringan dan penapisan dan ramai dari mereka yang mendakwa beriman dengan Qa’im akan terkeluar dari keimanan sebagaimana hampas akan terlekat pada penapis dan hanya yang tulen dan berkualiti akan melepasi tapisan.

____________________________________________________________________________________
19... Ghaibat Nomani
20… Ghaybat Al-Noamani, ms 204