User avatar
By Ali Jafarov
#65176
Bəsrədən qalxan bir Qaim var

İmam Cəfər Sadiq (ə.s): “Ey Səlman ibn Xalid, Allaha and olsun ki, Bəsrə xalqından heç biri Qaimlə birlikdə çıxmayacaq, BİR NƏFƏR XARİC […]
– Dəlailul Imamə, Muhəmməd ibn Cərir Təbəri: s.262
Səlman Farisi nəql edir, bir dəfə Əmirəl-Möminin (əleyhissəlam)’ın yanına gəldim və Ona (əleyhissəlam) dedim: “Ey Əmirəl-Möminin, sənin oğullarından olan Qaimin vaxtı nə zamandır?” O (ə.s) dərin bir nəfəs çəkib buyurdu: “Qaim, uşaqların məsələləri olmadıqca və Rəhmanın haqları zərər görmədikcə zühur etməyəcək. Quran musiqi söyləmək üçün istifadə ediləcək. Bəni-Abbasın kralları öldürülsə, korluq və çaşqınlıqda ən öndəkilər müfsitlərin üzlərinin önünü hədəf alan insanlar olacaq. BƏSRƏ DAĞILACAQ VƏ ORADA HÜSEYNİN (ə.s) OĞULLARINDAN OLAN QAIM QİYAM EDƏCƏK.”
– Əli ibn Yusif Hilli, əl-Ədəd’ül-Qəviyyə fi Dəf’il-Məhavif’il-Yəvmiyyə: s.75-76
İmam Əli (ə.s) buyurdu: “İmama (Mehdiyə) iman edənlərin İLKİ BƏSRƏDƏN, sonuncusu isə Ibdaldandır (Suriyadan).”
– Bəşaratul-İslam: səh.148
İmam Cəfər ibn Muhəmməd (ə.s) dedi: “Bizim BƏSRƏDƏ əzəmətli bir hadisəmiz vardır.”
– Məlahim vəl-Fitən: səh.134
BIZ = ƏHLIBEYT (Ə.S)
İmam Əli (ə.s): “BƏSRƏ tərəflərində bir hərəkat olacaqdır ki, mən onu sizə bəyan etməyəcəm.”
– Tatanca Xütbəsi, səh.504. İmam Əlinin (ə.s) axırzaman barəsində dedikləri
Kimdir Bəsrədən bir nəfər?? Bəsrədə qiyam edəcək, Hüseyn (ə.s)’ın oğullarından olan Qaim kimdir?? Məgər İmam Mehdi (ə.s) Bəsrədə qiyam edəcək?? Kimdir İmam Mehdi (ə.s)`a ilk beyət edəcək şəxs? Cavab: Əhlibeytin (ə.s) İLK QAİMİ olan YƏMANİDİR !!
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]