User avatar
By Ali Jafarov
#65163
Qaim Əhməd əl Həsəndir (ə.s)

İmam Əli (ə.s) dedi ki: “313 əshabın ilki Bəsrə’dən, sonuncusu isə İbdaldandır.”
– Bəşaratul İslam: s.148
İmam Sadiq (ə.s) 12’ci İmamın əshabını sayarkən buyurdu: “Və Bəsrədən… Əhməd…”
– Bəşaratul İslam s.181
Rəsullullah (s) dedi: “…Və onlardan sonra 12 Mehdi gələcək. Əgər Höccət ibn əl-Həsənin ölüm zamanı gələrsə vəsiyyətimi oğluna təslim etsin. Onun 3 adı var; birinci adı atamın adı kimi Abdullah, ikinci adı mənim adım kimi Əhməd, üçüncü adı da Mehdidir. O iman edənlərin ilkidir…”
– Ğeybəti-Tusi: səh.150
İmam Baqir ə.s dedi ki: “Allahın Taliqanda bir xəzinəsi var, nə qızıldır nə də gümüş. Xorasandan on iki min əsgərdir, şüarları: “ƏHMƏD ƏHMƏD”dir. Haşimoğullarından bir şəxs, boz bir ata minmiş, qırmızı bir boyun sarğısı geymiş, onlara başçılıq edəcək. Sanki onu Fəratı keçərkən görürəm. Əgər onu eşitsən, buz üstündə iməkləmək məcburiyyətində belə qalsan, arxasından get.”
– Mutəhabul-Ənvar əl-Muzi’a: səh.343
Əli (ə.s) buyurdu: “Nə vaxt ki Əhməd idarə etdi, o zaman Muhəmmədə iman edilmişdir.”
– İmam Əli (ə.s), Axırzaman barəsində səhifə 6
Hüzeyfə ibn Yəməni nəql edir ki, Rəsulullahın (s) belə buyurduğunu eşitdim: “Rükn ilə Məqam arasında ona Beyət edəcəklər, adı Əhməd, Abdullah və Mehdidir. Bunlar onun 3 adıdır.”
– Qeybəti-Tusi: s.305, 299, 454, 470
– Biharul-Ənvar: cild 52, s. 291
– Mucəmul-Əhadis (Şeyx Korani): cild 1, səh.453
– əl-Xəraəc əl‐Cəraəh Ləkatbul-Din əl-Ravandi: səhifə 1149
22 – …”Biz həcc və ya ümrə ziyarəti zamanı Əba Cəfər Muhəmməd ibn Əli (ə.s) ilə görüşdüm. Həzrətə dedim: Yaşım artıb, sümüklərim zəifləyib və bilmirəm növbəti dəfə sizinlə görüşmək mənə nəsib olacaq, yoxsa yox. Buna görə də mənimlə əhd bağlayın və fərəcin nə vaxt baş verəcəyini deyin. Buyurdu: Qaçıb yersiz-yurdsuz qalan, tək və tənha olan, yaxınlarından ayrılan və atası “məvtur” olan şəxs bayraqların sahibidir. O ƏMİSİ İLƏ KÜNYƏLƏNİB, ADI DA PEYĞƏMBƏRİN ADIDIR.
24 – …”Bu işin sahibi qovulub didərgin düşən şəxsdir, atası məvturdur, ƏMİSİNİN (ADI İLƏ) KÜNYƏLƏNMİŞDİR və yaxınlarından aralı düşəcək şəxsdir. Onun adı PEYĞƏMBƏRİN adıdır.
– Dəlailul İmamə: 261
– İsbatul-Huda: 3/535, h.478
– Biharul-Ənvar: 51/37, h.9-11
– Mucəmul-Əhadis: 3/235, h.762
– Ğeybəti-Numani (azərbaycanca): bab 10, s.193-194, h. 22-24.
Bildiyimiz kimi İmam Mehdi Muhəmməd ibn əl-Həsən (ə.f) əmisi, yəni İmam Həsənin (ə.s) adı ilə künyələnməyib. Çünki burada, atası “məvtur” olan dedikdə, İmam Hüseyn (ə.s) nəzərdə tutulur, və əmisi olaraq da İmam Həsən (ə.s) nəzərdə tutulur. Ona görə də ravilər tarix boyu bu hədislər barədə qəti bir şərh verə bilməmişlər, və müxtəlif fikirlərə düşmüşlər. Həmçinin bu şəxs öz yurdundan didərgin düşmüş və hicrət etmişdir.
ƏMİSİNİN ADI İLƏ, YƏNİ ƏL HƏSƏN İLƏ KÜNYƏLƏNMİŞ ŞƏXS KİMDİR???
Cavab: ƏHMƏD ƏL HƏSƏN
Adı Peyğəmbərin adı – Əhməd
Künyəsi – Əl Həsən
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]