User avatar
By Ali Jafarov
#65158
Qaimin işlərindən məsul olan xadim

“Əba Əbdillah Sadiq (ə.s) buyurdu: Bu işin sahibinin iki qeybə çəkilməsi olacaq. Onlardan biri o qədər uzanacaq ki, hətta bəziləri “ölüb”, bəziləri “öldürülüb”, bəziləri də “həlak olub” deyəcəklər. Bu zaman əshabı içərisindən ona etiqadda yalnız az saylı insan sabit qalacaq. Nə dostlarından, nə də qeyrilərindən heç kəs onun yerini bilməyəcək. YALNIZ İŞLƏRİNDƏN MƏSUL OLAN XİDMƏTÇİDƏN BAŞQA.”
– Ğeybəti-Tusi: 61, h.260; s.161, h.120
– Əqdüd-Dürər: 134
– Müntəxəbu-ənvarul-mudiə: 81
– Burhanul-Müttəqi: 171, h.4
– İsbatul-Huda: 3/499, h.278; s.500, h.280
– Biharul-Ənvar: 52/152, h.5
– Mucəmul-Əhadis: 3/365, h.913
– Ğeybəti Numani: bab 10, s.185, h.5
Hədisin son cümləsinə diqqət edək: “YALNIZ İŞLƏRİNDƏN MƏSUL OLAN XADİMDƏN/XİDMƏTÇİDƏN BAŞQA.”
Və həmçinin Yamaninin (ə.s) nəyə görə fiqhi məsələlərdə fətvalar verdiyini də bu hədis açıqlayır ki, bu xadim barədə “İŞLƏRİNDƏN MƏ’SUL OLAN” deyilir.
Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

H- Pierre (Hidjara).

Salam, La parabole de la Pierre. H-7. Il es[…]