User avatar
By Ali Jafarov
#65067
Namaz qılma qaydası
Seyyid Əhməd Əl Həsən ə.s’ın Açıqladığı Şəkildə Namaz

Azan:
Günlük namazlardan əvvəl Azan oxunması önəmlə vurğulanan bir müstəhəbdir.

Azan belə oxunur:
Dört dəfə: “Allahu əkbər” (Allah böyükdür)
İki dəfə: “Əşhədu əllə iləhə illəllah” (Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur)
İki dəfə: “Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah” (Şəhadət edirəm ki, Hz.Muhəmməd (səas) Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbər və elçidir)
İki dəfə: “Əşhədu ənnə Əliyyən Vəl Əimma Min Vildihi Hucəcullah (Şəhadət edirəm ki, Əli və İmamlar və Onun Övladları Allahın Höccətləridir)
İki dəfə: “Əşhədu ənnəl Mehdi vəl Mehdiyyin Min Vildihi Hucəcullah (Şəhadət edirəm ki, Mehdi və Onun Mehdi Övladları, Allahın Höccətləridir)
İki dəfə: Həyyə ‘Aləs Saləh (Namaza tələs)
İki dəfə: “Həyyə ‘ələl-fəlah” (Qurtuluşa tələs)
İki dəfə: “Həyyə ‘əla xəyril ‘əməl” (Ən xeyirli əmələ tələs)
İki dəfə: “Allahu əkbər” (Allah böyükdür)
İki dəfə: “Lə iləhə illəllah.” (Allahdan başqa ibadətə layiq bir ilah yoxdur)

İqamə:
Azandan sonra, namaza başlamadan öncə iqamətin oxunması da önəmlə vurğulanan bir müstəhəbdir.
İqamə belə oxunur:

İki dəfə: “Allahu əkbər” (Allah böyükdür)
İki dəfə: “Əşhədu əllə iləhə illəllah” (Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur)
İki dəfə: “Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah” (Şəhadət edirəm ki, Hz.Muhəmməd (səas) Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbər və elçidir)
İki dəfə: “Əşhədu ənnə Əliyyən Vəl Əimma Min Vildihi Hucəcullah (Şəhadət edirəm ki, Əli və İmamlar və Onun Övladları Allahın Höccətləridir)
İki dəfə: “Əşhədu ənnəl Mehdi vəl Mehdiyyin Min Vildihi Hucəcullah (Şəhadət edirəm ki, Mehdi və Onun Mehdi Övladları, Allahın Höccətləridir)
İki dəfə: Həyyə ‘Aləs Saləh (Namaza tələs)
İki dəfə: “Həyyə ‘ələl-fəlah” (Qurtuluşa tələs)
İki dəfə: “Həyyə ‘əla xəyril ‘əməl” (Ən xeyirli əmələ tələs)
İki defa: “Qəd qamətis saləh” (Namaz başlamaq üzrədir)
İki dəfə: “Allahu əkbər” (Allah böyükdür)
Bir dəfə: “Lə iləhə illəllah.” (Allahdan başqa ibadətə layiq bir ilah yoxdur)

Niyyət edilir:

Allahummə nəvəytu ən usalli sələtəl fəcr/zöhr/asr/məğrib/işa fərzən qurbətən iləllah (Niyyət etdim Allahım, Senin rizan üçün və Sənə yaxın olmaq üçün, “filan” Namazımın Fərzini qılmağa…)

Və 7 dəfə Əllər qulaq hizasına qədər qaldırılaraq, Allahu Əkbər deyə təkbir gətirilir.
M- Deux Messies.

Salam, Ô le deuxième de deux. M-16. Le Vers[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Ceux qui n’aimeront pas le Mahdi. Ha-[…]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Rappel Mahdi. Q-29. Les méchants m[…]