#65146
Yusif əs’ın gördüyü yuxunun anlamı

SORU 89: “Yusuf (A.S), babasına şöyle demişti: “Babacığım, gerçekten ben on bir yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder (vaziyette, durumda) gördüm.”(1) Bu ayetin anlamı nedir ?

CEVAP: Bu rüyayı Yusuf as gördü ve gerçekleşti, anlamı da: güneş ve ay, Yakup as ve Rahil (Yusuf’un annesi), on bir yıldız da Yusuf’un kardeşleri, Yusuf as’a secde etmeleri yani onların kıblesidir.
Kıbleye yönelinir ve hac edilir(2), bu da sonunda gerçekleşti ve Yusuf’a yöneldiler ve hac ettiler ve Yusuf’la birlikte Mısır’a yerleştiler. Yakup as’ın zürriyeti, Musa (as) Mısır’a gönderilene kadar kaldı sonra Mısır’ı terk ettiler. Bu da sizden eski olanların haberleridir.
Diğer yandan da, Güneş Allah’ın Resul’u Muhammed’dir saas, Ayda, Ali as’dır, on bir yıldız da: Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali Bin El Hüseyin, Muhammed Bin Ali, Cafer Bin Muhammed, Musa Bin Cafer, Ali Bin Musa, Muhammed Bin Ali, Ali Bin Muhammed ve Hasan Bin Ali, Yusuf ise İmam Mehdi as’dır.
Secdeleri de: İmamların Hatemi (sonu) olan İmam Mehdi as, diğer imamların Kıblesidir ve amaçları Mehdi’ye ulaşmaktır (Allah’ın salatı İmamların üzerine olsun), İmam Mehdi as ise Allah’ın Şeriatini yeryüzünde uygulayacaktır. Muhammed Peygamber saas İslam Şeriatini getirdi İmam Mehdi as ise bu Şeriati uygulayıp yerine getirecektir, dolayısıyla Peygamber saas, İmam Ali as, Fatıma as ve bütün İmamlar as “la ilahe illallah’ın” devletine zemin hazırladılar ve bu devleti İmam Mehdi as yeryüzünde kuracaktır. Üstelik İmam Mehdi as bütün Nebilerin ve Mürsellerin kıblesidir. Bütün Peygamberler ve İmamlar Allah’ın Kelamını yüceltmek için zemin hazırladılar, İmam Mehdi as da Allah’ın Kelamını yüceltecek dolayısı ile onların kıblesidir çünkü Allah’ın Şeriatini uygulayacak.
Yanılmayın ki Kıble, Kıbleye yönelenlerden sürekli daha üstündür, Resulullah Muhammed saas Kıbleye yöneliyor ve muhakkak ki Muhammed daha üstündür. Resulullah’a saas Miraç Günü İmam Mehdi ve diğer İmamlar gösterildi, ve Resulullah, İmam Mehdi as’ın diğer İmamlardan farkını gördü ve şöyle buyudu: Kaim as İmamların ortasında inci gibi (parlayan) yıldız gibidir.(3) çünkü İmam Mehdi as’ın nuru bütün yeryüzünü aydınlatacak ve yeryüzünün tamamına hakim olacak, Allah Teala şöyle buyurdu : “Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı.”(4) Yeryüzünün Rabbi de İmam Mehdi as’dır, İmamlardan böyle rivayet edilmiştir(5).
Ahmet El Hasan as, “El Müteşabihat” Kitabı, Cilt: 3, S. 151-152.
——————————————————————————-
1. Yusuf Suresi, 4.ayet
2. Kıblenin anlamı ve hakikati ve Kıblenin varlık amacı nedir sorusunun cevabı için (87) 3. cilt de bakabilirsiniz.
3. Emir-ül Müminin şöyle buyurdu: Resullullah dedi ki: Miraç Günü Rabbim bana vahy etti ….. ta böyle buyurduğuna kadar, dedi ki, Başını kaldır bende başımı kaldırdım ve bu nurları gördüm: Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali Bin El Hüseyin , Muhammed Bin Ali, Cafer Bin Muhammed, Musa Bin Cafer, Ali Bin Musa, Muhammed Bin Ali, Ali Bin Muhammed, Hasan Bin Ali ve Kaim Muhammed Bin El Hasan ortalarında inci gibi (parlayan) yıldız gibidir, dedim ki: Ya Rab bunlar kim ? dedi ki: Bunlar İmamlar ve bu da Kaim, bununla helalım helal olur haramım da haram olur, bununla düşmanlarımdan intikam alırım ……..) Şeyh Saduk, “Kemâl el-Din ve temâm el-Ni’me” , s: 252.
4. Zümer Suresi, 69.ayet.
5. Ebi Abdullah şöyle buyurdu: Kaimimiz kıyam ettiği zaman Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlanır ve kullar Güneş ve Ayın ışığına ihtiyaç duymazlar ve karanlık gider. (Şeyh Müfid, İrşad Kitabı, S. 363.)
Mufazzal bin Ömer Ebe Abdillah’ı şöyle buyurduğunu duymuş: “Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı” dedi ki: yeryüzünün Rabbi yani yeryüzünün İmam’ı, dedim ki: Eğer huruç ederse ne olacak ? dedi ki: İnsanlar Güneşin ve Ayın ışığına ihtiyaç duymazlar ve İmam’ın nuruyla aydınlanırlar. (Tefsir El Kummi, Cilt: 2, S. 253.
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]