#65143
Yasin surəsindəki elçilər kimlərdir?

Yasin Surəsinin 20-ci ayəsində deyilir: “Və şəhərin ən uzaq yerindən bir şəxs qaçaraq gəldi. “Ey qövmüm, (sizə) göndərilmiş olan rəsullara tabe olun! Dedi.”
Sual: Bu ayədə şəhərin uzaq yerindən qaçaraq gələn şəxs kimdir?

Cavab: “Bu ayə İmam Hüseynə (ə) açıq və qəti surətdə işarət edir. “Onlara iki (rəsul-elçi) göndərmişdik.” – Muhəmməd (s.ə.a.s.) və Vəsisi olan Hz.Əli (ə) – “Üçüncü (elçi) ilə əziz qıldıq (dəstəklədik).” [Yasin; 14]
Üçüncü rəsulda İmam Həsəndir (ə) – “Və şəhərin ən uzaq yerindən bir şəxs qaçaraq gəldi.”- bu şəxsdə İmam Hüseyndir (ə).Onu şəhid etdilər və cəsədini parçaladırlar. “Kaş ki qövmüm biləydi – dedi.Bu səbəblə, Rəbbimin məni məğfirət etdiyini və ikram edilənlərdən qıldığını (biləydilər).” [Yasin; 26-27]
Bu ayə Həbib əl-Nəcarı da qəsd edir, amma İmam Hüseyn (ə) üçün nazil olmuşdur və birbaşa Hüseyni (ə) qəsd edir/birbaşa olaraq o həzrətə aiddir.
İmam Muhəmməd Mehdi Sahibəzzəman (ə.f) mənə bu cür bəyan etdi.”
Əhməd Əl Həsən əl Yəmani (ə)
“Əl-Mütəşabihat” Kitabı, səhifə 98.
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]