#65134
Nostradamusun kəhanətlərində İmam Mehdinin Vəsisi

Sual 35: Bismillahir Rəhmanir Rəhim, Vəl həmdulillah Rəbbil aləmin. Allahumma səlli ala Muhamməd ve Ail Muhamməd. Əl-Seyid Əhməd Əl Həsən…Allahın salamı və rəhməti üzərinizə olsun. Mən İmam Mehdi ə.s haqqında bu başlıq altında olan: (İmam Mehdi (ə.s)`a qarşı olan Amerikan Savaşının başlanğıcı) araşdırmasının/tədqiqatınının müəllifiyəm. Kitab aşağıdakı saytda mövcuddur. Sayt artıq fəaliyyətin dayandırıb. Yaxın dostlarımdan biri, sizin dəvətiniz haqqında məlumat verdi və mənə saytınızın linkin verdi. Belə ki, o sayta baxım və sizin düşüncələriniz, iddialarınız haqqında geniş bilgi əldə edim. Əslində mən – sözlərimə görə üzr istəyirəm – sizin iddialarınızda dəyərsiz sözlərdən başqa bir şey tapmadım və sözləriniz bu zamana qədər çox insan tərəfindən iddia edilmişdir. Mənim üçün sabit deyildir ki, İmam Əl-Höccət (Allah onun zühurunu tezləşdirsin) insanlara elçi göndərəcəkdir, fəqət mən bəzi şeyləri bilirəm ki, öz kitabımda onlardan bəhs etmişəm. Əgər siz həqiqətən iddia etdiyiniz şəxs isəniz o zaman sizin üçün fərzdir ki, mənim kitabda bəhs etmədiyimdən xəbəriniz olsun, çünki, siz iddia edirsiniz ki, bu gün insanlar arasında, Allahın Kitabı barədə hərkəsdən daha bilgilisiniz/təcrübəlisiniz. Mənim sualım belədir: Fatihə Surəsindən alınan 2 gizli isim vardır, onlar (bu iki isim) bilindiklərinin tərsinə yazılmışdır. Onlardan biri sağdan sola yazılmış, digəri isə soldan sağa doğru yazılmışdır. Bu iki isim və onları təqdim edəcək yol/üsul nədir? Əgər mən sizdən bu suala cavab alsam, o zaman sizə beət edənlərdən olacağam inşaAllah. Əgər suala heç bir cavab almasam o zaman bu sizin iddianızın yalnış və batil olmasına sübut olacaq. Həmd bizi hidayət edən Allahadır və əgər Allah bizi hidayət etməsəydi biz hidayət olunmazdıq və mövlamız/seyidimiz Məhəmmədə və pak ailəsinə salat olsun. Macit Əl-Mehdi Rabii Əl-Sani-1426 hicri qəməri Cavab: Bismillah Ər-Rəhman Ər-Rəhim. Əl Həmdulillah Rəbbil Aləmin. Allahummə Səlli Əla Muhəmməd və Ali Muhəmməd və Əl-Əimmə Vəl Mehdiyyin və Səllim Təslima. (Bütün bu deyilənlərdə axirət əzabından qorxan şəxs üçün həqiqi bir ibrət dərsi vardır. Bu (bütün) insanların bir yerə cəm ediləcəyi, hamının şahid olacağı bir gündür. Biz onu yalnız müəyyən bir müddət üçün təxirə salmışıq.) [Hud:103-104] 1- Əgər, ətrafı belə deyil, biraz saytda olan Mütəşabihat, Fatihə, Aydınlatmalar, Buzağ və digər kitablara baxsaydın ki, sənə görə dəyərsizlər, o zaman mənim Allahın (svt) Fatihə Surəsində bütün isimlərinin olduğunu, Peyğəmbərin (səas), Əlinin (ə.s), Fatimənin (s.ə), İmamların (ə.s) və Mehdilərin (ə.s) isimlərinin olduğunu göstərmiş və açıqlamış olduğumu görərdin. Əgər mənim sözlərim deyərsizdirsə üzr istəməyin əhəmiyyəti yoxdur və bu sadəcə mənasızdır, yox əgər əksidirsə (yəni sözlərim dəyərli və həqiqətdirsə) o zaman Tək Olandan bağışlanma diləmək və tövbə etməkdən başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur (yəni üzr istəmək lüzumsuzdur). İmam Mehdi (ə.s)`ın insanlara elçi göndərəcəyi sənə hələ tam aydın deyildir, Məhəmməd Tahir (Pak, Təmiz) Ruh (Nəfsi Zəkiyyə/Kamil) elçi deyilmidir? “Onun (İmam Mehdinin (ə.s) məsələsini tamamlayacaq olan Mövla” elçi deyilmidir? Yəmani elçi deyilmidir? Şərqdən zühur edəcək olan elçi deyilmidir? (Məhəmməd (s) ailəsindən olan rəvayətləri oxu, çünki Şeyx Nazim Əl Ukeyli (Allah onu hifz etsin, “Kəskin Cavab” kitabında o rəvayətləri qeyd etmişdir və bu kitab Seyid Əl-Sistani və onun ofisi və Əqidə Araştırma Mərkəziylə olan bir münazaradır və bu kitab Şeyx Nazimə aiddir), bəlkə Allah sənin qəlbini aydınlatar və səni haqqa hidayət edər və bu Dənizdən olan bir dəyərli daşdır ki, Möminlərin Əmiri Əli bin Əbutalib (ə.s) bu dəyərli daşdan bəhs etmişdir. Əl-Əsbağ ibn Nəbatəh nəql edir:
[Bir gün, Möminlərin Əmirinə, Əli (ə.s)`a getdim. O düşünürdü və torprağı qarışdırırdı. Ona sual verdim: Ey Möminlərin Əmiri, nə üçün torpağı qarışdırırsan? Yoxsa ona (torpağa) qarşı hər hansı sevgin və istəyinmi var? O (ə.s) cavab verdi: Xeyr, Vallahi! Mənim heç bir zaman bu dünyaya və onun ləzzətlərinə sevgim olmamışdır! Mən bir uşaq haqqında düşünürəm. O uşaq ki mənim ailəmdən olan övladlarımın 11-cisindir. O, Mehdidir ki, yer üzü zülmət və ədalətsizliklə dolduqdan sonra onu nur ve ədalətlə dolduracaqdır. O, şübhələrə səbəb olacaq və qeybətə çəkiləcəkdir. Bu qeybətdən ötrü bəziləri Haqqdan üz döndərəcək, bəziləri Haqqa hidayət olacaqdır. Mən yenə sual verdim: Ey Möminlərin Əmiri, bu şübhə və qeybət nə qədər çəkəcəkdir? O cavabladı: 6 gün, 6 ay, və ya 6 il. Yenə sual verdim: Bu həqiqətən doğrudurmu ? O (ə.s) cavab verdi: Bəli, eyni qabaqcadan təyin edildiyi kimi. Bu məsələ səni nə üçün maraqlandırır? Onlar bu Ümmətin ən yaxşıları və bu ailənin (ə.s) ən salehləridir. Mən dedim: Sonra nə olacaq ? Sonra, Allah Öz istəyini yerinə yetirəcəkdir, çünki Onun başlanğıcları, iradələri, səbəbləri və sonları vardır.]
Möminlərin Əmiri (ə.s) ailəsindən olan 11-ci, İmam Əl-Mehdi (ə.s)`dır və onun (İmam Əl-Mehdi (ə.s)`ın övladlarından olan şəxs, On iki Mehdilərin İlk Mehdisidir və o İmam Əl Mehdinin (ə.s) vəsisi və elçisidir. İmam Əl-Rza (ə.s)`ın İmam Əl-Mehdi (ə.s) üçün etdiyi dua: (…Ey Allahım, onu, ailəsini, oğlunu, soyunu [övladlarını/zürriyətini], ümmətini və bütün tərəfdaşlarını lütfləndir və Ona, Onu razı edəcək hər şey ver…) indi, o oğul ki, İmam Əl-Rza (ə.s) duada ayrı olaraq adını qeyd etmişdir. O, İlk Mehdidir, İmam Əl-Mehdinin (ə.s) vəsisi və elçisidir. Mən Allaha şükr edirəm ki, məni Öz zikriylə, böyük atalarımın zikriylə, Ən Uca Elçinin Məhəmmədin (s) zikriylə unutulmağıma icazə verməmişdir. Özünə aid olan və daha öncə bəhs etmiş olduğun kitabda, bir elçinin İmam Əl-Mehdi (ə.s) tərəfindən göndərilməsinə diqqət etmisən, indi nə oldu, nə dəyişdi? Və bu, sənin Üçüncü Hissədə eynilə dediyindir: (Ümid edirəm ki, oxuyucu Allah Peyğəmbəri Musa (ə.s)`a deyənlər kimi olmaz “Allahı bizə açıqca göstər”. İndi, fərz edək Allah svt insanlar üçün İmam Əl Mehdinin (ə.s) zühurunun yaxın olduğunu açıq və aşkar olaraq bildirmək/xəbər vermək istədi, inşaAllah və insanların ona “Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd Allahın elçisidir” bayrağını qaldırmasında yardım etməsini istədi, bəs açıqca xəbər vermə, bəyan etmə necə gerçəkləşəcəkdir? Allah svt dilədiyini istədiyinə etdirməkdədir və bu doğru zamanda olacaqdır, çünki bu məsələni bilmək əsasdır, xüsusilə indiki zamanda, beləcə O svt qulları üzərinə Mütləq Höccətini sabit qılmış olsun.) Öz kitabında əlinlə yazdığını unutdunmu? Yoxsa oyunmu oynayırsan?! Necə qərar vermisən ki, sənin istifadə etmiş olduğun riyazi hesaplamadan (ki istifadə etdiyin hesablamanın doğru olduğuna inanırsan) xəbərsiz olduğumu, onu yalandan iddia etmiş olduğumu ما هكذا يا سعد تورد الابل!! 5- Əgər öz hesablamağına sadiqsən və onun doğruluğundan əminsən, o zaman eyni üsulla/yolla, yəni rəqəmlərin hesablanmasıyla hesabla ki, bununla sənə və sübut etmək istədiyin insanlara sübut olsun. “Əhməd kimdir = O Mehdinin elçisidir” hesabı eynilə sənin öz kitabında, üçüncü hissədə: “Məhəmməd kimdir = o Allahın peyğəmbəridir” sənin hesabladığın kimi hesablanır. Və (Əl-Mehdi) böyük hesabla (summation) hesablanmışdır və onun rəqəmi (90)-dır və bu rəqəm kiçik hesaba (summation) dönüşdürülsə o zaman bu rəqəm (9) olacaqdır, eyni sənin öz kitabında (Məhəmmədi (səas)) hesabladığın kimi. Öz kitabında “Allahın Kitabı nədir”, o (Allahın Kitabı) “Müqəddəs Qurandır”a bərabər olduğunu yazdığın kimi, eyni üsulla hesabla: (Allahın Kitabı nədir) Allahın Kitabının (Mehdinin elçisinə) bərabər olduğunu görəcəksən. Buna görə də, sənin üçün yuxarıda bəhs edtdiyim kimi Əhmədin Mehdinin elçisi olduğu açıqlanmışdır. O, Allahın kitabıdır və o, danışan Müqəddəs Qurandır. Eyni şəkildə sənin öz kitabında yazıldığı kimi, rəqəmlər elminin güvənirliyini dəlil olaraq ifadə etmisən. Buna görə Allahdan qorx və Möminlərin Əmiri Əli (ə.s), Məhəmmədin (səas) ailəsi (ə.s) haqqında (İmam Əl Mehdi (ə.s)`a qarşı Amerikan Savaşının başlanğıcı) kitabında dediyin: “Onlara öyrətməyin, çünki onlar sizlərdən daha elmlidirlər.” ifadəsindən möhkəm yapış. Nəticə olaraq, لزمت لحجة, öz kitabında bildirmiş olduğun höccətdir və onu diqqətə almamağın və cavab verməkdən üz çevirməyin qəbulolunmazdır.
Sənə (37) rəqəminin sirrini açıqlayacağam. Uca Allah svt belə buyurur: {Həcc zamanı 3 gün, geri qayıtdıqdan sonra 7 gün oruc tut. Bu da düz 10 gün edir. 7 gün oruc, ailəsi Məscidulhəramda yaşamayanlara/sakin olmayanlara aiddir.} 10 olan 7 səmavat (göyüzü)dür, Böyük Ərş, Kürsü, Ən Böyük Ərş və onun Böyük Kürsüsüdür. O 3 şey, Allahın Evi, Məxluqatda olan İlahi Mükəmməlliklər Şəhəri və Elmin Şəhəridir (Məhəmməd (səas). Məhəmməd ailəsinden olan hərkəs, o şəxsin onu (10-u), yəni Həccdən/Allahın Evindən/Elm Şəhərindən/Nübuvvət Evindən və Risalətin Qaynağındadır. Sənin üçün daha dəqiq, mövzunun aydın və ətraflı olması üçün Mütəşabihat cild 3 (qırxın {40}-ın sirri və Ərşin və Kürsünün sirri haqqında olan sualı) oxu. 37 rəqəmi 2 rəqəmdən ibarətdir: 3,7 və onların cəmi 10-dur. Bu tövhidin onudur (10-udur). Hər kim onları (bu onu) tamam etsə, Allah evinə pənah gətirsə və Elm Şəhərini ziyarət etsə, onun ağlı kamil olar və üç yüz on üçdən (313-dən), Əhlibeyt (ə.s)`dan olmuş olar. Bu mənim böyük atalarımdan (ə.s) rəvayət edilmişdir: (İman ondur (10) və Salman (r.ə) onuncuyu bitirmişdir və ona çatmışdır, beləliklə Salman biz Əhlibeytdəndir.) Biz Əhlibeyt (ə.s) üçün on (10) Ümrə və Allah evini ziyarət etməkdir. 37 rəqəmi (10+27) dən meydana gəlmişdir. On Ümrənin onudur və iyirmi yeddi Əhlibeyt (ə.s)`dan gələn rəvayətdə, bəşər arasında paylanılmasına icazə verilən elmdir, çünki hər kim Ümrənin onuna (imanın on dərəcəsinə) çatmış olsa, o İmam Mehdi (ə.s)`ın paylayacağı tövhidin 27 hərfinə sahib olar. Uca Allah svt belə buyurur: (Biz yer üzündə zulmə məruz qalanlara lütf vermək və onları İmamlar və Varislər etmək istədik.) Allahın İmamlar etmək istədikləri Məhəmməd (səas) ailəsidir: İmamlar və Mehdilərdir (ə.s). İmam Əl-Mehdinin (ə.s) Əshabı da bura daxildir. Bunun sirri Qəsəs Surəsinin başlanğıcındadır, (Ta, Sin, Mim) və əgər bu hərflərin rəqəmlərini böyük hesabla hesablasan:
Ta + Sin + Mim 9 + 60 + 40 = 109
Nəticə (100 + 9) dur və əgər bu rəqəmi kiçik hesaba çevirsən (1 + 9) nəticə (10) olacaqdır və bu da Ümrənin onudur ki, İmamlarla (əs) əlaqəlidir və ayədə yer alır, və bu on tövhidin onudur, çünki hər kim Ümrəyə-Allah evinə getsə onun ağlı kamil olar və sağlam bilgiyə/bilginin qaynağna varmış olar və Onu (svt) Tək olaraq Tövhidin ən son mərtəbəsində (Huvə`də) anmış olar (yəni, Müvahid (Tövhid əhli-yüz faiz yakinlə)). Huvə`nin hərflərini saysanız o zaman belə bir şeylə qarşılaşarsınız:
Ha + Vav 5 + 6 = 11 Bu (1 + 10).
Onu artıq bilirsiniz, imanın və Ümrənin onudur, bir isə Tək Olan Uca Sübhandır. Hər kim ona (10)-a çatarsa o zaman yakinə varmış olar və Müvahid (Tövhid əhli-yüz faiz yakinlə) olmuş olar. Qısaca, mən sənin üçün (37) rəqəminin Ümrə ve tövhidin onu (10-u) olduğunu və (27) Əqidə hərflərini açıqladım. Nəticə olaraq, Ümrəyə gedən və ona (10) çatan hər kəs, (27) hərfi insanlar arasında paylanıldıqda, (27) hərfi daşıyacaq gücə və mərifətə sahib olacaqdır. Bu bir sirrdir ki, göndərilmiş peyğəmbər (əs), müqərrəb mələk və Allahın qəlbini imtahan etmiş möminlərdən başqa daşıya bilməz. Nəticə olaraq da, bu üç qrup qullar yakin əhli və müvahid olmuşlardır . Daha artıq məlumatlandırsam səni, əgər (Ta-Sin-Mimi) kiçik hesablamayla hesablasan:
Ta + Sin + Mim 9 + 6 + 4 = 19
Bəsmələnin hərfləri (19)-dur və Bəsmələ Tövhid ayəsidir. Uca Allah svt belə deyir: (Və biz qəlblər üzərində örtülər yerləşdirdik, onlar çox az anlarlar və onların qulaqlarında karlıq vardır. Və Rəbbini Quranda tək zikr etdiyin zaman, onlar üz çevirərlər). Yəni belə de: Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə eynən onlardan-Əhlibeyt (ə.s)`dan nəql edildiyi kimi. Artıq bilirsiniz ki, (Ta-Sin-Mim) tövhid əhlinə, yəni üç yüz on üçə (313-ə) işarə etməkdədir və tövhid ayəsindəki hərfin rəqəmi (Rəhman və Rəhim olan Allah) (Ta-Sin-Mim) ayəsindəki müvahidlərin (tövhid əhlinin) rəqəminə bərabərdir. Cəhənnəm əhli çoxtanrılıdır: Buna görə, müvahidlərin (tövhid əhli olanların) ayəsinin rəqəmi/nömrərsi, onların rəqəminin/nömrəsinin üzərindədir. Uca Allah svt belə buyurur: (Onun üzərində on doqquz vardır. Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını ancaq kafirlərin imtahana çəkilməsi, kitab verilənlərin yəqinlik hasil etməsi (çünki onların kitablarında bu mələklərin sayı on doqquzdur), iman gətirənlərin imanının daha da artması, kitab əhlinin və möminlərin (bununla əlaqədar Muhəmməd əleyhissəlam barəsində) şübhəyə düşməməsi, həmçinin qəlblərində mərəz (nifaq və şəkk mərəzi) olanların və kafirlərin: “Allah bu misalla nə demək istəyir?” – demələri üçün (on doqquz) etdik. Allah istədiyi kimsəni (haqq yoldan) belə sapdırır və istədiyini də doğru yola salır. Rəbbinin ordularını özündən başqası bilməz. Bu (vəsf olunan Səqər) insanlar üçün ancaq bir öyüd-nəsihətdir!.)(Müddəssir 74:30-31). Müvahidlər Əl-Müdəssir Surəsindəki Sağ Tərəf Səhabələridir: onlar cənnətə hesabsız girənlərdir. Onlar Yəmaninin, İmam Mehdinin (ə.s) vəsisi və elçisinin səhabələridir. Uca Allah svt belə buyurur: (Her nəfs/ruh öz qazandığıyla tutulacaqdır. Sağ Tərəfin səhabələri istisna). Yəmaninin ən son bəyanını oxu ki, təfəkkürün daha da aydınlaşsın, ağlındakı sualların cavabını tapmış və yakinə varmış olasan – əgər həqiqətən həqiqət ardıclı, Kitab əhlindən, ya da kitaba inananlardan isən – Uca olan Allah svt buyurur: (Biz onların sayını inanmayanlar üçün imtahan olaraq müəyyən etdik – Kitab verilmiş olanlar inanacaqlar və inanmış olanlar imanda ucalacaqlar.) Mənimlə hesabla: (Vəsi) sözü, (Əl-Yəmani), (Yəmani Kimdir), (O vəsidir), (o Mehdinin vəsisidir), (Sağ Tərəf Səhabələri) Fəqət bu hesablamalara başlamadan öncə, sənin öz əllərinlə kitabında (İmam Mehdiyə qarşı Amerikan Savaşının başlanğıcı) nə yazdığına baxaq, II hissə, dediyin kimi:
(6-cı əsr, 33-cü kəhanət: Onun əli sonda qanlı Əl-Alusa qədər uzanır, o özünü dənizdə qoruya bilməyəcəkdir, o Mesopotamiyanın ordusundan qorxacaqdır və qəzəbli qara adam onu etdiklərinə peşman edəcəkdir). Sonra sən öz kitabında belə davam etdin: “Bu Nostradamus tərəfindən edilmiş ən qəribə təxminlərdən biridir ki, İmam Mehdini açıqca ifadə edir və təxminci tərcüməçilər öngörmədə bəhsi keçən ismin anlamını açmaqda aciz qalmışlardır. Tərcüməçilərin əksəriyyəti bu ismi (ALUS) olaraq adlandırmışdır, hətta bəziləri bu ismi ingilizcə tərcümədə silmişlər, fəqət bu isim original fransız nüsxədə vardır. Burada tərcüməçi (ALUS) olaraq çevirmişdir, fəqət originalda (Əl-ALUS) deyə keçir. (Əl-I əlavə etsək, ərəb müəyyənlik şəkilçisi), fəqət o (originaldakı yazıçı) anlamını bilmədən, bunu açılması üçün zamana buraxmışdır. İndi isə mən sizə Nostradamusun nə demək istədiyini burada açıqlayacağım. Nostradamus (I – əlif) hərfini isimden silmişdir, çünki, biz bu hərfi əlavə etsək, söz belə olar (AL`USI) (VƏSİ) və bunun anlamı çok açıqdır. Bildiyimiz kimi Vəsilərin başlıqları (ləqəbləri) Əhlibeytin 12 İmamlarına aid edilmiştir. İmam Mehdi (ə.s) bu vəsilərdən biridir, yəni o (Vəsi) olaraq adlandırıla bilər. Yəni, Nostradamus Şiələrlə eyni görüşdədir. Burada, Nostradamus xüsusi bir şəxsdən bəhs edir ki, bu şəxs bir ölkənin dövlət başçısı və ya savaş öndəri olacaqdır və İmam Mehdini (ə.s) öldürməyə, ordusunu yox etməyə çalışacaqdır. Savaş öndəri Mesopotamiyada {Iraqda} olan ordu gücündən {İmam Mehdinin ordusundan} qorxacaqdır, fəqət İmam Mehdinin (ə.s) əsgərlərindən olan qara adam (qara olaraq vəsf edilmişdir, yəni Şiə deməkdir. Qara geyim Şiələri tanıdır və ya Afrikadan (qara) olan Ərəb Müsəlman) onu öldürəcək və ordularını məhv edəcəkdir.” Hesablamağa başlamadan öncə sənin yuxarıda keçən sözlərinə açıqlamam var. Nostradamusun kəhanətində bəhsi keçən Vəsi İmam Mehdi (əs) deyil, çünki o, İmam Mehdinin (əs) vəsisidir və İmam Mehdinin (əs) vəsiləri olan on iki Mehdilərin ilkidir. O, İmam Mehdinin (əs) elçisi, onun məsələsini zəfərə çatdıran mövladır. Rəvayətlərdə də keçdiyi kimi o, Ali Məhəmmədin (əs) vəd edilən Yəmanisidir, haqqa çağırır və ona üz çevirən cəhənnəm əhlidir.
Allah Rəsulunun (saa) vəsiyyətində: Peyğəmbər Hz. Muhammed (səas) vəfat gecəsi Əli bin Əbu Talib (əs)’a belə buyurdu: “Ey Həsənin atası, mənə qələm və kağız gətir” və vəsiyyətini bura gələnə qədər diqtə etdirdi, sonra; “Ya Əli, məndən sonra 12 İmamlar olacaq və onlardan sonra da 12 Mehdilər. Sən, Ya Əli, 12 İmamların ilkisən.” Sonra o belə davam etdi: “Ölüm əl-Həsənə yaxınlaşsa, bunu oğluna, Məhamməd Ailəsinin Əmanətçisi (Allahın salamı onların üzərinə olsun) olan Məhammədə təslim etsin. Beləcə, bunlar 12 İmamlar’dır. Onlardan sonra, 12 Mehdilər olacaqdır. Beləcə, ölüm ona yaxınlaşarsa, bunu oğluna, yaxın olanların ilkinə təslim etsin. Onun üç ismi vardır; biri mənim ismim kimi Əhməd, digəri atamın ismi kimi Abdullah (Allahın qulu), üçüncü ismi də Mehdi (Hidayət edən)’dir. O, inananların ilkidir.” Sadiq (əs) buyurdu: (bizim aramızdan Qaimdən sonra Hüseyn (əs)`ın soyundan on iki Mehdi vardır). Sadiq (əs) buyurdu: (bizim aramızdan Qaimdən sonra Hüseyn (əs)`ın soyundan on bir Mehdi olacaqdır). Bu rəvayətdə, Qaim, ilk Mehdidir, İmam Mehdi deyil, çünki İmam Mehdidən (əs) sonra on iki Mehdi gələcəkdir. Baqir (əs) ilk Mehdinin xüsusiyyətlərini izah edərkən buyurdu: (…O qırmızımtıl olan, batıq gözlü, qaşları ayrılmış, geniş çiyinli, başında kəpək vardır və üzündə iz vardır, Allah Musaya rəhmət etsin…) Əmirəl-Mümin (əs)`ın uzun bir bəyanında: (…Onların ilki Bəsrədəndir və sonuncusu İbdaldan…). Sadiq (əs)`ın uzun bir bəyanında Qaimin (əs) əshabının isimlərini verərkən: (…Bəsrədən…Əhməd…). İmam Baqir (əs)`ın belə buyurduğu rəvayət edilir: (Onun iki ismi var – Qaimi nəzərdə tutaraq – biri gizli, digəri açıq. Gizli olan Əhməddir, açıq olan isə Məhəmməddir). Əhməd, ilk Mehdinin ismidir və Məhəmməd İmam Mehdi (əs)`ın ismidir, Allah Rəsulunun (səas) vəsiyyətində keçdiyi kimi. Baqir (əs)`dan rəvayət edilir: (Allah Təalanın Taliqanda bir xəzinəsi vardır; nə qızıldır nə gümüş, Xorasanda on iki min nəfərdən ibarətdir. Şüarları “Əhməd, Əhməd”dir. Onlara, Haşimi bir gənc liderlik edəcək. Boz ata minmiş və qırmızı sarıq geyinmişdir, sanki onu Fəratı geçəndə görürəm. Əgər onun gəldiyini eşitsən, qar üzərində, sürünmək belə olsa, ona doğru tələs). Əhməd, ilk Mehdinin və İmam Mehdi (əs)`ın vəsisinin ismidir. O, İmam Mehdi (əs)`a zühurun başlanğıcında ilk iman edəndir və o, İmam Mehdi (əs)`ın bütün insanlığa elçisidir. Şabanın üçüncü gününün duasında (İmam Hüseyn (əs)`ın doğum günü) İmam Mehdi (əs)`dan rəvayət edilir: (İlahi, Səndən, bu gündə dünyaya gəlmiş…O göz yaşlarının şəhidi, bəşər tayfasının sərvəri, ricat günündə əbədi zəfər qazanacaq olandır. Onun qətl edilməsinin mükafatı odur ki, İmamlar (əs) onun soyundandır. Türbəti şəfadır, ricatı zamanı qurtuluş onunla və Qaimdən, onun qeybətindən sonra, onun soyundan gələn VƏSİLƏRLƏDİR. Sonda onlar Avtara çatacaq, intiqam alıb Allah Subhanahu Təalanın rzasını qazanacaq və ən yaxşı dəstəkçilərdən olacaq. Allahın salatı gecə-gündüz onların üzərinə olsun. Ya Allah, onların haqqı üçün, Sənə yalvarıram…). Əgər niyaza diqqət etsəniz, görərsiniz ki, [Vəsilərdən] qəsd edilən İmam Mehdi (əs)`ın vəsiləridir, onların ataları olan İlk Mehdi də daxil, rəvayətlərdə bəhs edilmişdir və Yəhudi Nostradamusun öngörmələrində də bəhs edilmişdir. Bu, öngörmələrə inanan yəhudi, xristian və Qərb dünyasına qarşı lazımi dəlildir, çünki o, onların-yəhudi, fransız və qərblilərin bir çox hadisələrini tədqiq və təsdiq etmişdir. İndi, öngörmədə bəhsi keçən vəsinin Mehdi (əs)`ın vəsisi olduğunu sənə açıqlandıqdan sonra, indi sənə hesablamaları təqdim edəcəyəm: İlk: (Yəmani vəsidir) VƏSİ sözü:
1 – Vav Sad Ya [6 + 90 + 10 = 106] böyük hesabdan istifadə edirik və onu kiçik hesaba çevirərkən: (6 + 100) beləcə kiçik hesabdan istifadə etsək (6 + 1) = 7
2 – Vav Sad Ya [6 + 9 + 1 = 16] kiçik hesabdan istifadə edirik.
ƏL-YƏMANİ sözü:
1 – Əlif + Lam + Ya + Mim + Əlif + Nun + Ya [1 + 30 + 10 + 40 + 1 + 50 + 10 = 142] böyük hesabdan istifadə edirik və onu kiçik hesaba çeviririk, (2 + 40 + 100) beləcə kiçik hesabdan istifadə edərsək (2 + 4 + 1) = 7
2 – Əlif + Lam + Ya + Mim + Əlif + Nun + Ya [1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 = 16] kiçik hesabdan istifadə edirik Beləcə, yuxarıdaki hesablamalardan sənə açıqlandı ki:
(VƏSİ) = (ƏL-YƏMANİ) = (7), böyük hesabdan/toplamadan istifadə edib, onları kiçik toplamaya çevirərək hesabladıqdan sonra.
(VƏSİ) = (ƏL-YƏMANİ) = (16) kiçik hesabdan/toplamadan istifadə edərək hesabladıqdan sonra.
İkinci: Yəmaninin xarakteriylə əlaqəli sual verildiyi zaman deyirik: (Yəmani kimdir). Əgər Yəmani İmam Mehdinin (əs) vəsisiysə (yəni Allah Rəsulunun (səas) Vəsiyyətində geçən ilk Mehdi isə), cavab belə olacaq: (O Mehdinin vəsisidir) və ya (O vəsidir). Mehdinin rəqəmi belədir:
Əlif, Lam, Mim, Ha, Dal, Ya
1 + 30 + 40 + 5 + 4 + 10 = 90
İndi hesabla: (Yəmani kimdir) Mən Huvə Əl-Yəmani
Mim, Nun, Ha, Vav, + (Əlif, Lam, Mim, Ha, Dal, Ya)
4 + 5 + 5 + 6 + (7) = 27
(O Mehdinin vəsisidir) Huvə Vəsi Əl-Mehdi
Vav + (Vav, Sad, Ya) + (Əlif, Lam, Mim, Ha, Dal, Ya)
5 + 6 + (7) + (9) = 27
(O vəsidir) Huvə Əl-Vəsi
Ha,Vav + (Vav, Sad, Ya)
5 + 6 + (16) = 27
Beləcə, sənə açıqlandı ki: (Yəmani kimdir) = (O Mehdinin vəsisidir) = (O vəsidir).
(O vəsidir) rəqəmini kiçik hesabdan/toplamadan istifadə edərək, elmin (27) hərfinə bərabər olduğunu görəcəksən ki, Qaim (əs) insanlar arasında bunu yayacaqdır. Əba Əbdullah (əs) buyurdu: (Elm 27 hərfdir. Bütün elçilər 2 hərflə gəldilər, beləcə bu gün insanlar bu 2 hərfdən başqasını bilmirlər. Fəqət bizim Qaim qiyam edəcək, qalan 25 hərfi də insanlar arasında yaymaq üçün gətirəcək və 2 hərfi də onlara əlavə edərək 27 hərfi yayacaq).
Ha + Vav + Əlif + Lam + Ya + Mim + Əlif + Nun + Ya
5 + 6 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 = 27
Sonra (Sağ tərəf əshabı) rəqəmini hesabla ki, ayədə keçir: (Hər nəfs, öz qazancına bağlıdır, Sağ tərəf əshabı istisna) (Mudəssir 74:38-39), sağ, böyük hesabdan/toplamadan istifadə edərək hesablanır və kiçik hesaba/toplamaya çevirilir. Nəticə belədir:
Əlif + Sad + Ha + Əlif + Ba + (Əlif + Lam + Ya + Mim + Ya + Nun)
1 + 9 + 8 + 1 + 2 + (1 + 4 + 1) = 27
Artıq bildin ki, (27) sayı elmin 27 hərfini (Allahı bilmək və O Subhanahu və Təalayı (Təkləmək (Əl-Vahidi)) təmsil edir ki, İmam Mehdi (əs) onu insanlar arasında yayacqdır. Əvvəlki hesablamalardan bilməyin lazımdır ki, Yəmani, İmam Mehdinin vəsisi və ilk Mehdi, elmin 27 hərfinin kasəsidir. O elə bir kasədir ki, İmam Mehdidən (əs) daşan suyu (içinə) alır və onu şiələrinə/səhabələrinə dağıdır. Bu səbəbdən, Yəmani, İmam Mehdiyə (əs) nisbətdə Nun (ن)`dur və Nun (ن)`un nöqtəsidir. Uca (Allah) buyurdu:
(Nun! And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lövhi-məhfuzda yazılanlara) ki, Sən (ya Rəsulum!) Rəbbinin neməti sayəsində divanə deyilsən! Və həqiqətən, səni minnətsiz (tükənmək bilməyən) mükafat gözləyir! Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən! (Tezliklə) sən də görəcəksən, onlar da görəcəklər, Hansınızın divanə olduğunu! Həqiqətən, sənin Rəbbin öz yolundan çıxanları da, doğru yoldan olanları da ən gözəl tanıyandır!) (Qələm 68:1-7).
Yəmani, İmam Mehdinin (əs) 313 əshabına nisbətdə Ba (ب) hərfidir və o Bismillahir Rəhmanir Rəhimdəki Ba(ب)`nın nöqtəsidir. O iki məqama: Risalət və Vəlayət məqamlarına sahibdir və hazırki dövrdə Məhammədi (səas) və Əlini (əs) təmsil edir. O, Şəhərdir, o, Qapıdır. O zaman hara gedirsiniz (O (Quran) da məlun (Allahın rəhmətindən qovulmuş) Şeytanın sözü deyildir, Elə isə (siz ondan üz döndərib) hara gedirsiniz? O, aləmlər (bütün insanlar və cinlər) üçün ancaq bir öyüd-nəsihətdir. Eləcə də sizdən doğru-düz (yolda) olmaq istəyənlər üçün. Aləmlərin Rəbbi Allah istəmədikcə siz istəyə biməzsiniz! )(Təkvir 81:25-29). Öncəki hesablamalardan bilməyin lazımdır ki, sağ tərəf əshabı Yəmaninin əshabıdır. Onlar elmin 27 hərfinin kasələridir, onlar elə kasələrdir ki, İmam Mehdi (əs)`ın vəsisi və bütün insanlara elçisi olan Yəmanidən daşan (suyu) alırlar, sonra elmi insanlara paylayırlar. Onlar 313 nəfərdir. Daha ətraflı bilməyin üçün, qardaşım: Dəvətin dəlilləri çoxdur, mən, Peyğəmbərlərin və Elçilərin (əs), Məhəmməd (səas) və İmamların (əs) gəlmiş olduğu şeylə gəldim. İmam Mehdinin (əs) Ənsarı olan qardaşlardan biri, cənab Ziya Zeydi, öz yazdığı “Aşkar Nur” kitabında onlarla dəlil sıralamışdır. Kitab yayınlanmışdır, ona (o kitaba) baxa bilərsən. Bununla yanaş Şeyx Nazim əl-Uqeyli (Allah onu qorusun) tərəfindən seçilərək toplanmış “Aşkar Dəvət”in 1.Bölmünə də baxa bilərsən. Dəvətin dəlillərinin bəzilərı bunlardır:
1.Hz.Məhəmməd (səas) və İmamlardan (əs) rəvayət edilən hədislərdə isim, ölkə və xarakterlərdən bəhs edir.
2.Möhkəm və Mütəşabihi bilmək. Səmaların/göylərin yolları. Bunlar İmamların (əs) xüsusiyyətlərindən və sirrlərindəndir.
3.Mübahələ/haqqa dəvət və s.
4.Böyük sayda insan tərəfindən, kəşf (oyaqkən ilham gəlməsi) və saleh röyalarda Hz.Məhəmməd (səas), Əli (əs), Zəhra (sə) və İmamları (əs) görməsi ki, bu dəvətin həqqaniyyətinin önəmini bildirir, çünki onları görmək həqiqətdir, əsaslı dəlildir (yəni haqqdır) və o Quranla, onların (əs) hədisləriylə doğrudur.
Bununla belə, Nostradamusun kəhanətləri ilə əlaqəli olaraq, kitabında qərar verdiyin və özünün irəli sürmüş olduğun şeyə əlavə olaraq, ikinci bölümdə, bu mətni yazdığın yerdə: (Üçüncü əsr, digər 5 il üçün 94 kəhanət, onlar ona, zamanın bəzəyi kimi diqqət edəcəklər, sonra hamısına heç gözlənmədik, böyük bir vəhy göndəriləcək ki, o yüz ilin insanlarını xoşbəxt edəcək). Beləcə, böyük vəhy, röyalardan başqa nədir ki, böyük sayda insan tərəfindən görülməkdədir və o haqqı, onun sahibini göstərir? Diqqətli oxu qardaşım. İcazə ver haqqın istədiyi gözlərinin önündə olsun. Diqqətlə, özünə adil olaraq araşdır və onu atəşdən qoru. Allahdan sənin hidayət olunmanı diləyirəm. Əgər Onu istəyirsənsə, Ondan sənə haqqı haqq kimi göstərməsini, onu təqib etməsini, sənə batili göstərməsini və ondan qorunmaqda kömək etməsini diləyirəm. Həmd yalnız Allaha məxsusdur.
Əhməd Əl Həsən (əs)
Cəmadi əl-Əvvəl / 1426 Hicri

Soru 35:
Bismillahir Rahmanir Rahim, Vel hamdulillah Rabbil alemin. Allahumma salli ala Muhammed ve Al-Muhammed. El-Seyit Ahmet El Hasani…Allahın selamı ve rahmeti üzerine olsun. Ben İmam Mehdi a.s hakkında şu başlık altında olan: (İmam Mehdiye a.s karşı olan Amerikan Savaşın başlanğıcı)araştırmanın/tahkikatın yazarıyım/muellifiyim. Kitap aşağıdakı sitede mevcuttur. Site artık daha çalışmıyor. Kardeşlerden birisi bana sizin davetiniz hakkında bilgi verdi ve bana sitenizin linkini verdi şöyle ki, o siteye bakayım ve sizing görüşleriniz ve iddialarınız hakkında geniş bilgi edineyim. Aslında, ben – sözlerimden dolayı özür dilerim – sizin iddialarınızda değersiz sözlerden başka hiçbirşey bulmadım ve sözleriniz bunca zaman boyunca çoğu insan tarafından iddia edilmiş sözlerdir. Benim için sabit değildir ki, İmam El-Hüccet (Allah onun zühurunu çabuklaştırsın) insanlara elçi gönderecektir, fakat, ben bazı şeyleri biliyorum ki, kendi kitabımda onlardan bahsetmemişim. Eğer, siz hakikaten iddia ettiğiniz iseniz o zaman sizin için farzdır ki, benim kitapta bahsetmediğimden haberiniz olmuş olsun. Çünkü, siz iddia ediyorsunuz ki, bugün insanlar arasında, Allahın Kitabı hususunda herkesten daha bilgilisiniz ve benim sorum şu: Fatiha Suresinde ve ondan alınmış, 2 saklı isim vardır ve onlar (bu iki isim) bilindiklerinin tersi olarak yazılmışlar. Onlardan biri sağdan sola yazılmış ve diğeri ise soldan sağa doğru yazılmıştır. Bu iki isim nedir ve onları sunacak/sunacak yol/usul nedir? Eğer ben sizden bu soruya dair cevap alırsam, o zaman size biat edenlerden olacağım inşaAllah. Fakat, eğer hiçbir cevap almazsam soruyla ilgili o zaman bu cevapsızlık sizing tarafınızdan sizin iddianızın yalnış ve batıl olmasına bir ayettir demektir. Ve bütün övgüler bizi hidayet eden Allahadır ve eğer Allah bizi hidayet etmeseydi biz hidayet olunmazdık ve mevlamız/seyyidimiz Muhammede ve tahir/temiz ailesine salat olsun.
Macit El-Mehdi
Rabii El-Sani-1426 hicri kameri
Cevap: Bismillah Er-Rahman Er-Rahim. El Hamdulillah Rabbil Alemin. Allahumme Salli Ala Muhammad ve Al-Muhammed ve El-Eimme Vel Mehdiyyin ve Sellim Teslima.
(Gerçekten bunda, ahiret azabından korkanlar için kesin bir ibret vardır. O, tüm insanların kendisi için toplanacağı bir gündür; mutlaka görülecek bir gündür. Biz, onu ancak belirli bir süre için geciktiriyoruz.)
[Hud:103-104]
1- Eğer, biraz (hafiften), detaylı bile değil, baksaydın sitede olan Müteşabihat, Fatiha, Aydınlatmalar, Buzağı ve diğer kitaplara ki, sana gore değerszler, ozaman benim Allahın svt Fatiha Suresinde bütün isimlerinin olduğunu ve Peygamberin saas, Alinin a.s, Fatımanın s.a, İmamların a.s ve Mehdilerin a.s isimlerinin olduğunu göstermiş ve açıklamış olduğunu görürdün.
Eğer benim sözlerim değersiz ise özür dilemek gereksizdir ve sadece anlamsız kalmaktadır özür dilemen, yok hayır tersiyse (yani sözlerim değerli ve hakikatse) o zaman Tek Olandan bağışlanma dilemek ve tevbe etmek dışında hiçbirşeye gerek (yani özür dilemek değildir).
Sana sabit değildir (senin için kanıtlanmamıştır) ki, İmam Mehdi a.s insanlara elçi gönderecektir, Muhammed Tahir (Pak Temiz) Ruh (Nefsil Zekiyye) elçi değil midir? “Onun (İmam Mehdinin a.s) meselesini Tamamlayacak olan Mevla” elçi değil midir? Yamani elçi değil midir? Doğudan zühur edecek olan elçi değil midir? (Muhammed saas ailesinden olan rivayetleri oku zira Şeyh Nazim El Ukayli (Allah onu hifz etsin, korusun) kendi kitabında “Keskin Cevap” o rivayetleri zikretmiştir ve bu kitap Seyit El-Sistani ve onun ofisi ve Akide Araştırma Merkeziyle olan bir münazaradır ve Şeyh Nazime aittir bu kitap), belki Allah senin kalbini aydınlatır ve seni hakka hidayet eder ve bu Denizden olan bir değerli taştır ki, Muminlerin Emiri Ali bin Abutalib a.s bu değerli taştan bahs etmiştir/anlatmıştır.
El-Esbağ ibn Nabateh naklediyor: [Bir gün, Muminlerin Emirine, Ali a.s-a gittim ve o düşünüyordu ve toprağı karıştırıyordu ve ondan sordum: Ey Muminlerin Emiri, neden toprağı karıştırıyorsun? Yoksa ona (toprağa) karşı bir sevgin ve isteğin mi var? O a.s cevap verdi: Hayır, Vallah! Hiç bir zaman bile olsun benim bu Dünya ve onun lezzetleri için sevgim olmamıştır! Ben bir çocuk hakkında düşünüyorum ki, benim ailemden olan evlatlarımın 11-cisinden olacaktır, o Mehdidir ki, yer yüzü zülmet ve adaletsizlikle dolduktan sonra onu nur ve adaletle dolduracaktır. O şüphelere sebep olacak ve gaybete çekilecektir zira bu gaybetten dolayı bazıları Haktan sapacaktır ve bazılara Hakka hidayet olacaktır. Ve ben sonra sordum: Ey Muminlerin Emiri, bu şüphe ve gaybet ne kadar sürecektir? O cevapladı: 6 gün, 6 ay, veya 6 yıl. Ben cevapladım: Bu hakikaten gerçekleşecek mi? O a.s cevap verdi: Evet, aynı önceden tayin edildiği gibi. Bu mesele seni neden ilgilendiriyor ki? Onlar bu Ümmetin en iyileridirler ve bu ailenin (a.s) en salhi olanlarıdırlar. Ben dedim: Sonra ne olacaktır/vuku bulacaktır? Sonra, Allah Kendi dilediğini yapacaktır, çünkü Onun başlanğıcları, iradeleri, sebepleri ve sonları vardır.]
Muminlerin Emirinin a.s ailesinden olan 11-ci İmam El-Mehdidir a.s ve onun (İmam El-Mehdinin a.s) evlatlarından olan kişi, On iki Mehdilerin, İlk Mehdi olanıdır ve o İmam El Mehdinin a.s vasisi ve elçisidir.
İmam El-Rıza a.s-ın İmam El-Mehdi a.s için ettiği dua: (…Ey Allahım, onu, ailesini, oğlunu, soyunu [evlatlarını/zürriyesini], ümmetini ve bütün vatandaşlarını lütuflandır ve onu memnun edecek herşeyi on aver…) şimdi, bu oğul ki, İmam El-Rıza a.s duada ayrıca ismini zikretmiştir İlk Mehdidir, İmam El-Mehdinin a.s vasisi ve elçisidir. Ben Allah Şükr ediyorum (teşekkür ediyorum) ki beni Kendi zikriyle ve büyük babalarımın zikriyle, En Yüce Elçinin Muhammedin saas zikriyle, Muminlerin Emirinin a.s zikriyle ve İmamların zikriyle zikr etmiştir ve benim unutulmama izn vermemiştir.
Kendine ait olan daha önce bahsetmiş olduğun kitapta, bir elçinin İmam El-Mehdi a.s tarafından gönderilmesine önem vermişsin, şimdi ne oldu ne değişti? Ve bu senin Üçüncü Kısımda birebir dediğindir: (Ümid ediyorum ki, okuyucu Allah svt peygamberi Musaya (a.s) deyenler gibi olmazlar “Allahı bize açıkca göster”. Şimdi, farzedelim Allah svt insanlar için İmam El Mehdinin a.s zühurunun yakın olduğunu açık ve aşikar olarak yakın olduğunu bildirmek/haber vermek istedi, inşaAllah, ve insanların onu “Allahtan başka ilah yoktur, Muhammed Allahın elçisidir” bayrağını kaldırmasında yardım etmesini istedi, peki nasıl açıkca haber verme, beyan etme gerçekleşecektri? Böylece, bu Allah svt tarafından dilediğine yapmak istediğine yaptırmakla ve bu yapacağını doğru zaman gerçekleştirmekle olacaktır, çünkü bu meseleni bilmek çok önemlidir ve özellikle şimdiki zamanda, böylece O svt kulları üzerine Mutlak Hüccetini sabit kılmış olsun.)
Kendi kitabında ve kendi elinin yazdığını unuttun mu yoksa yapar gibi mi gösteriyorsun kendini (numaramı yapiyorsun)?! Nasıl karar veriyorsun ki, senin kullanmış olduğun matamatiksel hesaplamadan (ki bu yapmış olduğun senin hesaplamanında doğru olduğuna inanıyorsun) habersiz olduğumu ve yalandan iddia etmiş olduğumu ما هكذا يا سعد تورد الابل!!
5- Eğer kendi hesaplamana bağlıysan/sadıksan ve eminsen bu hesaplamandan ve onun doğruluğundan, o zaman aynı usulla/yolla ve rakamların hesaplanmasıyla hesapla ki, bununla sana ve ıspatlamak istediğin insanlara, ıspatlanmış olsun.
“Ahmet kimdir = O Mehdinin elçisidir”, aynı yolla/usulla/şekilde sen “Muhammed kimdir = o Allahın peygamberidir” olarak kendi kitabında üçüncü kısımda, hesapladığın gibi hesaplanıyor. Ve (El-Mehdi) büyük hesaplamayla (summation) hesaplanmıştır ve onun rakamı (90)-dır ve bu rakamı küçük hesaplamaya (summation) dönüştürülürse o zaman bu rakam (9) olacaktır, aynı senin kendi kitabında (Muhammed)-i hesapladığın gibi.
Aynı şekilde hesapla: (Allahın kitabı nedir) Allahın kitabının (Mehdinin elçisine) eşit olduğunu göreceksin, aynı şekilde kendi kitabında “Allahın kitabı nedir”, o (Allahın kitabı) “Kutsal Kurandır”a eşit olduğunu yazdığın gibi.
Bu nedenle, yukarıda bahsedildiği gibi senin için Ahmedin Mehdinin elçisi olduğu açıklanmıştır ve o Allahın kitabıdır, ve o konuşan Kutsal Kurandır ve aynı şekilde senin kendi kitabında geçtiği gibi ki, rakamlar iliminin geçerliliğini delil olarak barındırmışsın kendi kitabında (İmam El Mehdiye a.s karşı Amerikan Savaşının başlanğıcı), bu nedenle, Allahtan kork ve Muminlerin Emiri Ali a.s-ın Muhammedin saas ailesi a.s hakkında dediğinden: “Onlara öğretmeyin çünkü onlar sizden daha bilgililer/ilim sahibiler.” Iyice yapış.
Sonuç olarak, لزمتك الحجة, kendi kitabında belirtmiş olduğun huccettir ve onu dikkate almaman ve cevap vermekten yüzçevirmen senin için kabulolunmazdır senin tarafından.
Sana (37) rakamının sırrı hakkında birşey açıklayacağım.
Yüce Olan Allah svt şöyle diyor: {Hac zamanı üç gün oruç tut ve geri döndükten sonra yedi gün. Onlar, 10 tam (günlerdir). Bunlar (7gün yani), aileleri Mescidul Haramda olmadıkları içindir.}
On olan yedi semavat (gökyüzü)dür, Büyük Arş, Kursi, En Büyük Arş ve onun Büyük Kürsüsüdür. O üç şey, Allahın Evi ve Mahlukatta olan İlahi Mükemmelikler Şehridir, ve İlmin Şehridir (Muhammed saas). Muhammed ailesinden olan herkes, o kişinin onu(10-u) Hacta/Allahın Evinde/İlim Şehrinde/Nübuvvet Evinden ve Risaletin Kaynağındadır. Fazla bilgi için ve senin için daha aydın ve konunun net olması için Müteşabihat cilt 3 (kırk {40}-ın sırrı ve Arşın ve Kursinin sırrı hakkında olan soru)yu oku.
(37) rakamı iki rakamdan oluşmuştur (3,7) ve onları toplamı (10)-dur. Bu tevhidin onudur (10-udur). Her kim onları (bu onu) tamamlarsa ve Allahın evine zair (ziyaretçi) olursa ve İlim Şehrini ziyaret ederse ve onun aklı kamil(mükemmel) olmuş olur ve üç yüz on üçten (313ten) olmuş olur, o biz Ehli-Beytten a.s olmuş olur. Bu benim büyük babalarımdan a.s rivayet edilmiştir: (İman ondur (10) ve Selman (r.a) onuncuyu bitirmiştir ve ona erişmiştir, böylece Selman biz Ehli-Beyttendir.) Biz Ehli-Beyt a.s için bizim onumuz (10) ümrededir ve Allahın evini ziyaret etmededir.
(37) rakamı (10+27) den oluşmuştur. On ümrenin onudur ve iyirmi yedi Ehli-Beytten a.s olan rivayette geçtiğii gibi, beşer arasında dağıtılmasına izni verilmiş ilimdir. Zira, herkim ümrenin onunu (imanın on mertebesini) tamamlamış olursa, o İmam Mehdinin a.s dağıtacağı, tevhidin 27 harfine sahip olmuş olur.
Yüce Allah svt şöyle buyuruyor: (Biz yeryüzünde zulüme maruz kalmışlara lütuf vermek istedik ve onları İmamlar ve Varisler kılmak istedik.)
Allahın İmamlar yapmak istedikleri Muhammed saas ailesidir: İmamlar ve Mehdilerdir a.s, İmam El-Mehdinin a.s Ashabı da buraya dahildir. Bunun sırrı Kasas Suresinin başlanğıcındadır, (Ta, Sin, Mim) ve eğer bu harflerin rakamlarını büyük hesaplamayla hesaplarsan:
Ta + Sin + Mim
9 + 60 + 40 = 109
Sonuç (100 + 9) dur ve eğer bu rakamı küçük hesaplamaya çevirirsen (1 + 9) sonuç (10) olucaktır ve bu da ümrenin onudur ki, İmamlarla (313 le ilgilidir) ve ayette yer almaktadır, ve bu on tevhidin onudur, zira herkim ümreye Allahın evine gittiğinde, onun aklı orada kamil (mükemmel) oluyor ve yakine varmış oluyor ve Onu (svt) Tek olarak Tevhidin en son mertebesinde (Huveyi) anmış oluyor (yani, Muvahid (Tevhid ehli-yüzde yüz yakinle)) ve Huvenin harflerini saymış olursanız o zaman şöyle birşeyle karşılaşırsınız:
Ha + Vav
5 + 6 = 11
Bu (1 + 10). Onu artık biliyorsunuzdur, imanın ve ümrenin onudur, ve bir ise Tek Olan Yüce Sübhandır. Herkim, ona (10)-a ulaşırsa o zaman, o yakine ulaşmış oluyor ve Muvahid (Tevhid ehli-yüzde yüz yakinle) olmuş oluyor.
Kısaca, ben senin için (37) rakamının ümre ve tevhidin onu (10-u) olduğunu açıkladım ve aynı zamanda da (27) Akide harflerini açıkladım. Sonuç olarak, ümreye giden herkim ve ona (10) erişen herkim, (27) harfi, insanlar arasında dağıtıldıktan sonra, taşıyacak güçe ve marifete sahip olacaktır. Bu bir sırdır ki, gönderilmiş peygamber, mukarreb melek ve Allahın kalbini imtahan etmiş mumin dışında taşıyamaz. Sonuç olarak ta, bu üç gurub kullar yakin ehli ve muvahid olmuşlardır .
Daha fazlası hakkında bilgilendirisem seni, eğer (Ta-Sin-Mimi) küçük hesaplamayla hesaplarsan:
Ta + Sin + Mim
9 + 6 + 4 = 19
Besmelenin harfleri (19)-dur ve Besmele Tevhid ayetidir.
Yüce Allah svt şöyle diyor: (Ve biz kalpler üzerinde örtüler yerleştirdik, onlar çok az anlarlar ve onların kulaklarında sağarlık vardır. Ve Rabbini Kuranda tek zikrettiğin zaman, onlar yüz çevirirler). Yani şöyle de: Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla aynen onlardan (Ehli-Beytten) a.s nakledildiği gibi. Artık biliyorsunuz ki, (Ta-Sin-Mim) tevhid ehline işaret etmektedir, yani üç yüz on üç (313) olana, ve tevhid ayetindeki harfın rakamı (Rahman ve Rahim olan Allah) (Ta-Sin-Mim) ayetindeki muvahitlerin (tevhid ehlinin) rakamına eşittir ve cehennem ehli çoktanrılıdır: Bu nedenle, muvahitlerin (tevhit ehli olanların) ayetinin rakamı/numarası, onların rakamının/numarasının üzerindedir.
Yüce Allah svt şöyle buyuruyor: (Onun üzerinde ondokuz vardır. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: «Allah bununla mesela ne demek istiyor?» desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını/askerlerini sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir öğüttür.)(Müddessir 74:30-31). Muvahitler El-Muddessir Suresindeki Sağ Taraf Sehabeleridir: onlardır cennete hesapsız girenler, ve onlar Yamaninin, İmam Mehdinin a.s vasisi ve elçisinin sehabeleridir, Yüce olan Allah svt şöyle buyuruyor: (Her nefis/ruh, kendi kazandığıyla, tutulacaktır, Sağ Tarafın sahabeleri dışında).
Yamaninin en son beyanını oku ki, senin için daha net bir görüntü oluşmuş olsun kafanda ve daha da yakine varmış olasın – eğer hakikaten hakiket aracısı isen ve Kitap ehlinden isen yada ki kitaba inananlardan isen – Yüce olan Allah svt dedi: (Biz onların sayısını inanmayanlar için imtahan olarak belirttik – Kitap verilmiş olanlar inanacaklardır ve inanmış olanlar imanda yüceltileceklerdir.)
Benimle hesapla: (Vasi) kelimesi, (El-Yamani), (Yamani Kimdir), (O vasidir), (o Mehdinin vasisidir), (Sağ Taraf Sahabeleri)
Fakat bu hesaplamalara başlamadan önce, senin kendi ellerinin kendi kitabında (İmam Mehdiye karşı Amerikan Savaşının başlanğıcı) ne yazdığına göz atalım, Kısım II, dediğin gibi: (6-cı asr, 33-cü öngörme: onun eli sonunda kanlı El-Alusa kadar uzanır, o kendini denizde koruyamayacaktır, o Mesapotamiyanın ordu elinden korkacaktır, ve öfkeli siyah adam onu yaptığına pişman edecektir), sonra sen kendi kitabında şöyle söylemekle devam ettin: “Bu Nostradamus tarafından yapılmış en garip tahminlerden biridir ki, İmam Mehdiyi açıkca zikretmektedir ve tahminci tercümanlar öngörmede bahsi geçmiş ismin anlamını çözmekte aciz kalmışlardır ve tercumanları büyük çoğunluğu bu ismi (ALUS) olarak zikretmişlerdir, hatta bazıları bu ismi İngilizce tercumede silmişlerdir, fakat original Fransız nushada vardır bu isim ve burada tercuman (ALUS) kelimesi olarak çevirmiştir fakat orijinalda (El-ALUS) diye geçer (El-I ilave edersek, Arap belirginlik eki), fakat anlamını bilmeden ve o (orijinaldaki yazar) bunun anlamını zamana bırakmıştır çözülmesi için. Halbuki, ben size Nostradamusun ne demek istediğini burada açıklayacağım. Nostradamus (I – elif) harfini isimden silmiştir: çünkü, biz bu harfi ilave edersek, kelime şöyle oluyor (AL`USI) (VASİ) ve onun anlamı çok nettir, ve bildiğimiz gibi Vasilerin başlıkları (lakabları) Ehli-Beytin, 12 İmamlarına ait edilmiştir ve İmam Mehdi a.s bu vasilerin biridir, Yani o (Vasi) olarak adlandırıla bilir. Yani, Nostradamus Şialarla aynı görüştedir.
Burada, Nostradamus özel bir kişini anlatıyor ki, bu kişi bir ülkenin cumhurbaşkanı veya savaş önderi olacaktır ve İmam Mehdiyi a.s öldürmeye çalışacaktır veya İmam Mehdinin a.s ordusunu yok etmeye çalışacaktır ve savaş önderi Mesapotamiyada (Irakta) olan ordu gücünden (İmam Mehdinin ordusundan) korkacaktır fakat İmam Mehdinin a.s askerlerinden olan siyah adam (siyah olarak vasfedilmiştir, yani Şia demektir): çünkü, siyah elbise Şiaları tanımlar veya Afrikadan (siyah) olan Arap Müslüman ki, onu (siyah önderini) öldürecektir ve onun ordularını mahvedecektir.”
Hesaplamalara başlamadan önce, senin yukarıda geçen sözlerine açıklamam vardır. Nostradamusun kehanetinde bahsi geçen Vasi İmam Mehdi (as) değil, zira o, İmam Mehdinin (as) vasisidir ve İmam Mehdinin (as) vasileri olan on iki Mehdilerin ilkidir. Hem de o, İmam Mehdinin (as) elçisidir ve onun meselesini başarıya ulaştıran mevladır, rivayetlerde geçtiği gibi, ve o, Al-i Muhammedin (as) vaat edilen Yemani’sidir ki, hakka çağırıyor ve ondan yüz çeviren cehennem elhindendir, onların (as) rivayetlerinde geçtiği gibi.
Allah Resulünün (saa) vasiyetinde: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed saas, vefat gecesi Ali bin Ebu Talib as’a şöyle buyurdu:
“Ey Hasan’ın babası, bana kalem ve kağıt getir”, ve vasiyetini şuraya gelene kadar dikte ettirdi ve sonra; “Ya Ali, benden sonra 12 İmamlar olacak ve onlardan sonra da 12 Mehdiler. Sen, Ya Ali, 12 İmamlar’ın ilkisin.” Sonra o şöyle devam etti: “Ölüm el-Hasana yaklaşırsa, bunu oğluna, Muhammed’in Ailesi’nin Emanetçisi (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) olan Muhammed’e teslim etmesini sağla. Böylece, bunlar 12 İmamlar’dır. Onlardan sonra, 12 Mehdiler olacaktır. Böylece, ölüm ona yaklaşırsa, bunu oğluna, yakın olanların ilkine teslim etmesini sağla. Onun üç ismi vardır; biri benim ve babamın ismi gibi Abdullah (Allah’ın kulu), diğeri Ahmed ve üçüncü ismi de, Mehdi (Hidayet eden)’dir. O, inananların ilkidir.”
Sadık (as) buyurdu: (bizim aramızdan Kaimden sonra, Hüseyinin (as) soyundan on iki Mehdi vardır).
Sadık (as) buyurdu: (bizim aramızdan Kaimden sonra, Hüseyinin (as) soyundan on bir Mehdi olacaktır).
Bu rivayette, Kaim, ilk Mehdidir, İmam Mehdi değil; çünkü İmam Mehdiden (as) sonra on iki Mehdi gelecektir.
Bakır (as) ilk Mehdinin özelliklerini zikrederken buyurdu: (…O kırmızımsı olan, batık gözlü, kaşları ayrılmış, ve geniş omuzlu, başında kepek vardır, ve yüzünde iz vardır, Allah Musaya rahmet etsin…)
Emirel-Müminin (as)`ın uzun bir beyanında: (…Onların ilki Basradandır ve sonuncusu İbdaldan…).
Sadık (as)`ın uzun bir beyanında Kaimin (as) ashabının isimlerini verirken: (…Basradan…Ahmed…).
İmam Bakır (as)`ın şöyle buyurduğu rivayet edilir: (Onun iki ismi vardır – Kaimi kastederek – biri gizli, diğeri açık. Gizli olana gelince, Ahmeddir, açık olan ise Muhammeddir). Ahmed, ilk Mehdinin ismidir ve Muhammed, İmam Mehdinin (as) ismidir, Allah Resulünün (saa) vasiyetinde geçtiği gibi.
Bakır (as)`dan rivayet ediliyor: (Allah Tealanın Talikanda bir hazinesi vardır; ne altındır nede gümüş, fakat Horasanda on iki bin kişiden ibarettir, sloganları “Ahmed, Ahmed”dir. Onlara, Haşimi bir genç liderlik edecek, gri katır binmiş ve kırmızı sarık giymiş. Sanki onu, Fıratı geçen görüyorum; eğer onun geldiğini duyarsan, kar üzerinde sürünmek olsa bile, ona doğru acele et). Ahmed, ilk Mehdinin ve İmam Mehdinin (as) vasisinin ismidir, ve o, İmam Mehdiye (as), zühurunun başlanğıcında, ilk iman edendir, ve o, İmam Mehdinin (as) tüm insanlara elçisidir.
Şabanın üçüncü gününün duasında (İmam Hüseyin (as)`ın doğum günü) İmam Mehdi (as)`dan rivayet ediliyor: (İlahi, Senden, bu günde dünyaya gelmiş…O göz yaşlarının şehidi, beşer tayfasının serveridir, ricat gününde ebedi zafere ulaşacak. Onun katledilmesinin mükafatı odur ki, İmamlar (as) onun soyundandır, türbeti şifadır, ve onun ricatı zamanı kurtuluş onunladır. Ve Kaimden ve onun gaybetinden sonra, onun soyundan gelen VASİLERLEDİR, taki onlar Avtar`a varacak ve intikam alıp Allah Subhanahu ve Tealanın rizasını kazanacak ve en iyi destekçilerden olacak. Allahın selatı gece-gündüz onların üzerine olsun. Ya Allah, onların hakkı için, Sana yalvarıyorum…). Eğer niyaza dikkat ederseniz, görürsünüz ki, [Vasilerden] kastedilen İmam Mehdi (as)`ın vasileridir, onların babaları olan İlk Mehdi de dahil, rivayetlerde bahsedilmiştir, ve Yahudi Nostradamusun kehanetlerinde de bahsedilmiştir, böylece o, bu kehanetlere inanan Yahudilere, Hristiyanlara ve Batı dünyasına karşı zorlayıcı kanıt olur, çünkü o, birçok geçmiş olayları onaylamıştır ve çünkü o, onların Yahudi, Fransız ve Batılı olan birindendir.
Şimdi, kehanette bahsi geçen vasinin Mehdi (as)`ın vasisi olduğu sana açıklandıktan sonra, seni hesaplamalara götüreceğim:
İlk: (Yamani vasidir)
VASİ kelimesi:
1 – Vav Sad Ya
[6 + 90 + 10 = 106] büyük toplamayı kullanıyoruz, ve onu küçük toplamaya çevirirken:
(6 + 100) böylece küçük toplama kullanılacak olursa (6 + 1) = 7
2 – Vav Sad Ya
[6 + 9 + 1 = 16] küçük toplama kullanıyoruz
EL-YAMANİ kelimesi:
1 – Elif + Lam + Ya + Mim + Elif + Nun + Ya
[1 + 30 + 10 + 40 + 1 + 50 + 10 = 142] büyük toplamayı kullanıyoruz ve onu küçük tolamaya çeviriyoruz, (2 + 40 + 100) böylece küçük toplama kullanacak olursak (2 + 4 + 1) = 7
2 – Elif + Lam + Ya + Mim + Elif + Nun + Ya
[1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 = 16] küçük toplamayı kullanıyoruz
Böylece, yukarıdaki hesaplamalardan sana açıklandı ki:
(VASİ) = (EL-YAMANİ) = (7), büyük toplamayı kullanarak ve onları küçük toplamaya çevirerek hesapladıktan sonra.
(VASİ) = (EL-YAMANİ) = (16) küçük toplamayı kullanarak hesapladıktan sonra.
İkinci: Yamani karakteriyle ilgili sorulduğu zaman, diyoruz: (Yamani kimdir). Eğer Yamani İmam Mehdinin (as) vasisiyse (yani Allah Resulünün (saa) Vasiyetinde geçen ilk Mehdi ise), cevap şöyle olacak: (O Mehdinin vasisidir) veya (O vasidir). Mehdinin rakamı şöyledir:
Elif Lam Mim Ha Dal Ya
1 + 30 + 40 + 5 + 4 + 10 = 90
Şimdi hesapla:
(Yamani kimdir) Men Huve El-Yamani
Mim Nun Ha Vav + (Elif Lam Mim Ha Dal Ya)
4 + 5 + 5 + 6 + (7) = 27
(O Mehdinin vasisidir) Huve Vasi El-Mehdi
Vav + (Vav Sad Ya) + (Elif Lam Mim Ha Dal Ya)
5 + 6 + (7) + (9) = 27
(O vasidir) Huve El-Vasi
Ha Vav + (Vav Sad Ya)
5 + 6 + (16) = 27
Böylece, sana açıklandı ki: (Yamani kimdir) = (O Mehdinin vasisidir) = (O vasidir).
(O vasidir) rakamını küçük toplamayı kullanarak hesapla ve onu ilmin (27) harfine eşit bulacaksın ki, Kaim (as) insanlar arasında yayacaktır.
Ebi Abdullah (as) buyurdu: (İlim 27 harfdir. Tüm elçiler 2 harfle gelmişler, böylece bugün insanlar bu 2 harften başkasını bilmiyorlar. Fakat bizim Kaim kıyam edecek, ve geri kalan 25 harfi de insanlar arasında yaymak için getirecek ve 2 harfi de onlara ekleyerek 27 harfi yayacak).
Ha + Vav + Elif + Lam + Ya + Mim + Elif + Nun + Ya
5 + 6 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 = 27
Sonra (Sağ taraf ashabı) rakamını hesapla ki, ayette geçiyor: (Her nefis, kendi kazancına bağlıdır, Sağ taraf ashabı hariç)(Muddessir 74:38-39), sağ, büyük toplamayı kullanarak hesaplanıyor ve küçük toplamaya çeviriliyor ve sonuc şöyledir:
Elif + Sad + Ha + Elif + Ba + (Elif + Lam + Ya + Mim + Ya + Nun)
1 + 9 + 8 + 1 + 2 + (1 + 4 + 1) = 27
Artık bildin ki, (27) sayısı ilmin 27 harfini (Allahı bilmek ve O Subhanahu ve Tealayı Teklemek (El-Vahid)) temsil ediyor ki, İmam Mehdi (as) insanlar arasında yayacaktır.
Bilmen lazım, önceki hesaplamalardan ki, Yamani, İmam Mehdinin vasisi ve ilk Mehdi, ilmin 27 harfinin kâsesidir. Tıpkı o öyle bir kâsedir ki, İmam Mehdiden (as) taşan suyu (içine) alıyor ve onun şiilerine/sahabelerine dağıtıyor. Bu sebepten, Yamani, İmam Mehdiye (as) nispette Nun (ن)`dur ve Nun (ن)`un noktasıdır.
Yüce (Allah) buyurdu: (Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun. sen Rabbinin nimeti sayesinde, deli değilsin. Ve muhakkak senin için tükenmez bir mükafat var. Ve herhalde sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin ve görecekler, O fitne, o delilik hanginizdeymiş. Şüphesiz Rabbindir, yolundan sapanı en iyi bilen, yine O’dur doğru yola erenleri en iyi bilen.) (Kalem 68:1-7). Yamani, İmam Mehdinin (as) 313 ashabına nispette Ba (ب) harfidir, ve o Bismillahir Rahmanir Rahimdeki Ba(ب)`nın noktasıdır. Onun iki makama: Risalet ve Vilayet makamlarına sahiptir ve şuanki devirde Muhammedi (saa) ve Alini (as) temsil ediyor, ve o Şehirdir ve o Kapıdır, o halde nereye gidiyorsunuz (Ve o (Kur’an), kovulmuş şeytanın sözü değildir. Böyle iken siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece bir öğüttür, alemler için. Ve içinizden dosdoğru olmayı dileyenler için. Fakat o alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!)(Tekvir 81:25-29).
Bilmen lazım, önceki hesaplamalardan ki, sağ taraf ashabı bile Yamaninin ashabıdır, onlar ilmin 27 harfinin kâseleridir, tıpkı onlar öyle kâselerdir ki, İmam Mehdinin (as) vasisi ve tüm insanlara elçisi olan Yamaniden taşan (suyu) alıyorlar, sonra onlar ilmi insanlara dağıtıyorlar, onlar 313 kişidir.
Daha fazla bilmen için, kardeşim:
Davetin delilleri çoktur, ben, Peygamberlerin ve Elçilerin (as), Muhammed (saa) ve İmamların (as) gelmiş olduğu şeyle geldim. İmam Mehdinin (as) Ansarı olan kardeşlerden biri, sayın Ziya Zeydi, kendi yazdığı “Apaçık Nur” kitabında onlarca delil sıralamış, ki (kitap) yayınlanmıştır ve ona (o kitaba) göz atabilirsin, onun yanısıra Şeyh Nazım el-Ukayli (Allah onu korusun) tarafından derlenmiş “Apaçık Davet” 1.Bölüme de başvura bilirsin. Davetin delillerinin bazıları şunlardır:
1.Hz.Muhammed (saa) ve İmamlardan (as) rivayet edilen hadislerde isim, ülke ve karakterlerden bahsediliyor.
2.Mühkem ve Müteşabihi bilmek ve semaların/göklerin yolları, bunlar İmamların (as) özelliklerinden ve sırlarındandır.
3.Mübahele/hakka davet, ve s.
4.Büyük çoğunlukta insan tarafından, keşif (uyanıkken ilham gelmesi) ve salih rüyalarda Hz.Muhammed (saa), Ali (as), Zehra (sa) ve İmamları görmesi ki, bu davetin hakkaniyetini önemle belirtiyorlar, zira onları görmek kanıtlanmıştır (yani haktır), ve o Kuranla ve onların (as) hadisleriyle doğrudur.
Ayrıca, Nostradamusun kehanetlerine ilişkin, kitabında karar verdiğin ve kendinden öne sürmüş olduğun şeye ek olarak, ikinci bölümde, bu metni yazdığın yerde: (Üçüncü yüzyıl, diğer 5 yıl için 94 kehanet, onlar ona, zamanın süsü gibi dikkat edecekler, sonra hepsine hiç beklenmedik, büyük bir vahiy gönderilecek ki, o yüzyılın insanlarını hoşnut edecek).
Böylece, büyük vahiy, rüyalardan başka nedir ki, büyük sayıda insan tarafından görülmekte, ve o hakkı ve onun sahibini gösteriyor?
Dikkatlice oku kardeşim, ve izin ver hakkın istediği gözlerin önünde olsun, ve dikkatle kendine karşı adil olarak araştır ve onu ateşten koru. Allahtan senin hidayet olunmanı diliyorum, eğer onu istediysen, ve sana hakkı hak gibi göstermeği ve onu takip etmeği nasip etmesini, ve sana batılı göstermesini ve ondan sakınmağı nasip etmesini diliyorum.
Tüm övgüler yalnız Allahadır.
Ahmed El Hasan (as)
Cemadi el-Evvel / 1426 Hicri
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]