#65132
Muhəmməd (saa), Adəmi (əs) yaradandı

Adem a.s’ın bu dünyada, Hz Muhammed saa’ten önce yaratıldığı gerçeğine gelince, bu demek değildir ki, Adem’in ruhu önce yaratıldı. Zira bedenin yaratımı ile ruhun yaratımı birbirine eşlik etmez ve her ikisi de iki ayrı dünyadadır.
Ve Kuran bu delili, bilgelik ve mantıklı düşünce/muhakeme ile kanıtlar.
Yüce Allah buyurmuştur: “Allah, “Ey İblîs” dedi, “Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?” Sad: 75
Ve Allah svt’nın, haşa eli yoktur. Bilakis “kendi ellerimle yarattığım” demek, bu mertebede yaratabilmek için, O’nun kudretini, gücünü, isteğini ve yapabilirliğini temsil eden yaratılmış el, demektir.
Ve bu yaratılmış el ya da ruh, Adem’i yaratmış ya da yaratımında aracı olmuştur. Bu sebepten, bu ruh, Adem a.s’dan öncedir.
Ve bu yaratılmış el ya da ruh, Muhammed saas’dir ve Allah, yaratımdan ya da yaratımın içinde, ne isterse icra etmek üzere, kimin, O’nun için el olmasını isterse, odur.
“Göğü kudretimizle/ellerimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz.” Zariyat: 47
Yani, onlar, Allah’ın yaratım yaptığı elleridir ve onlar yakın olanlardır ve Allah’ın ilk yaratımıdır.
“Bu işte o evvelki inzarlardan/uyarıcılardan bir inzar/uyarıcı” Necm: 56
Ve onlar, Adem a.s’a secde etmekle görevlendirilmeyen, yüksek mertebenin sahibidirler.Çünkü, onlar Adem a.s’dan daha üst makamdadırlar.
“Allah, “Ey İblîs” dedi, “Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?” Sad: 75
Ulular: Adem’i yaratan ruhlardır. Bu sebepten Adem’e secde etmekle görevlendirilmediler çünkü onlar, Adem a.s’ın üstündedirler ve onun bulunduğu makamdan daha yüksek bir makamdadırlar.

Ahmed al Hassan (ə)
13. Havari Kitabı

Salam, Des bannières pour tous les peuples. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Qoraychi. Q-27. Nous avons vu que[…]

M- Deux Messies.

Salam, Qoraych. M-14. Mahdi est Korèsh (Qora[…]