User avatar
By Ali Jafarov
#65126
Ha Mim. Ayn Sin Qaf’ın anlamı


Ha Mim. Ayn Sin Qaf’in anlami nədir?

Allah: “Dini doğru-dürüst tutun, onda ayrılığa düşməyin!” – deyə Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy buyurduğunu, İbrahimə, Musaya, və İsaya tövsiyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi. Sənin dəvət etdiyin müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kimsəni özünə (peyğəmbər) seçər və tövbə edib Ona tərəf qayıdan kimsəni də doğru yola yönəldər! (Şura:13)
Əhməd əl Həsən bu ayənin ardınca belə buyurur: Və onun sirri onun (surənin) başlanğıcındadır və o “Ha Mim. Ayn Sin Qaf.”dır və o Əhməddir.
Diqqət: Şura surəsi 13-cü ayə.
Əbi Cəfər ə.s buyurdu: “Ha Mim. Ayn Sin Qaf.” حم عسق Qaimin (əs) illərinin sayıdır və “Qaf” yaşıl zümrüddən olan Dünya ilə əhatə olunmuş bir dağdır, beləliklə o dağdan, səmalar yaşıllaşdı və Əlinin (əs) elminin hamısı “Hâ Mim. Ayn Sin Qaf.”dadır.
Əhməd əl Həsən ə.s
Bəyan əl Haqq Vəl Sədad: s.46
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]