Moderator: Dutch Group

#65013
“Jezus (vzmh) zei:

‘Men zal niet leven van slechts brood alleen, doch van elk gesproken woord uit de Mond van God.’

En ik, de slaaf/dienaar van God, zeg tot u: met voedsel zal de zoon van Adam sterven, en met het woord van God, zal hij leven.

Mijn missie is vergelijkbaar met Noah (vzmh), Abraham (vzmh), Mozes (vzmh), Jezus (vzmh), en Mohammed (vzmh). Mijn missie is om het Monotheïsme (het geloof dat er slechts één God is) te verspreiden op elk plek op deze Aarde.

Het doel van de Profeten en Uitvoerders is zo ook mijn eigen doel, en om zowel de Thora, de Bijbel en de Koran uit te leggen, en welke overige zaken dan ook waarover jullie redetwisten.

En om tevens de koersafwijking van de joodse, christelijke en islamitische geleerden en hun afscheiding van de Wet van God, en hun schending van de aanbevelingen van de Profeten (vzmh) aan te tonen.

Mijn wil is De Wil en Wens van God (aan Wie alle Volmaaktheid en Majestueusiteit wordt toegeschreven); opdat de mensheid op Aarde zal hunkeren naar niets anders dan Gods Wil; om de Aarde te overweldigen met Rechtvaardigheid en Oprechtheid, net zoals het gevuld is met tirannie en onderdrukking; om de hongerigen te voeden en onderdak te geven aan de armen; om Vreugde te brengen aan weeskinderen na hun langdurig verdriet; om materiële behoeften van de weduwen in alle eer en waardigheid te vervullen; en om het allerbelangrijkste in de Wet van God te bereiken; Gerechtigheid, Barmhartigheid en Waarachtigheid.”

- Imam Ahmed el Hasan(vzmh)
#65023
Paraklitos wrote:“Jezus (vzmh) zei:

‘Men zal niet leven van slechts brood alleen, doch van elk gesproken woord uit de Mond van God.’

En ik, de slaaf/dienaar van God, zeg tot u: met voedsel zal de zoon van Adam sterven, en met het woord van God, zal hij leven.

Mijn missie is vergelijkbaar met Noah (vzmh), Abraham (vzmh), Mozes (vzmh), Jezus (vzmh), en Mohammed (vzmh). Mijn missie is om het Monotheïsme (het geloof dat er slechts één God is) te verspreiden op elk plek op deze Aarde.

Het doel van de Profeten en Uitvoerders is zo ook mijn eigen doel, en om zowel de Thora, de Bijbel en de Koran uit te leggen, en welke overige zaken dan ook waarover jullie redetwisten.

En om tevens de koersafwijking van de joodse, christelijke en islamitische geleerden en hun afscheiding van de Wet van God, en hun schending van de aanbevelingen van de Profeten (vzmh) aan te tonen.

Mijn wil is De Wil en Wens van God (aan Wie alle Volmaaktheid en Majestueusiteit wordt toegeschreven); opdat de mensheid op Aarde zal hunkeren naar niets anders dan Gods Wil; om de Aarde te overweldigen met Rechtvaardigheid en Oprechtheid, net zoals het gevuld is met tirannie en onderdrukking; om de hongerigen te voeden en onderdak te geven aan de armen; om Vreugde te brengen aan weeskinderen na hun langdurig verdriet; om materiële behoeften van de weduwen in alle eer en waardigheid te vervullen; en om het allerbelangrijkste in de Wet van God te bereiken; Gerechtigheid, Barmhartigheid en Waarachtigheid.”

- Imam Ahmed el Hasan(vzmh)


God is inderdaad één, maar vooral niet begrepen!

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.’
‭‭Mattheüs‬ ‭28:19‬ ‭HTB‬‬
http://bible.com/75/mat.28.19.htb

Jezus is hier aan het woord, let op Zijn laatste woorden, want dit is wet!

Niemand komt tot de vader dan door Jezus, Hij en de Vader zijn één
Jezus kon de mensen niet openlijk zeggen wie Hij in werkelijkheid was.
Want Hij was gekomen, om de macht van de dood te verbreken, die lucifer in de gedaante van een slang, door het ontkennen, dat ze gingen sterven, als ze gingen eten,,van wat God de mens verboden had te eten, van de boom van kennis van goed en kwaad.

Als lucifer in de gedaante van een slang kan komen.

Is het dan voor God niet mogelijk, in de gedaante van de mens Jezus.
Persoonlijk, te komen om deze macht te verbreken.

Dit is zeer logisch. Want, zoals de duivel die de zonde in de wereld bracht, ook velen met zich meesleurt in zijn val.
Zo zal God, in Jezus, waar AL, Zijn behagen en vreugde in ligt.
Opdat slechts God, de ultieme rechtvaardigheid zelf is, en slechts zichzelf, als ENIG, puur, offerlam kan behagen en aanvaarden.
Die in de plaats van, de mens, die geloofd, als bemiddelaar kan pleiten. En terug verzoening kan brengen, waar het bloed van een dier, slechts tijdelijk, voor verzoening zorgde, tot het Lam van God geofferd zou worden. En daarmee elk ander, offer overbodig maakt.

In Jezus, is vergeving van alle zonden, en niet enkel voor één
volk, maar, die van de Wereld!

‘Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de Zoon en de Vader.’
‭‭1 Johannes‬ ‭2:24‬ ‭HTB‬‬

Uit het begin van de thora, is te zien, hoe God zich verbind met Abraham, opdat deze, zijn zoon Isaac's leven niet spaarde, en hem te offeren bracht! Doch weerhouden werd. Maar, zeer grote genade vond bij God, zo heeft God, een verbond gesloten, met Abraham en zijn nageslacht.
Dit wil zeggen, dat dit nooit verbroken zal worden, en aan niemand anders zal gegeven worden. Gans de Thora is een aaneenschakeling van beloftes, geboden en verbonden, waarmee God zich verbind, aan Abraham zijn nakomelingen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]