#63869

آیا بچه ای‌ را به فرزندی قبول کردن جائز است؟

لیسا ویزه / مصربسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

به فرزندی قبول کردن کودکان حلال - جائز می‌باشد. بلکه در آن پاداش بسیار بزرگی‌ وجود دارد، به خصوص اگر آنها را به خوبی‌ بزرگ کنید و به آنها بیاموزید و به آنها ادب بیاموزید به صورت درست. خداوند به تو توفیق هر آنچه که خوب است را بدهد و خداوند با تو خوب باشد

أحمد الحسن / شوال ١٤٣٦
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]