User avatar
By disciple
#62176
asalam alakum wa rahmatulah wa barakathu

Can admins or special members please make slovenian section, I have lots of posts to share inshAllah, may Allah reward you

V Novi znanstveni teorijinastanka vesolja naj vesolje ne bi nastalo z Big Bangom ampak pravi da Univerzum naj sploh ne bi imel začetka, v svoji knjigi Deluzija ateizma Imam Ahmed Al Hassan a.s. razlaga,da teorija multiplih univerzumov naredi kvantno nihanje v vakuumu mogoče, kjer ni ne prostora ne časa s skupnim vplivom skozi vesolja. Odtod teorija Nekaj iz nič ni več mogoča.
Image

Kaj je razlog za pojav kvantnega nihanja v vakuumu pred Big Bangom?
Razlog za nastanek kvantnega nihanja v vakuumu pred Big Bangom je ,da se je to materialno vesolje pričelo z njim, in da proizvaja inteligenten stroj, ki je sposoben opazovati in razumevati Univerzum in s kvantnim nihanjem narediti druge možnosti za en dogodek, ki se poruši v tem Univerzumu in se manifestira v delni funkciji elektrona in zgodijo se ostala števila možnosti valovnih funkcij v ostalih Univerzumih v modelu mnogih Univerzumov

Image

Image

In načrtovalec za tem je Tisti Eden, ki je omgočil, da se vse to manifestira v temi, ki je skoraj povsem neobstojna razen manifestacije Njegove Luči v tej kreaciji.
In cilj je bil inteligentni stroj, ali možgani človeške kreacije, ki so se razvili skozi evolucijo prav tako kot tudi druga bitja-kreacije v tem Univerzumu, ki je skoraj polno, in človeški intelekt je sposoben razumevati ta Univerzum skozi to kar v njem vidi.

a)In Al Yamani a.s. je tudi rekel: Človeška eksistenca se razprostrira s Prvega neba ali z dna konca tega neba(v Al Islamu obstaja 7 nebes(skies in Heavens-to dvoje se med seboj razlikuje, eno so nebesa Zemlje, drugo pa 7 Nebes Raja), in to je njegovo bistvo in njegov pravi jaz(ne ego), vse dokler njegova najgostejša energija esence pravega jaza obstaja, tega kar je v tem fizičnem svetu in zato v človeški konstituciji najdemo kovine, ker obstaja resničnost tako v človekovem pravem jazu, njegovem materialnem vidnem telesu in njegovem materialnem nevidnem telesu. Poenostavljeno obstaja eno materialno nevidno telo, a Resnica je da obstajajo mnoge manifestacije in pojavi, ki so v istem številu telesa človeka.
In Allah swt je rekel v Suri 14:43: Če hočeš prešteti blagoslove Gospodarja, jih ne boš mogel prešteti, prav zares je človek zelo nepravičen, zelo nehvaležen

b) Al Yamani a.s. o obstoju nezemeljskega(alien) življenja in obstoj drugih človeških vrst v Univerzumu: Na vprašanje:'' ali je V pojavu Luči Allahove skozi Njegov Dokaz za Njegovo Kreacijo v Vseh Svetovih, ne samo v tem Svetu?
Al Yamani a.s. odgovarja:'' Kompleten pojav Njegove Luči skozi Njegov Dokaz je resničnost, ampak stvar ni omejena samo nanj, Dokaz ni Dokaz samo za Zemeljske ljudi. V fizičnem Svetu je Hujja(Dokaz) za fizičen Svet in vso Kreacijo v njemu in kot tak obstaja tudi v ostalih Svetovih(M-teorija), poleg tega pa kreacija v fizičnem Svetu ni samo ta človek v tem vesolju.''

c)Referenca Al Yamanija a.s. o Astralni projekciji in reinkarnaciji:'' Če neka oseba želi avtomobil nekoga ali si zaželi uničenje te materialne stvari ali kreacije(moja opomba: slovenska: naj sosedu crkne krava) lahko v svojem nevidnem materialnem telesu postane eno s to stvarjo in če se ta avto potem zaleti in prevrne ali ni to od zavisti( Hasad)? Zakaj je zavist greh( Haram) in zakaj je zavistnež kaznovan za ta greh, če v vidnem materialnem svetu ni bil on tisti, ki je povzročil, da se je avtomobil zaletel in prevrnil?
Al Yamani pravi: '' Ja, prevrnil ga je s svojim tretjim telesom in s svojo Nevidnio telesno eksistenco, ki ima vpliv v tem fizičnem svetu.

č) Al Yamani a.s. o semenu Adamovem, Satanu in Nesmrtnosti: Jezus a.s. je rekel:'' Kdor je od Allaha posluša Govor Allaha, zato kdor ne posluša ne sliši in ni od Allaha.'' Farizeji so odgovorili:'' Mar mi ne pravimo pravičnost? Ti si Samaritanec( tisti ki kliče k čaščenju zlatega teleta) in s tabo je hudič!''
Jezus a.s. je odgovoril: '' S sabo ne nosim hudiča, ampak častim svojega Očeta, vi pa me žalite, jaz ne kličem k svoji slavi, obstaja Tisti ki kliče in obsoja, Resnica in Resnica vam pravim, tisti ki bo dojel moje učenje ne bo nikoli okusil smrti za Vedno.

d)Al Yamani a.s. o bližajoči se katastrofi: ''Potop prihaja hitro in ni več veliko časa, kot tudi ni garancije za posameznika, da ne bo uničen skupaj z vsemi ostalimi, in iščem zaščito pri Allahu in mir naj bo s tistim, ki vas je ljubil s svojo dušo ampak je bil pomankljiv v Allahovih pravilih. Od Allaha iščem da vas vse reši, ampak na žalost sledijo svoje učenjake, ki so v zablodi in ki jih bodo odpeljali v ogenj Pekla. In zavoljo svojih učenjakov iz katerih so naredili žive idole in zavoljo tega Sveta, ki bo uničen na njih me preklinjajo in so v vojni z mano in tako zgubijo ta svet in onostranstvo. Če bi njihova odrešitev in svetovanje bila odvisna od prelitja moje krvi, bi ne odlašal na jutri, ampak raje na danes. Pri Allahu, žalosten sem in prizadet zaradi večine prebivalstva, ki je zavedeno in ne vidi da jih je uničenje zasenčilo in zameglilo njihov um, medtem ko mislijo, da bodo ostali v tem Svetu in da bo Svet ostal za njih.

a), b), c), č) in d) je iz TADS 2nd semester part 198

Image
User avatar
By disciple
#62252
Al Yamani a.s. je omenjen tako v Stari zavezi,evangelijih Jezusa Kristusa in Svetem Qu'ranu,kot tudi v mnogih knjigah Shii'tskega Islama

1.Pomen črk Alif Lam Meem razloženo od Al Yamani-ja a.s.:

O pomenu črk Alif Lam Meem so bile v islamski religiji mnoge polemike in debate,splošno prepričanje muslimanov pa je,da samo Allah subhanahu wa'tala-prevedeno Bog najvišji pozna pomen teh treh besed...

Imam Ahmed Al Hassan a.s. Al Yamani pripoveduje:

Ime Allah:Je mesto popolnosti,ki razsvetljuje in prikazuje njegovo poveličevanje od Njegovega bistva in statusa slavljen najvišji-subhanuhu wa'tala,ki ga ne pozna nihče razen Njega.
Kakorkoli AlRahman AlRaheem(najbolj milosten in najbolj usmiljen) sta oba povezana v pomenu in sta vzor in vrata tega mesta.
In senca tega mesta je svet možnosti,ki ga ON sam/brez pomoči rasvetljuje iz Svoje notranjosti in tako potem razsvetljeni sam z Mohammedom ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam(mir naj bo z nijim)
''Ti si velika kreacija''-Qu'ran Sura Qaiam 4.verz in sicer zato,ker je Mohammed sawas živel z najvišjo moralo od Allaha swt izven okvira vseh ostalih kreacij.
Nastalo je nedostopno načelo,da nobena kreacija ne more biti oklicana kot velika,razen če je bila zveličana in se je njegova morala(od preroka Mohammeda sawas) pojavila od Allaha swt.in tukaj je razlog zakaj je Mohammed sawas mesto znanja.
In vrata tega mesta predstavlja= Ali ibn Abi Talib a.s.(Amir-ul-momineen) in je tisti,katerega meso in kri sta bila pomešana s Fatimo a.s.,in s tem kar je rečeno je Ali poveličevanje Rahman(milosten) in Fatima je poveličevanje Raheem(usmiljen) in oba se navezujeta eden na drugega v svojstvenih poteh in sta lahko sama zase v istih poteh.
Al Rahman Al Raheem je lahko sam zase v svojstvenih poteh(v pomenu)
Alif lam meem:Princ vernikov a.s.(Ali ibn Abi Talib)je rekel,kot je napisano v knjigi Khotbat-al-Bayan:''Jaz sem Ha od Hawameem(Ha Meem),jaz sem del od Alif lam meem in jaz sem prevod od (Saad),jaz sem Noon in Qalam''
In te črke so imena Ahlul Bayta(ljudi Hiše([url="http://en.wikipedia.org/wiki/Kaaba"]Kaa'ba[/url])/Mohammedove družine) in od tukaj Meem(''M''ohammed),Lam(A''li) in Alif(F''a''tima),tako kot je Ali a.s. rekel da je del Alif Lam Meem.
In od vseh unikatnih črkovnih kombinacij(Muqatee'at) je Meem v Svetem Qu'ranu omenjen sedemnajstkrat in je višje kot Alif in Lam,ker je mesto znanja kar je prerok Mohammed sawas,višje kot so vrata mesta.Lam je omenjen trinajstkrat in Alif je omenjen trinajstkrat,in kot je razvidno imata isto število,kar prinese tesno povezavo,podobno kot imata Rahman in Raheem tesno povezavo med seboj v pomenu.Fatima in Ali sta dve reki,ki se srečata v Qu'ranu(to piše v knjigi Marj Al Bahrain),tako kot sta tudi meso in kri Alija in Fatime istovrstno prihajanje iz istega drevesa.
In čez te 3 črke Alif Lam Meem je bil formiran Sveti Qu'ran,in iz teh treh črk je največje ime ALLAH vsebovano.
Abu Abdullah a.s.(Imam Jaffar As Sadiq) je rekel:
''Alif Lam Meem je črka iz črk iz največjega imena Allah,tista ki je deljena v Qu'ranu,Prerok jo lahko razume in Imam in ko enkrat moli k Allah-u,je njegova dua(supplication) uslišana(knjiga Ma'ani Al Akhbar stran 23)
Imam As Sadiq a.s. je rekel tudi:
''Allah swt nas je ustvaril in tako je ustvaril naše podobe prijazne in nas napravil Njegovo oko(alegorija)proti njegovim sužnjem,in Njegov jezik,ki govori za Njegovo kreacijo,in Njegova roka,ki je iztegnjena za Njegove sužnje z milostjo in prijaznostjo in Njegov obraz,za katerim gredo ljudje in Njegova vrata,ki govorijo ljudi Njemu.In shramba Njegovih nebes(v tej besedi niso mišljena nebesa kot Nebesa/Jannah/Heaven) in Njegove zemlje,z nami drevesa in zemlja postaneta živa in reke tečejo in z nami je prišel blagoslov nebes(spet niso mišljena Nebesa/Jannah) in semena so posejana.In z našim čaščenjem Allah-a swt je Allah swt čaščen in brez nas,Ga nihče ni častil(V.1 stran 144 v.5)

Povzeto in inspirirano iz knjige Mutashabehaat Al Yamani-ja Imam Ahmed Al Hassan-a a.s.

opomba :dua ne morem prevesti v slovenščino kot molitev,ker ansariji molimo le k Bogu,dua pa je lahko namenjena tudi Imamom Ahlul Bayta(ljudem Hiše-članom Mohammedove družine),to poudarjam tudi zaradi velikega števila obtožb in fatew sunitskih bratov,da ves Šii'tski Islam prakticira shirk(politeizem),kar ni res,ker se članom Ahlul Bayta ne priklanjamo,v smislu da molimo k njim,in da jih častimo kot Allah-a swt...v Šii'tskem Islamu obstaja 73 sekt,in obtožbe in argumenti,ki jih gradijo na prakticiranju nekaterih sekt,ne veljajo za ansarije

iz knjige Kitab-E-Sulaym Ibn Qays Al Hilali
Hadith no. 7
Aban narrated that he heard from Sulaym who said: “I heard Ali ibn Abi Talib (a.s) say: {The Ummah will be separated in 73 sects, of which 72 will go to Hell, and 1 will go to Heaven.
User avatar
By disciple
#62253
Kaj pomeni verz v Suri Al Asr:
103:1-2
Skozi čas,
Pazi,človek zares izgublja

Odgovor Imam Ahmed Al Hassan-a a.s v Al-Mutashabehat.:

Ali ibn Abi Talib a.s.je človek,in je v statusni izgubi glede na preroka Mohammeda sawws,ker je čin preroka Mohammeda sawws višji in večji od princa vernikov Ali ibn Abi Taliba a.s.,ker je Mohammed sawws mesto Božanske popolnosti znotraj okvira kreacij in mesto znanja in Ali a.s. predstavlja=vrata tega mesta...prerok Mohammed sawws je imetnik blaženega čina in imetnik čina ''dveh ra'kat-ov(priklonov),ali celo bližje,in njemu je bilo razodeto toliko,kot oko igle in začelo drhteti med Resnico in kreacijo,medtem ko je Ali a.s. nižje od tega čina in je rekel:Če je skrivnost razodeta meni,ne bi mogel postati bolj siguren,kar pomeni skrivnost in zaščita Božanskega,ki je bilo razodeto Mohammedu sawws

[video]http://www.youtube.com/watch?v=GiS0BAFuoK0[/video]
User avatar
By disciple
#62254
prerok Muhammed,mir naj bo nad njim in nad njegovim potomstvom,je pred svojo smrtjo narekoval Ali ibn Abi Talibu,mir naj bo nad njim,celoten Imamat in njegove naslednike,tako kot mu je to sporočil Allah Subhanahu wa'taala,vse do Imama našega časa,ki je Imam Ahmed Al Hassan a.s. Al Yamani,ki je bil križan namesto Jezusa.mir naj bo nad njim,in je glasnik Jezusa kristijanom,Elije Judom in Imam Mahdija(v okultaciji) muslimanom...vera v njega pomeni odrešitev,ker je prerok Muhammed,mir naj bo nad njim,rekel da je njegov Ahlul Bayt,kot Noetova barka,in vera v njega pomeni odrešitev,zanikanje pa prinese večno prekletstvo...kdor je pripravljen na podlagi njihovih knjig,pa naj bo to kristijan,jud,ali musliman,predstaviti protidokaze,da Ahmed Al Hassan,mir naj bo nad njim,ni dokaz Boga,in obljubljeni tolažnik iz Biblije,naj jih predstavi...Imam vabi vse samooklicane šolarje in duhovnike,škofe in kardinale vse do papeža,rabbine vse do visokih svečenikov,muftije,sunitske imame in šii'tske ajatole na debato po njihovih knjigah...in to zato,ker se dokazi o njem nahajajo v njihovih knjigah,in če zanikajo njega,to pomeni da zanikajo svoje lastne knjige,na osnovi katerih bazirajo vse tri monoteistične religije...Allah Najvišji je poslal svojega glasnika,kot dokaz Njegove prisotnosti na tem svetu,in če komu dokaz ni všeč,naj še enkrat premisli,in resnično preveri Imamov poziv k Bogu,ker je v njem odrešitev,zanikanje resnice pa vodi v laž in dvome.

Imam Ahmed Al Hassan a.s. je Al Yamani,ki je bil križan namesto Ise a.s./Jezusa Kristusa in je obljubljeni tolažnik iz Biblije

Matej14:15-17
Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas

Matej 14:25-26
To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.


Matej 15:20-21
Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel: ›Služabnik ni večji kot njegov gospodar.‹ Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas; če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše. Vse to vam bodo delali zaradi mojega imena, ker ne poznajo tistega, ki me je poslal.

Matej 16:7-9
Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe: glede greha, ker vame ne verujejo

Janez 14:22

[Juda (ne Iškarijot) mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?

Kdo je Juda iz Svetega pisma ki ni IÅ¡karijot?

Je bilo apostolov res samo 12?

Iz izgubljenega evangelija Jude(ne IÅ¡karijota):
Jezus je rekel:

In postal boš trinajsti,in preklet boš s strani drugih generacij,in zavladal boš nad njimi, vzadnjih dnevih bodo preklinjali tvojo povezanost s Sveto generacijo

Izgubljeni evangelij Jude je RKC označila za herezijo in blasfemijo,ker noče priznati obstoja 13.apostola...Juda pomeni hvaljen v hebrejščini,to je Ahmed v arabščini.

Sura 4,157,158:
In zaradi njihovih besed:''Mi smo ubili Mesijo,Jezusa,Marijinega sina,Allahovega poslanca...''Ampak niso ga niti ubili,niti križali,ampak se jim je vse to samo prikazalo kot resnično.In tisti,ki trdijo drugače so polni dvomov,o tem ne vedo nič natančnega,ampak le ugibajo.Ker sigurno je da ga niso ubili,
ampak ga je Allah vzel k sebi,in Allah je silen v svoji moči in moder


Jezusovi citati v Novi zavezi,ki vam bodo,upam da,dokazali da Jezus ni Bog,niti Božji sin,čeprav je njegovo rojstvo podobno Adamovemu,le da Adam ni imel ne očeta ne matere:

Jezus(mir naj bo z njim) in satan:
Matej 4.poglavje,šesti in sedmi verz jasno pravita da je Jezus poslušen smrtnik,ter da je Bog gospodar glede na 7.verz:
Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
V tem poglavju lahko preberemo tudi,da je Satan dejansko vozil Mesijo z enega konca na drugega.Kako lahko satan prevaža Boga? Slava Allahu,da je nad tako blasfemijo.
Nato mu v 9.verzu reče:»Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.«
Kako lahko satan sploh reče kaj takega Bogu? Ko je satan hotel,da se strinja z njim,mu v 10.verzu Jezus odgovori:»Poberi se, satan, kajti pisano je:Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«

Božji otroci
Jezus ni nikoli oklical samega sebe za Božjega sina,ampak ''Sin človekov''(Marko 2:10),čeprav so ga klicali Božji sin,se nad nazivom ni pritoževal(predvidevano po Svetem pismu),vendar te titule ni smatral mišljene eksluzivno samo za njega.
Glede na terminologijo Nove zaveze je vsak bogaboječ človek smatran za Božjega sina:

Matej 5:9
Blagor tistim, ki delajo za mir,kajti imenovani bodo Božji sinovi.

Matej 5:45
da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.

Matej 27:42
[iDruge je rešil, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. 43 Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: ›Božji Sin sem][/i]

Najdite mi poglavje v Bibliji,kjer Jezus/Isa a.s. jasno izreče da je Božji sin...da vam prihranim iskanje,naj vam povem da to poglavje ne obstaja.

Bog Oče

Matej 5:48
Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče

Matej 6:1
Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih

Matej 7:21
Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.

Več kot očitno je,da je beseda ''Oče'' v zgornjih verzih sopomenka za Boga na neštetih mestih v Bibliji,in nikoli ni namenjena Jezusu(mir naj b z njim) ekskluzivno.

Jezus(mir naj bo z njim),pridigar monoteizma(tauhid):

Janez 17:3
Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.

Marko 12:28-30
Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril; pristopil je in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?«Jezus je odgovoril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.

Marko 12:32-34
Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega,in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.«Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.

V teh verzih je Jezus sam pričal,da ni nobenega drugega Boga razen Allaha,in da je vsak,ki verjame v Njegovo edinstvenost bližje Božjemu kraljestvu.

Janez 20:16-19
Jezus ji je dejal: »Marija!« Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: »Rabuní« (kar pomeni Učitelj) Jezus ji je rekel: »Ne oklepaj se me! Kajti nisem še šel gor k Očetu; pojdi pa k mojim bratom in jim povej: ›Odhajam gor k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu.‹« Marija Magdalena(ne Jezusova mati) je šla in učencem sporočila: »Gospoda sem videla,« in to, kar ji je povedal.

Po zgornjem pripovedovanju Jezus zopet priča,da je Allah njegov Bog,in da ne dela razlik med njim in ostalimi pri čaščenju Njegove edinstvenosti

Najjasnejši dokaz,ki je sam po sebi dovolj,da diskreditira zgodbo iz Nove zaveze je,ko so Judi obsodili Jezusa na smrt,in nato nameravali dobiti odobritev od svojega guvernerja,Poncija Pilata-

Matej 27:11-14
Jezusa so postavili pred upravitelja, in upravitelj ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš.« Ko so ga véliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovoril.Tedaj mu je Pilat rekel: »Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe?«Toda ni mu odgovoril niti na eno besedo, tako da se je upravitelj zelo čudil.

Krščani boste seveda interpretirali to kot,da je Jezus hotel umreti na križu,da odreši človeštvo in da vam oprosti vse grehe.Če je temu tako,zakaj je potem prosil Boga,da gre čaša(to je smrt) mimo njega?Zakaj je zavpil na križu ''Eli eli lama sabahtani?''(kot predvidevate)

Matej 27:45-49
Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom:Elí, Elí, lemá sabahtáni?to je:Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: »Ta kliče Elija. Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trst in mu ponujal piti.Drugi pa so govorili: Pústi, poglejmo, če ga pride Elija rešit!

Resnica je,da kristijani interpretirajo,da je zavpil O moj Bog,zakaj si me poslal dol in ne zakaj si me zapustil,ker preroki Boga ne izrekajo bogokletnih besed,Imam Ahmed Al Hassan a.s. pa v svoji knjigi Al Mutashabehat piše da je zavpil O Ali O Ali zakaj si me poslal dol,z zavedanjem da trinajsti duh iz Judinega evangelija prihaja iz Mohammedovega potomstva,to je Ahlul Bayta,je ta tematika razjasnjena.

Znan je bil po svojih navdihujočih pridigah,v katerih je izzval učene Judovske rabine,kako to da je bil tiho,ko pa je bil izzvan duh resnice?

Judje sami,skupaj z vsem krščanskim svetom so prepričani da je Jezus bil križan.
Vsemogočni Bog v Svetem Koranu pa svari Kristjane in Jude pred blasfemijo,da je Jezus Bog,ali Božji sin,ali pred njegovim popolnim zanikanjem:
Sura 4:159
In nobenega ni,od ljudi Knjige(Judje in Kristjani),ki bi v njega(Jezus/Isa a.s.,Marijin sin,Allahov prerok in človeško bitje) verjel,tako kot bi bilo treba,pred njihovo smrtjo,in ob Sodnem dnevu bo on(Jezus) pričal proti vam
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]