#399
İmamlarını önemseyen tüm saf Ensarlara önemli bir sorum var:

İmam evsiz ve sürgündür. Gaybeti döneminde onun aleyhinde yayınlanan hukuki bir hüküm var ve kendisi hükümet tarafından takip edilmekte ve aranmaktadır. Onun pek çok Ensarı hapishanelerdedir, diğer pek çoğu idam edilmiştir ve şimdiye dek zalimlerin hapishanelerindeki 20 Ensar ölüme mahkum edilmiştir.

Ayrıca İmam Ahmed el Hasan (as) şöyle buyurmuştur: “Ben asla iltifat edip dalkavukluk yapmayacağım. Asla pazarlık yapmayacağım.” Ve yine o (as) şöyle buyurmuştur: “Ben dedem Hüseyin (as) gibiyim ve burnum da bir taş gibidir. Allah’a andolsun ki, bir zalimin önünde kafamı eğmektense bin kez katledilmeyi tercih ederim.”

Burada soru şudur: Ofis, İmam’ın (as) emriyle mi iltifat edip dalkavukluk yapıyor? İmam (as) kendisiyle mi çelişiyor?! (O bundan çok uzaktır.)

Pek çok soru işareti var! Vallahi bu çok tehlikeli bir mevzudur, hayal edebileceğinizden de daha tehlikeli!

Ofisin yaptığı bu işlerin, İmam (as) ile hiçbir alakası yoktur ve İmam (as) iltifat etmekten, dalkavukluk yapmaktan ve pazarlık etmekten tamamiyle uzaktır!

Bu işlerle sizler İmam’ı (as) kötü bir görüntüye sokuyorsunuz!

Zira onun Ensarları zalimlerin hapishanelerindedir ve bazıları da ölüme mahkum edilmiştir. Hatta İmam’ın (as) kendisi aleyhinde bile gaybeti döneminde yayınlanan hukuki bir hüküm vardır.

Öyleyse siz hükümetin kucağında keyif yaparken, o (as) niçin evsiz ve sürgündür?!

Durun, düşünün, derine inin. Ofis, İmam’ı (as) hükümete ve polislere teslim etmek için bir belge imzalamıştır.
Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]