#60
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun
Allah’ın selamı ve salatı, Hz Muhammed saas, Ehlibeyt’ine, İmamlar ve Mehdiler a.s üzerine olsun

[glow=red]Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatu değerli kardeşlerim,[/glow]

Aşağıdakiler ثار الله وابن ثاره Facebook sayfasındakilerin tercümesidir:

Aşağıdaki post’lar, siyah bayraklarının iddialarının doğruluğunu kanıtlamada ve sahte fb imamı, necef ofis ve destekçilerinin yalanlarını açığa çıkartmada çok önemli rol oynayacaktır.


***


Bölüm 1: Allah’ın Peygamberi Musa a.s


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun
Allah’ın selamı ve salatı, Hz Muhammed saas, Ehlibeyt’ine, İmamlar ve Mehdiler a.s üzerine olsun

Resullerinden Davetinden Aydınlatmalar Kitabı’nda, İmam Mehdi a.s’ın çağrısı ile benzerlikler teşkil ettiğini okuduk. Ve Al-I Muhammed’in (a.s) Kaim’I (a.s) de bu konuyu hutbe ve kitaplarında vurguladı. Bugün aşağıdaki bölümleri farklı bir bakış açısı ile okuyacağız ki, bizlerden neler saklı kalmış görebilelim.


*** Ebu Basir dedi: Ebu Cafer a.s’ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu meselenin sahibinin Musa’nın (a.s) sünnetinden bir sünneti, İsa’nın (a.s) sünnetinden bir sünneti, Yusuf’un (a.s) sünnetinden bir sünneti, ve Resulullah (saas)’in sünnetinden bir sünneti vardır... Musa’nın (a.s) sünnetine gelince, o korkacak ve tetikte olacaktır..." – Gaybeti Numani syf.167, Bihar’ül Envar c.51 syf.218, c.52 syf.347

*** Sa'id ibn Cubeyir dedi: Ali bin Husseyin (Seccad) a.s’ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bizden olan Kaim’in Peygamberlerden olan sünneti vardır:...Musa’dan olan sünnete gelince, o korku ve yokluktur (gaybtır)"
Bihar’ül Envar c.52 syf.217, Kemal-üd Din ve Tamam-un Nimet syf.322 and syf.577, Keşf’ul Ğumme c.3 syf.329

Yukarıdaki hadislerden anladığımız üzere, Kaim a.s, korkacak ve tetikte olacak. Ve yoklukta (gaybette) olacak. Evet, gaybette. Ve Kaim darken, burada Ahmed el Hasan a.s’dan bahsedilmektedir.

Ve bu yokluk, İmamlar a.s’ın üstünü vurguladıkları yokluktur. Onlar a.s demiştir ki, Kaim a.s’ın ashabı ve onun Şialar’I ve ona inananlar, bir karışıklıkta olacak ve gaybete çekildikten sonra sessiz korkunç bir fitne vuku bulacak.

İlk olarak: Yokluk (gaybet)

*** Esbağ bin Nabate naklediyor: “Bir gün, Muminlerin Emirine, Ali a.s’a gittim. O a.s, düşünüyor ve toprağı karıştırıyordu. Ona sordum, dedim ki: Ey Muminlerin Emiri, neden toprağı karıştırıyorsun? Yoksa ona (toprağa) karşı bir sevgin ve isteğin mi var? O a.s cevap verdi: Hayır, Vallahi! Hiç bir zaman, benim bu dünya ve onun lezzetlerine bir sevgim olmamıştır! Ben bir çocuk hakkında düşünüyorum ki, benim ailemden olan evlatlarımın 11-cisinden olacaktır, o Mehdidir ki, yeryüzü zulmet ve adaletsizlikle dolduktan sonra onu, nur ve adaletle dolduracaktır. O şüphelere sebep olacak ve gaybete çekilecektir. Zira, bu gaybetten dolayı bazıları Haktan sapacak ve bazılara da Hakka hidayet olacaktır. Ve sonra, ben tekrar sordum: Ey Muminlerin Emiri, bu şüphe ve gaybet ne kadar sürecektir? O cevapladı: 6 gün, 6 ay veya 6 yıl. Ben dedim ki: Bu hakikaten gerçekleşecek mi? O a.s cevap verdi: Evet, önceden tayin edildiği gibi. Bu mesele seni neden ilgilendiriyor ki? Onlar bu ümmetin en iyileridirler. Ve bu ailenin (a.s) en salih olanlarıdır. Ben dedim: Sonra ne olacaktır/vuku bulacaktır? Sonra, Allah Kendi dilediğini yapacaktır. Çünkü, Allah’ın bida’sı vardır. İstekleri, amaçları ve sonuçları vardır.” Gaybet-i Tusi syf.165 hadis 127 ve syf.336, Bişaret’ul İslam syf.60, Kemal-üd Din ve Tamam-un Nimet syf.346


*** Imam Ali a.s. uzun bir hadiste şöyle dedi: ""...Sonra Resulullah saas bize döndü ve sesini yükselterek şöyle buyurdu: Dikkatli olun! Yedinci oğlumdan 5.cisi kaybolduğu zaman dikkatli/tedbirli olun! Ben dedim: Onun yokluğunda ne olacak? Resulullah saas buyurdu: SESSİZLİK. Ta ki, Allah svt ona huruc izni verinceye kadar…” Bihar’ül Envar 36/333, İsbat’ul Hudat 1/589, İmam Mehdi hadisleri ansiklopedisi ’63, 164, Kifayet’ul Eser syf.151
Ve İmam Ahmed a.s’ın yokluğu, onun (a.s) sessizliğine bağlanmıştır. Ve Arapça sözlüklerde, sessizlik kelimesi, “hiçbir şekilde konuşmamak” demektir. Yani, o a.s 6 sene boyunca yoklukta olduğu zaman, ansarı ile, Şia’sı ile tüm komunikasyon ilişiğini kesecek, demektir.

*** AbdulRahman ibn Ebi Leyla dedi: Ali a.s. şöyle buyurdu: "Ben, Resulullah saas ile birlikte Ümmü Seleme’nin evindeydim...Buraya kadar geldi ve sonra dedi ki: "Sonra Resulullah saas bize döndü ve sesini yükselterek şöyle buyurdu: Dikkatli olun! Dikkatli olun! Yedinci oğlumdan 5.cisi kaybolduğu zaman!” Ali a.s. da şöyle buyurdu: "Ya Resulullah! Onun durumu nasıl olacaktır bu yoklukta? Resulullah saas: Sabırlı olacaktır. Ta ki, Allah ona çıkış izni verene kadar.” – Bihar’ül Envar c.36 syf.335, ve c.52 syf.380

İmam Ahmed el Hasan a.s, 13 Recep tarihinde yazdığı ama 13 Cemazi el Sani 1425 Hicri tarihinde yayınlanan Beraat bildirisinde şöyle buyurdu: “Ve ben de size diyorum ki, sonsuza kadar sürmeyecek olan hükümdarlıkla ben ne yapayım! Fakat emrolundum ve sabırlı olacağım. Tıpkı İmam Ali a.s’ın olduğu gibi, sabırlı olacağım. Ta ki, Rahman olan Allah, meselemde bana izin verinceye kadar”


İkinci olarak: Sessiz Korkunç/Feci Fitne

*** Muhammed ibn Hanife dedi: Müminlerin Emiri a.s’ın şöyle dediğini işittim: Resulullah saas’in Ehlibeyt a.s’ın üstünlüğüne istinaden, uzun bir hadiste şöyle buyurduğunu duydum: “...Ve benden sonra sessiz korkunç/felakete götüren bir fitne olacak. Herbir Valiceh ve Bitana bunun içine düşecek. Ve bu da, Şiaların, senin yedinci oğullarından beşincisi kaybolduğu zaman olacak." Bihar’ul Envar c.51 syf.108, Kifayet’ul Eser syf.158

*** Resulullah saas, Ali a.s’a hitaben şöyle buyurdu.: "“Ya Ali, sen benden, ben de sendenim. Sen benim kardeşim, vasimsin. Ben öldüğümde, insanların göğüslerindeki nefret ortaya çıkacak. Ve benden sonra, sessiz felaket getiren bir fitne olacak. Her Valiceh ve Bitana buna düşecek. Bu fitne, senin Şiaları’nın, senin çocuklarından 7.sinden olan 5.çocuğunu kaybettiklerinde ortaya çıkacak. Cennet ve yeryüzü ehli onun kayboluşu için yas tutacak. Bir bilsen, kaç tane mümin kadın ve erkek, onun kayboluşunda yasta, endişeli ve karışmış olacak?!” Bihar’ül Envar c.36 s.338
Arapça sözlüklerde, Valiceh’nin anlamı “insanoğlunun sahip olduğu samimi, yakın ya da özel arkadaş ya da ailesinden daha da bağlı olduğu arkadaş ya da gizli ashap” demektir. Ve bitana’nın Arapça sözlüklerdeki anlamı da, “başkasına tabi / bağlı olan kimse, özel olan kimse, güvenilen kimse, arkadaşlık eden ve etrafını kuşatan kimse, ona yakın olan ve sırdaş olan kimse” demektir: {Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş (bitana) edinmeyin} [3:118]

Burada bahsi geçen, Al-I Muhammed a.s’ın Kaim’I olan Ahmed el Hasan a.s’dır. Ve o a.s, Ali a.s’ın 7.ciden olan 5.ci oğludur. Ve bu felakete götüren sessiz fitne, o kaybolduğu zaman yani max. 6 sene sürecek olan yokluğunda (gaybetinde) vuku bulacak demektir. Ve bu sessiz felakete götüren fitne, imtihan ve eleme demektir. Zira her bir Valiceh ve Bitana buna düşecektir. Yani, Ansar’ın özel olanlarının, yani Ali Muhammed a.s’ın Kaim’I olan Ahmed el Hasan a.s ile tanışmış, ondan bir çok ilim öğrenmiş ve hatta onların haricinde başka ansarların bilmediği sırları almış, o a.s ile konuşmuş, onun davasına inanmış olanların bu fitneye düşeceğini ima etmektedir.

Imam Bakır a.s. buyurdu: "Kaim, bazı meselelerle hükmedecek. Öyle ki, onunla beraber kılıç ile savaşan bazı ashabı bunu inkar edecek/reddedecektir. Ve bu, Adem a.s’ın hükmüdür. Böylece, Kaim a.s, onları öne çıkartacak ve boyunlarını vuracaktır. Sonra ikinci kez hüküm verecektir. Böylece, onunla beraber kılıç ile savaşan diğer ashabı da reddecektir. Ve bu, Davud a.s’ın hükmüdür. Böylece, Kaim a.s, onları öne çıkartacak ve boyunlarını vuracaktır. Sonra üçüncü kez hüküm verecektir. Böylece, onunla beraber kılıç ile savaşan diğer ashabı da reddecektir. Ve bu, İbrahim a.s’ın hükmüdür. Böylece, Kaim a.s, onları öne çıkartacak ve boyunlarını vuracaktır. Sonra dördüncü kez hüküm verecektir. Ve bu da, Hz Muhammed saas’in hükmüdür. Böylece de, kimse reddedemeyecektir.” Bihar’ül Envar c.52 syf.389


[glow=red]Bunun [Arapça’da] böyle olması bir tesadüf değildir:
فتنة صماء صيلم = فتنة مكتب النجف = 54
Korkunç sessiz bir fitne = Necef ofis fitnesi = 54
[/glow]

Ve tüm övgüler sadece ve sadece Allah’a mahsustur.

Devam edecek inşAllah…
Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, L’Imam est occulté. Y-15. Personne ne[…]

T- La Table Servie.

Salam, Parabole de l’Eau. T-18. Tout le mond[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Dhi Dhikr, possesseur du Rappel. A-[…]