#410
[glow=red]Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun
Allah’ım, salatını Muhammed, Al-i Muhammed, İmamlar ve Mehdiler (a.s) üzerine gönder[/glow]

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatu,

Aşağıda, neden İmam Ahmed a.s'ın Siyah Bayraklarla Birlikte olduğuna inandığımıza dair tüm delillerimizi bilgilerinize sunuyoruz.

İLK OLARAK;

23 Ocak 2015 tarihinde, Kral Abdullah öldükten sonra, 12 kişi, İmam Mehdi Muhammed bin Hasan el Askari a.s ile buluşmuştur. Mehdi a.s onlara, Biat Allah’adır yazılı bayrağın, beyazdan siyaha değiştiğini açıklamıştır.
Ahmed el Hasan a.s’ın gerçek Ensarı, bu iddianın doğru olup olmadığını Allah’a sormalı ve siyah bayrakları takip etmelidir !

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim’in kıyamindan önce oniki kişi çıkarak, hepsi birden onu gördüklerini söyleyecekler. Onları tekzib edecekler (yalanlayacaklar).” Gaybeti Numani s.285

***

“Sessiz” Yokluk/Fitne
Sözde “Ensar” olan şeyhler kitaplarında, Ahmed el Hasan a.s’ın yokluğu ile ilgili bazı hadislere değinmişlerdir. Hadislere geçmeden önce, şu 3 soruyu kendimize sormamız gerekmektedir:
1. Bu yokluk ne kadar sürecek?
2. Bu yoklukta insanlara ne olacak?
3. İmam Ahmed el Hasan a.s’ın durumu bu yoklukta ne olacak?

1. Bu yokluk ne kadar sürecek?
El Asbah şöyle rivayet eder: “Bir gün İmam Ali as’a gittim. Yanına vardığımda derin bir şekilde düşünüyor ve yere birşey çiziktiriyordu. Ben de sordum: Ey Müminlerin Emiri, neden toprağı çiziktiriyorsun? Yoksa buna bir arzu mu duyarsın? İmam Ali as der: Allah hakkı için hayır. Bir kez bile ne dünyayı ne de dünyanın zevklerini arzulamışımdır. Fakat, benim neslimden 11. Oğlumdan olacak yeni doğmuşu düşünürüm. O, bu dünyayı tiran ve zulümle dolduğu üzere, adalet ve barışla dolduracak olan Mehdi’dir. O GAYBETE çekilecektir. Ve bu dönemde kafa karışıklığına sebep olacaktır. Öyle ki, kimisi hak yolundan sapacak ve kimisi de yolunu doğruya doğru bulacaktır. O zaman ben sordum: Müminlerin Emiri, bu karışıklık ve gaybet ne kadar sürecek? İmam Ali as şöyle cevap verdi: 6 gün, 6 ay ya da 6 yıl.” Gaybet Tusi, Şeyh Tusi
İmam Ali a.s’ın çocuklarından 11.sinden yeni doğmuş olanın, Ahmed el Hasan a.s olduğunu hepimiz biliyoruz…

2-Müminlere bu yoklukta ne olacak?
Resulullah saas buyurdu: “Ya Ali, sen benden, ben de sendenim. Sen benim kardeşim, vasimsin. Ben öldüğümde, insanların göğüslerindeki nefret ortaya çıkacak. Ve benden sonra, sessiz felaket getiren bir fitne olacak. Her açık ve saklı münafık buna düşecek. Bu fitne, senin Şiaları’nın, senin çocuklarından 7.sinden olan 5.çocuğunu kaybettiklerinde ortaya çıkacak. Cennet ve yeryüzü ehli onun yokluğu için yas tutacak. Bir bilsen, kaç tane mümin kadın ve erkek, onun yokluğunda yasta, endişeli ve karışmış olacak?!” Bihar’ül Envar c.26 s.350
Hepimiz biliyoruz ki, 7.nin 5.cisi, Ahmed el Hasan a.s’dır…

3. İmam Ahmed el Hasan a.s’ın durumu bu yoklukta ne olacak?
"...Sonra Resulullah saas bize döndü ve sesini yükselterek şöyle buyurdu: Dikkatli olun! Yedinci oğlumdan 5.cisi kaybolduğu zaman dikkatli/tedbirli olun! Ben dedim: Onun yokluğunda ne olacak? Resulullah saas buyurdu: SESSİZLİK. Ta ki, Allah svt ona huruc izni verinceye kadar…” Bihar’ül Envar 36/333

“Ansari şeyhler”, teyid etmektedir ki, Ahmed el Hasan a.s, 2008’deki Iraklı ansarlara yapılan son saldırıdan sonra gaybete çekilmiştir.
İbtissam Ahmed’in (Arapça web sitesinin adminlerindendir ve aynı zamanda Ebu Turab’ın yani Dr Tevfik’in eşidir) cevaplarından birinde şu sözler geçmiştir: “O a.s, düşmanlarından saklanıyor, gaybette değil…” ve ayrıntılara indikten sonra, hala ensarlarıyla görüştüğünü ve bu saklanma döneminde hala sorulara cevap verdiğini söylemiştir.. hatta gaybette olacaktır hadislerine istinaden, yine de bu kişi gaybette değil saklanmaktadır demiştir. Ve ayrıca hadisler demektedir ki, bu gaybette, İmam a.s sessiz olacaktır. Dolayısı ile, Ahmed a.s’ın herhangi bir mektuba cevap vermiş olması da mümkün değildir. Bunlar tamamıyle münafıkların bir oyunudur maalesef…

***
İmam Ahmed el Hasan a.s ile ensarlarının kendisi ile savaşacağına dair deliller !!!

İmam Ahmed el Hasan a.s bu dava hakkında demiştir ki:
"Bu dava, Resulullah saas’in mesajı gibidir. Resulullah saas’in mesajı/risaleti ne içeriyorsa, hepsi bu davada da vardır. Yani bu davada, Ebu Bekir de vardır. Ömer de vardır. Ebu Zer de Ammar da Selman da vardır… Kumeyl ve Meysem ve babasının oğlu Ziyad da vardır. O da vardır… ve şu da vardır…. Her risalet gibi bir risalete sahiptir! Allah size muvaffak etsin.
Kuran’I okuyun. O zaman bileceksiniz bugün ve yarın ne olacak… Peygamberler ve İmamlar’ın kıssalarını okuyun. Bileceksiniz bugün ve yarın neler olacak…
Allah svt’nın şu kelamını duymadınız mı: “De ki:”Ben Resuller arasından yeni bir şey değilim” Ahkaf:9
Resullerin / Elçilerin mesajları hemen hemen aynıdır ve birbirine bağlıdır." –Salih Kul ile Kitabı.


İmam (a.s) ayrıca Buzağı kitabından demiştir ki: "..Ve muhakkak ki bir Samiri ve bir buzağı olmalıdır.”

Ve o a.s demiştir ki: "Böylece, Musa ile Samiri vardı, tıpkı İsa ile de Yahuda olduğu gibi… Buna benzer olarak, Muhammed saas ile de, Samiri ve yandaşları’nın benzerleri vardı. Ve yine aynı şekilde, Mehdi ile de Samiri ve yandaşları olacaktır. Bu Allah’ın sünnetidir. Ve Allah’ın sünnetinde hiçbir değişklik bulamazsın…" – Cevab’ül Münir
İmam a.s’ın da belirttiği gibi ensarullah, Kuran ve Elçi ve İmamlar a.s’ın kıssaları üzerinde tefekkür etmeli ve bugün ve yarın ne olacağını bilmeye çalışmalıyız. Zira o a.s’ın da dediği gibi, bu davada Samiri ve yandaşları da olacaktır… Bu sebepten özellikle Hz Musa a.s ile Samiri’nin Kuran’daki bahsine bakmalı ve bu kıssayı iyice okuyup, üzerinde düşünmeliyiz inşallah…

***

1) Buzağı Kitabı’ndan:

İmam a.s buyurur: “Eğer, bu olayı çalışmaya karar verdiyseniz, ey sevgili olanlar, o zaman gelin benimle Samirî’nin kim olduğuna bakın?! Samirî, İsrailoğulları’nın alimlerinden bir alim miydi? Acaba kendisi, münzevi ve ibadet eden biri miydi? Çünkü: ﴾Samirî şöyle dedi: Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi.﴿ Taha:96

Ayetin içeriğinden öyle gözüküyor ki, o, Cebrail (as)’ı ya da gaybi şeyleri görüyordu ve onun haricinde başka kimse bunu görmüyordu. O zaman, Samirî, bir mücahit miydi?
Onun mücahit olduğu, şu ayette geçmektedir: ﴾Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. ﴿ Kasas:15. Ki, bu Samiri’dir. Böylece, eğer doğruysa, Samiri; Mısır’daki Firavun zorbasının askerlerini öldüren, mücahit olabilir!

Tefsîru'l-Kummî’de: (… Ve Allah svt Firavun’u ve ashabını boğduğunda, Samiri, Musa (as)’ın önündeydi. Cebrail (as)'a baktı ve o kısrak imajında bir hayvan görünümüne bürünmüştü. Böylece, at ne zaman toynağını bir yere bassa, o yer oynardı. Samiri bunu gördü ve o, Musa (as)’ın en iyi ashabı idi...) Tefsîru'l-Kummî c.2 s.61-63.

Ve bu gösterir ki, Samiri bir lider idi, Musa (as)’ın ashabından olup, ön sıralarda yer alıyordu. Ve, Musa (as)’ın en iyi ashaplarından da aşağıda değildi.”

Fakat bu sözde lider, Samiri, sandı ki, Hz Musa a.s’ın yokluğunda, Hz Harun a.s’dan insanlara lider olmayı daha çok haketmekte.. Bu sebeple bir buzağı yaptı ve Musa ve Harun a.s’ın ensarlarını ikna etmek için de, buzağı’dan ses çıkmasını sağladı...

İmam as buyurur: “Ve o 40 gecelerden birinde, Samirî, Musa (as)’ın yokluğundan istifade etmiş ve bir buzağı yapmıştır. Ve bu buzağıya, Cebrail (as)’ın atının toynağından bir avuç toprak alıp, atmıştır. Böylece buzağının görüntüsü, inek gibi möö’lemiştir. Yani sesi, canlı/gerçek buzağı gibi çıkmıştır. Musa (as) buyurdu: “Ya Rab, Buzağı Samirî’dendir. Peki bu böğürtü kimdendir?” O svt buyurur: “Benden ya Musa! Onları, Benden yüz çevirip, buzağıya tapar gördüğümde, onlara daha çok fitne vermek istedim.” (Tefsir’ül Kumi c.2 s.62, Bihar’ül Envar c.13 s.210, Peygamberlerden Kıssalar el Cezayiri s.268)

Ve Samirî demiştir ki, bu sizin Tanrı’nızdır ve Musa’nın da Tanrısı’dır. Yani demek istemiştir ki, sizin Tanrınız, buzağıda tezahür etti!! Ve İsrailoğullarından çoğu ona, buzağıyı beraber yaptıkları halde, inanmıştır!! Ve Kuran’da bahsi geçen bu olay üzerinde düşünmemiz ve bu olayı çalışmamız gerekir ki, belki Allah bize, kutlu kullarının ve şehitlerinin hayatını bahşeder..” Buzağı Kitabı


LÜTFEN BURAYA DİKKAT EDİNİZ: Peki Harun a.s, nasıl bu fitne ile baş etmiştir?! Sessiz kalmıştır! Izlemiş ve sessiz kalmıştır. Ta ki, Musa a.s dönene kadar!
"Ve bunun gibi, Samiri’yi izleyen bu müşrikler, Harun (as)’ı ve onunla beraber hakkı destekleyen grubu güçsüzleştirmiş ve Harun (as)’ı öldürmeye kalkmışlardır. Fakat o (as), bu fitnenin, Peygamberler’e has bir bilgelikle üstesinden gelmiş ve sonra Musa (as) gelene kadar da beklemiş/izlemiştir. Ve Allah ona zafer vermiş, hakkı/gerçeği ve yanlış/bozulmuş inancın hükmünü, yerinde, göstermiştir:
(Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.)” Taha: 97-98” Buzağı Kitabı

{92- Mûsâ, ey Hârûn dedi, bunların doğru yoldan saptıklarını görünce ne mâni oldu da. 93- Bana uymadın, yoksa emrime isyan mı ettin? 94- Anam oğlu dedi, sakalımı, başımı bırak benim, gerçekten de, sözüme tam uymadın da İsrâiloğullarının arasına ayrılık saldın diyeceğinden korktum. 95- Sen ne diye bu işi işledin ey Sâmirî dedi Mûsâ.} [Taha 20: 92-95]

Evet Ensarullah, Harun a.s, Musa a.s gelene kadar, Samiri’nin fitnesinden sessiz kalıp izlemekten başka birşey yapmadı. Tıpkı İmam a.s gibi.. İmam a.s da, Kral Abdullah’ın öldüğü güne kadar ve babası İmam Muhammed el Mehdi a.s dönene kadar sessiz kaldı bu 6 sene boyunca…
“Ve bunun gibi, Samiri ve onun buzağı imajı; bu günahkar ihlalcilerin ruhlarında, Musa ve Harun (as)’a karşı sakladığı nefret ve kıskançlığı üretmek için bir çıkıştı. Ve özellikle Harun (as)’a. Çünkü onu açıktan açığa karalamak ve onun peygamberliğini eleştirmek daha kolaydı. Zira, Musa (as), gösterdiği mucizelerle, bir çok İsrailoğlu’nun gözünde büyük bir pozisyona ve muhteşem bir statüye sahipti.” Buzağı Kitabı
Arkadaşlar ayrıca şuna dikkat edelim ki, Samiri, Musa a.s ve Harun a.s’a inanan bir alimdi !!!

{De ki: O vakit sizden kesin söz almıştık, Tur dağını üstünüze yüceltmiştik. Size verdiğimizi azimle tutun, dinleyin demiştik. Onlar da duyduk demişlerdi ve âsi olduk. Buzağı sevgisi, küfürleri yüzünden tâ iliklerine işlemişti. İnanmışsanız inancınız, ne de kötü ve pis şey emrediyor size.} [Bakara Suresi 2:93]
{Mûsâ'nın kavmi, o gittikten sonra ziynet eşyasından bir buzağı yaptılar. O buzağı, böğürüyordu da. O buzağının kendileriyle konuşmayacağını, onlara doğru yolu göstermeyeceğini görüp anlamadılar mı da ona sarıldılar ve kendilerine kıydılar, yazık ettiler.} [7:148]
{Mûsâ, kızgın bir halde acıklanarak kavmine dönünce dedi ki: Benden sonra ne de kötü bir iş işlediniz, Rabbinizin vaadettiği müddet bitmeden acele mi ettiniz? Ve levihleri atıp kardeşinin saçından, sakalından tutarak kendisine doğru çekmeye başladı. Hârûn, anam oğlu dedi, bu kavim, gerçekten de âciz bıraktı beni, az kaldı ki öldürüyorlardı da, onun için bana bu harekette bulunup düşmanları sevindirme ve beni zulmeden kavimle berâber tutma.} [7:150]

Böylece buna benzer olarak, İmam Ahmed el Hasan a.s’ın zamanında Samiri, İmam Mehdi a.s’a ve Ahmed a.s’a inanan birisi olacak. Ve inananlar tarafından bu kişi çok büyük saygı duyulacak. Bu kişi bir alim olacak. Görünüşte salih ve müçtehid olacak. Ve İmam Ahmed a.s’ın en iyi ashabından biri olacak. Fakat gaybet olunca, İmam Ahmed a.s’a ve Mehdi a.s’a inanan insanlar, Samiri’ye ve buzağıya inanacaklar. Tıpkı şu an ensarların ofise (buzağı) inanıp, Samiri’yi dinlediği gibi…

Imam Ahmed Alhassan (a.s) buyurdu:
Ve o a.s demiştir ki: "Böylece, Musa ile Samiri vardı, tıpkı İsa ile de Yahuda olduğu gibi… Buna benzer olarak, Muhammed saas ile de, Samiri ve yandaşları’nın benzerleri vardı. Ve yine aynı şekilde, Mehdi ile de Samiri ve yandaşları olacaktır. Bu Allah’ın sünnetidir. Ve Allah’ın sünnetinde hiçbir değişklik bulamazsın…" – Cevab’ül Münir

PEKİ, BU DAVADAKİ SAMİRİ KİMDİR? Dava’nın ulemaları, şeyhleri, zahirde salih, müctehid ve çokça ibadet eden kişiler değil midir? Bu kişiler, İmam a.s’ın en yakın ashabından değil midir?! Burada imam a.s’ın bahsettiği kişi Hamami’dir.. Hamami de zahirde tüm humusu elinin tersi ile itmiş ve kendisini davaya adamıştır!!!

SAMİRİ’NİN YAPTIĞI BUZAĞI NEDİR? OFİS kendini, “Allah er Rahman er Rahim”in bir tezahürü olarak adlandırmamış mıdır?!
Lütfen şuna bakınız: İmam a.s buyurdu: “Ve Samiri onlara dedi. Budur sizin Tanrınız! Bu, Musa’nın Tanrısıdır! Yani, sizin Tanrınız, Buzağı’da tezahür etmiştir! Ve İsrailoğulları’ndan bir çokları ona inandı ve buzağıyı beraber yapmaya başladılar” Buzağı Kitabı
Ne kadar da benziyor değil mi?! Tıpkı, ofisin, bu sizin İmam’Inızın sesi ve facebook’u demesi.. Ofis de, Allah er Rahman ve er Rahim’in tecellisi demesi! (Tanrı’nız ofiste tezahür etti)
BİZLERİ KANDIRDIKLARI SES NE SESİ? ÖĞRENDİK Kİ; BU SESİ KENDİLERİ YAPMIŞ !!! İMAM a.s’IN SESİNİ TAKLİT ETMİŞLER !!!

İmam Ahmed a.s da bu fitne ile babası Mehdi a.s çıkana kadar, tıpkı Harun a.s gibi izleyerek başetmedi mi?!! Ve tıpkı hadiste geçtiği gibi bu sessizlik 6 sene sürmedi mi?!!!

BİR BAŞKA ÖNEMLİ NOKTA:
İMAM AHMED a.s ZATEN GİDİYOR OLDUĞUNU VE BABASI İLE BERABER KILIÇLA DÖNECEĞİNİ YAZMIŞ!!! FAKAT BİZLER ANLAYAMADIK VE BUZAĞIYA TAPTIK 
İmam a.s buyurdu: “Ve bugün eğer isteseydim, hanginizin Şimr bin Cevşen ve Şeys bin Rebia olduğunu söylerdim. Fakat bekleyin, hemen hemen tek bir hadisi bile anlamayan bu akılsızlarla ne yapabilirim? Ve sakın sevinmeyin, ey Zalimler! Sizi terk ediyor olduğum için ve topraklarınızdan hicrettiğim için sevinmeyin. Çünkü babam Muhammed ibn El Hasan El Mehdi a.s ile birlikte dönmem, uzun sürmeyecektir ki O a.s size, kılıçların gölgesi altında, kılıç ve ölüm haricinde başka birşey vermeyecektir… Ve babam, bana yaptıklarınızdan ve benim kutsallığımı ihlal etmenizden dolayı, size kızgın ve üzgün bir şekilde gelecektir.” Mehdi a.s ile Buluşma Hutbesi

ŞİMDİ BAKALIM !!!! BURAYA ÇOK DİKKAT EDİNİZ !!! kızgın ve üzgün kelimeleri Kuran’da nerede geçiyormuş?!!!
{Mûsâ, kızgın ve üzgün bir halde acıklanarak kavmine dönünce dedi ki: Benden sonra ne de kötü bir iş işlediniz, Rabbinizin vaadettiği müddet bitmeden acele mi ettiniz? Ve levihleri atıp kardeşinin saçından, sakalından tutarak kendisine doğru çekmeye başladı. Hârûn, anam oğlu dedi, bu kavim, gerçekten de âciz bıraktı beni, az kaldı ki öldürüyorlardı da, onun için bana bu harekette bulunup düşmanları sevindirme ve beni zulmeden kavimle berâber tutma.} [7:150]

Musa a.s, ashabının yanına dönüyor ve harun a.s’I kızgın ve üzülerek, yalnız terk edilmiş buluyor. Ve insanları da, samiri’yi izlemiş ve buzağıya tapar buluyor. Tıpkı, Mehdi a.s’ın, Ahmed a.s’I bulduğu gibi… Ensarları samirileri izliyor ve yarattıkları buzağı (ofise, facebooka) tapıyor!

2) Ensarların İmam a.s ile savaşacağı ile ilgili kanıtlar:

İmam Ahmed el Hasan a.s, Buzağı Kitabı’ndan buyurdu:
Öyle ki, bazı cahil, amelsiz alimler, Mehdi (as)’a yakın olduğunu düşünürler. Onlar, Mehdi a.s’a iman etmeyecektir. İmam Sadık (as) buyurmuştur: “…Kaim (as)’ın gaybet günleri çok uzun olacaktır. Öyle ki, gerçek açığa çıkacak ve kötü bir fıtrata sahip Şiadan olan herkesin dönekliği neticesinde, inanç, pislikten temizlenecektir. Bu kişiler, Kaim’in (as) hükümdarlık dönemindeki varisliği, gücü ve geniş bir güvenliği beklerken, münafık olmalarından korkulan kimselerdir...” Ve O (as) buyurdu: “Bütün bunlar, Allah’ın Kendi düşmanı iblise (la) yaptığı erteleme yerine gelir. Nihayet belirlenmiş süre sona ulaşır ve kafirlere karşı söz ve vaad doğrulanır. Allah bunu Kendi Kitabında Kendi söylemiyle açıklamıştır: [Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaadetti.] (Nur 55). Ve şu var ki; İslam’dan ismi dışında, Kuran’dan yazısı dışında, bir şey kalmadığı ve meselenin sahibi, onun için açıklanmış bir sebeple, yanlış yola sürüklenmiş olan kalplerden dolayı arzulandığı zaman, nihayet ona en yakın kimse; ona EN DÜŞMAN kimse olacaktır. Bu yüzden, Allah onu görmediğiniz askerlerle destekleyecek, elleri sayesinde, Kendi Peygamberinin (saa) dinini görünür kılacak ve onu tüm dinler üzerine galip kılacaktır. Allah’a ortak koşanlar (müşrikler) bundan hoşlanmasa bile...” [Kemalud Din s.356, Gaybet-i Tusi s.172, Biharul Envar c.51 s.222]

Bu hadis gösterir ki, İmam a.s’a en yakın olan kişi, ona en düşman kişi olacak!!! Ona en yakın kimse demek, bu kişinin ona inanmış biri olduğunu gösterir ! Fakat o a.s yokken, onun en düşmanı olacaktır !!!

3) Ensarın imam a.s ile savaşacağına karşı diğer kanıt:
İmam Ahmed el Hasan a.s Buzağı Kitabı’nda buyurmuştur: İmam Sadık a.s buyurdu: “Kaim huruc ettiğinde, bu meseleden olduğu düşünülen insanlar, meseleden çıkmış olacak”
Dikkat ederseniz, Kaim huruc ettiğinde diyor, zuhur değil !!! burada bahsi geçen mesele, İmam Ahmed el Hasan a.s’dır. Ve bu meseleden olduğu düşünülen insanlar denilerek de, ensarlara işaret edilmiştir!

4) Ensarın imam a.s ile savaşacağına karşı diğer kanıt:

İmam Bakır a.s: “Kaim a.s kıyam ettiğinde, Kufe’ye gidecek ve batriyya diye çağırılan binlerce kişi o a.s’a karşı gelecek. Diyecekler ki; Geldiğin yere geri dön! Bizler, Fatima’nın oğlunu istemiyoruz. O a.s, onların sonuncusunu da öldürene kadar onları kılıçtan geçirecek. Sonra, Kufe’ye girecek. Orada, her şüpheci münafığı öldürecek ve saraylarını yıkacak. Kendisi ile savaşmış olanları, Allah hoşnut olana kadar öldürecek.” Ve bu o günden korkan herkese ve İmam’a “geldiğin yere geri dön ey fatimanın oğlu” demek istemeyen herkese bir öğüttür.” Havza Öğrencilerine Hutbe, Ahmed el Hasan a.s

İmam Ahmed el Hasan a.s’a inanan ensarlar, o a.s’ın Fatima sa anamızdan olduğunu bilir değil mi Ensarullah… Şiaların geri kalanı, ve tabi ki müslümanların geri kalanı, o a.s’ın Fatima sa’dan olduğuna inanmıyor zaten… BU YÜZDEN; GELDİĞİN YERE GERİ DÖN FATİMANIN OĞLU DİYEN KİŞİLER DE YİNE ENSARLAR OLACAK!!! CUNKU ENSARLAR BİLİYOR Kİ, İMAM A.S, Mehdi a.s’ın oğlu ve Yemani olan İLK MEHDİ !!!

5) Ensarın imam a.s ile savaşacağına karşı diğer kanıt:

İmam Ahmed el Hasan a.s, Hac Hutbesi’nde, kendisine 3 tane biat olacağını söylemiştir:
1. "...Ve bu ilk biat idi. Sonra Allah’a olan ahitlerine sadık olan insanlardan çok azı hariç, diğerleri biatlerinden döndüler… “

2. "...Sonra Haydar Mişette ve grubunun dönekliği vuku buldu. Ve yine, Allah’a olan ahitlerine sadık olan insanlardan çok azı hariç, diğerleri biatlerinden döndüler… “

3. "...Bu üçüncü biattır, boynumdan iki kere vurulduktan sonra..."

Sonra İmam a.s şöyle der:
"Beni Zulkarneyn’e benzer yapan Allah’a hamd olsun"

Okuduğumuz üzere İmam a.s 2 tane dönekliğin gerçekleştiğini zaten belirtiyor. Ve şu an bu yaşadığımız ve tanık olduğumuz şey 3. Dönekliktir! Ve Allah’a olan ahitlerine sadık olan insanlardan çok azı hariç, diğerleri biatlerinden dönecekerdir… “

Şimdi gelelim neden bu dönekliğin 3.kez gerçekleşeceğinden emin olduğumuza:

İmam a.s bunun cevabını Müteşabihat c.3’te vermiştir:
İmam a.s buyurur: "Ehlibeyt a.s Zülkarneyn ile ilgili hadislerde açıklamıştır ki, bu dönemin Zulkarneyn’i Kaim a.s’dır“
İmam Ali a.s buyurur: “Sizin aranızda onun benzeri vardır” Yani, İmam Ali a.s demiştir ki, Zulkarneyn’in benzeri, Kaim’dir. Zira, Kaim insanları çağıracak ve insanlar geldiğin yere geri dön Ey Fatima’nın Oğlu diyecekler. Ve sonra Kaim onları bir kez daha ikinci kez çağıracak, onlar da, geldiğin yere geri dön Ey Fatima’nın Oğlu diyecekler. Ve üçüncü kez Allah svt Kaim’in onların boyunlarını vurmasına izin verecek. O da böylece, Allah svt hoşnut oluncaya dek öldürecek. Ve ona yakın olanlardan biri ona şöyle diyecek: İnsanları koyunlar gibi korkutuyorsun! Ve insanlar da diyecek ki, bu kişi, Ali Muhammed a.s’dan olamaz. Eğer olsaydı, birazcık merhamet ederdi, diyecekler“ Müteşabihat soru 72 c.3

Hatırlayın arkadaşlar, İmam a.s Hac Hutbesi’nde şöyle demişti: “… Bu üçüncü biattır, boynumdan iki kere vurulduktan sonra...Beni Zulkarneyn’e benzeten, Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun... "

Demek ki, 2 kez döneklik gerçekleşti. Yani insanlar İmam a.s’a 2 kez, geldiğin yere geri dön Ey Fatima’nın Oğlu dediler. Fakat üçüncü „geldiğin yere geri dön Ey Fatima’nın Oğlu“ henüz gerçekleşmedi.. Çünkü hadiste de geçtiği üzere, bu döneklik, HURUC zamanı gerçekleşecek... Buradaki önemli nokta şudur; ilk ikisinde olduğu gibi, üçüncü dönekliğin de ensarlar tarafından yapılacak olmasıdır !!!

***

Paylaşımımızı burada bitirmeden önce, İmam Ahmed a.s'ın Siyah bayraklarla ilgili yazdığı yazıdan bir bölümü sizlere sunuyoruz:

Siyah Bayraklar:

“Böylece Muhammed Hacerül Esved’i taşıdı ve bu, Kaim’in ve “Günahın Taşıyıcısı”nın ve ona (günaha) işaret eden “Siyah Bayrağın Taşıyıcısı”nın Muhammed’den çıkacağına işarettir. Ayrıca şuna da işarettir ki, Muhammed onu kendi sulbünde taşıyan kişidir. Zira o (Kaim), Muhammed’in kızı Fatıma’da (selamullahi aleyha) yer alır ve bu yüzden de günahın gerçek taşıyıcısı, Resulullah Muhammed’dir .

Allah’ın bu taşı örtmek istediği siyah renk ise kulların günahlarına işarettir ve o renk onlara kendi günahlarını hatırlatır ki, Allah’ın Evinde oldukları sırada belki tövbe eder ve bağışlanma dilerler. Ayrıca bu, Hakkın Kaim’i olan Al-i Muhammed’in Kaim’inin (aleyhisselam) siyah bayraklarıyla aynı renktedir. Dolayısıyla siyah bayraklar taşa işaret eder ve taş da bayraklara işaret eder. Onların her ikiside kendi siyah renkleriyle, Zer Aleminde mahlukattan alınan şehadet ve ahdi bozma günahına işaret eder. Aynı zamanda onlar, bu günahın taşıyıcısının, günaha işaret eden siyah bayrağın taşıyıcısının ve şehadet ile ahit kitabı ile atanmış kulun çektiği eziyete işaret eder. O kimse de Hacerül Esved’tir (Siyah/Kara Taş) ve o, Al-i Muhammed’in (aleyhimusselam) Kaim’idir.” Ahmed el Hasan a.s Tevhid Kitabı, Hacerül esved taşı bölümü

[glow=red]Allahumme salli Ala Muhammed ve Ali Muhammed el eimme vel mehdiyin ve sellim teslimen ketira[/glow]

NOT: Geri kalan delilleri forumumuzdaki, Siyah Bayraklarla ilgili Kanıtlar bölümünden okuyabilirsiniz...
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]