By ansarmahdii
#404
Hamami’nin afişe olmasını hazmedemeyenler diyor ki, Hamami takiyye yapıyordu.

Biz de diyoruz ki: “Sizlere deliller sunsak da, bunları kendi nefsinize göre çarpıtıyor ve gerçekleri görmekten kaçıyorsunuz.

İmam Ahmed el Hasan a.s buyurdu: “Bazı kişiler, takiyyeyi bahane olarak kullanarak, Ali Muhammed a.s’I desteklemede başarısız olacaklar. Özellikle, İmam Mehdi a.s’ın zuhur zamanında..” Yaban Yol Ya da Allah’a Giden Yol Kitabı

Hamami takiyye yapıyordu yalanının arkasına sığınmayınız!

Zira, dediniz ki, bize şeyh ansarilerin hükümetle işbirliği yaptığına dair tek bir kanıt getirin! İşte kanıt! Videoda çok açıktır ki, hükümet demektedir ki, tüm ansarları tek tek tanıyoruz ve bizim iznimiz olmadan hareket etmezler! Sanıyor musunuz ki, Hamami veya diğerleri, ofisle olan irtibatını kesti veya hükümete yardım etmiyor?!

Böyle sanıyorsanız size şunu soracağım:

2008’den önce İmam a.s’ın öldürülen Ansarları oldu. Şimdi neden bu ofise hiçbirşey olmuyor?! Bir TV Kanalı’nın kuruldan geçmeden açılacağını mı sandınız?!

Nedense, bizim İmam’ımız (a.s) sessiz yoklukta kaldı, düşmanlardan uzak olmak için, ama ofis maşallah, ne kadar da rahat…

İmam a.s demiştir ki: “Ben dedem Hüseyin gibiyim! Bir kaya parçasından daha inatçıyım! Bir zalimin önünde boyun asla eğmem!”

Lakin görüyoruz ki, ofis, Hükümetin önünde secde etmektedir!

Bu kişiler, İmam a.s’ın hakkını gaspetmiştir!

Yusuf a.s’ın kardeşlerinin, Yusuf a.s’a yaptığını, bu kişiler İmam Ahmed el Hasan a.s’a yapmıştır! Onu bir kuyuya atarak terk etmişlerdir! Biliriz ki, Kaim, Yusuf a.s’ın sünnetine sahiptir.

Daha ne kadar sonra gözlerinizi açıp gerçekleri görmeye başlayacaksınız?!

İmam Mehdi a.s ve oğlu Ahmed el Hasan a.s huruc ettiğinde mi?!

O zaman, Firavun’un durumuna düşmeyeceğinizden emin misiniz?!”
Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, L’Imam est occulté. Y-15. Personne ne[…]

T- La Table Servie.

Salam, Parabole de l’Eau. T-18. Tout le mond[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Dhi Dhikr, possesseur du Rappel. A-[…]