#392
İmam Ahmed el Hasan a.s’ın huruc bayrak renginin siyah olduğunu duyduk, öğrendik (Tevhid Kitabından ve çeşitli hadislerden)..

Hayır bayrak beyazdır diyenlere şunu sormak isteriz:

Bu iki bayrak huruç vaktinde aynı anda mevcut olursa, müminler hangi bayrağı takip etmeleri gerektiği hususunda şaşkınlığa düşmezler mi?

İlk bayrak olan beyaz bayrağın kendi vakti vardı, evet onun gaybete girmesinden önceki o vakitte o bayrak İmam Ahmed el Hasan’ın (as) bayrağı idi. Fakat onun vakti geçti. Şimdi ise doğunun siyah bayrakları onun yerini aldı, her zamanın bayrağı vardır.

Bunun delili şudur:

1) Huruçtan bahseden hadislerin hiçbir yerinde Kaim için beyaz bir bayrağın olacağının belirtildiğini görmüyoruz. Huruç vakti ile ilgili olan tüm hadisler, yalnızca doğudan gelen siyah bayrakları zikrediyor.

2) İmam Ahmed el Hasan’ın (as) “İlmi Havza Öğrencilerine ve Hakkı Arayan Herkese Bir Tavsiye” adlı kitabında şu hadise yer vermiştir:

Resulullah (saa) bir hadiste şöyle buyurmuştur: “…O bir ilme sahiptir ki, eğer onun çıkış vakti gelirse bu ilim kendiliğinden yayılacaktır ve Allah o ilmi konuşturacaktır, böylece o ilim ona şöyle nida edecektir: ‘Ey Allah’ın Velisi, huruç et ve Allah’ın düşmanlarını öldür!’ Ve onun iki bayrağı ve iki alameti vardır…”

Yani bu hadis, onun iki bayrağı olduğunu zikrediyor.

EĞER; Bu iki bayrak, onun huruç vaktinde, aynı zamanda birlikte olursa, o halde hangi bayrağı takip etmemiz gerekir?!!!

Elbette ki bu şu anlama gelir ki, onun bir sefer bir bayrağı ve başka bir sefer başka bir bayrağı olacaktır.

Ve onun huruç vaktinde Kaim (as) için yalnızca bir bayrak olmalıdır.
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]