#65591
خبر فوری *** خبر فوری *** خبر فوری
(خبر و ویدیو مربوط به روز جمعه 21 اردیبهشت 1397، 11 می 2018، 24 شعبان 1439، ظهر، عراق)
امام احمد الحسن (ع) فرمودند: سرخ شدن آسمان امروز جمعه، این علامت بزرگتر خروج سفیانی لعنت الله تعالی است. ای عموم مردم و ای اهل عراق به طور خاص، ما شما را دعوت نمودیم و نصیحت کردیم به صراط مستقیم و صراط حق، حاکمیت الله عز و جل اما جواب شما چه بود، تکذیب و استهزا و طعن و شتم و جدل، پس بدی اعمالتان به سوی شماست و آنچه که دستانتان کسب کرد و بر خدای واحد قهار توکل کرده ایم و بازگشت به سوی اوست. صبر صبر ای خاندان مهدی ( آل المهدی) همانا که موعد ما پیروزی است به اذن الله تعالی

لینک ویدیو:

https://www.facebook.com/Imam.Mahdi.103 ... 670383993/


Image
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Rappel Mahdi. Q-29. Les méchants m[…]

S- L'Islam comme Religion ?

Salam, À chacun sa récolte. S-14. Toutes les[…]

Salam, Question de Bannière pour les peuples. […]