#65366
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین
اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا


از باقرالعلوم (ع) نقل است که فرمودند: براى خداوند گنجى در طالقان است نه از طلا است و نه نقره بلکه دوازده هزار نفر در خراسان اند که شعارشان "احمد احمد" است. و رهبر آنها جوانى از بنی هاشم سوار بر قاطر [ى سپيد رنگ] و بر سر او پیشانی بندی قرمز رنگ است، گويي به او مى‌نگرم که از رود فرات هم مى‌گذرد اگر دعوت او را شنيديد به سوی او بشتابيد حتى اگر سینه خیز بر روي برف باشد.- منتخب الانوار المضيئه، ص 343
----
امام صادق علیه السلام فرمود:« مهدی علیه السلام گنجی در طالقان دارد که از طلا و نقره نیست. پرچمی دارد که از وقتی پیچیده شده، باز نگردیده است: مردانی که قلب هایشان مانند تکه های آهن، سخت تر از سنگ است و هرگز شکی درباره خدا به آنها وارد نگردیده است. آنان اگر به کوه ها حمله کنند، آن را از جای می کنند، و هر شهری را بخواهند فتح می‌کنند. عقاب آسا بر اسبانشان می‌تازند. بر زین اسب امام علیه السلام دست می‌کشند و به این وسیله تبرک می جویند. گرد امام علیه السلام جمع می‌شوند و در جنگ‌ها با جانشان از او دفاع می کنند. آنچه امام علیه السلام از آنها می خواهد اطاعت می‌کنند. مردانی هستند که شب ها خواب به چشم ندارند و در نمازشان همانند زنبور عسل زمزمه می‌کنند. شب را در حال قیام و عبادت سپری می کنند و صبحگاهان بر اسبانشان سوارند. راهبان شب و شیران روز هستند. آنان نسبت به امام‌شان، از کنیز نسبت به مولایش مطیع‌تر و فرمانبردار ترند. قلب‌هایشان همانند چراغ می‌درخشد و از جلال خدا هراسناکند. یاران امام زمان علیه السلام برای شهادت دعا و کشته شدن در راه خدا را آرزو می‌کنند. شعارشان « یالثارات الحسین علیه السلام‍»( ای خونخواهان حسین) است. هنگامی که حرکت می کنند، ترس به اندازه مسیر یک ماه پیشاپیش آنان حرکت می کند. خداوند به وسیله آنان امام حق را یاری می کند.» - بحارالانوار، ج 52 ،ص 308 ،حدیث 82


https://youtu.be/19GvP3wGkKA
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]