#63772
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین
اللهم صلّ على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
تا به کی تعدی به حق امام احمد (ع) و پیروی کور کورانه از سامری دفتر نجف!
اخیرا در یک حرکت مذبوحانه دفتر نجف در ادامه تعدی های خود به حق امام (ع) با اعلام نام کتاب ’از تو درباره روح می پرسند’ به نا حق بنام امام جعلی و ملعون دفتر نجف- کتابی از امام (ع) که مدتی پیش توسط انصار پرچم های سیاه مشرقی اعلام شده بود با عنوان ’از تو درباره روح می پرسند’ بزودی چاپ خواهد شد. با انجام این کار امام جعلی دفتر نجف خود و پیروان گمراه را بیش از پیش در ورطه سرگردانی رها کرده است. و دروغ و جعلی بودنش را آشکارتر از همیشه نمایان ساخته است. ای پیروان سامری تا به کی پیروی کورکورانه! بیدار شوید! شما را به کجا می کشانند! مگر شما را چه شده است که نمیبینید چگونه حقوق مام (ع) پایمال می شود. بعضی از شما آگاهانه به حقوق امام (ع) تعدی کرده اید بخاطر دنیای زودگذر- بسا بد معامله ای! به خواسته هایتان نخواهید رسید و به زودی متوجه می شوید. در فکر بودم که چگونه است که پس از قیام از اولویت های امام جنگ با ریاکاران از مسلمانان است و حالا بوضوح دلیل این امر مشخص است. آیا می خواهید از دشمنان امام (ع) باشید؟ به چه چیز دلخوش کرده اید به این زندگی دو روزه دنیا!؟ به آن نیز نخواهید رسید و سرابی بیش نیست. شما دچار غضب الهی هستید و بزودی خواهید فهمید. چگونه است که آگاهانه از شیطان پیروی می کنید مانند پیشینیانتان یزید و معاویه و ... و ای گمراهان شیطان نیز آگاهانه از فرمان خداوند رویگردان شد و دچار غضب الهی شد. چرا درس عبرت نمی گیرید؟! شما نیز دومرتبه پیروی از گذشتگانتان که امام حسین (ع) را شهید کرده اند می کنید و خود را در زمره شیاطین قرار داده اید.
به کسانی که گمراه شده اند توسط سامری در نقاب دفتر نجف: مگر نمی بینید که این بوزینه ملعون سعی در گمراه کردن دعوت الهی دارد؟! تا به کی خداوند متعال نشانه هایش را برای هدایت می فرستد ولی هنوز هدایت نشده اید!!
#63774

تشکر برای این پست خوب، اینها فقط حقّ امام (ع) را در مورد کتاب‌هایش نخوردند، خیلی‌ بیشتر از این ظلم کرده اند، اینکه چیزی نیست، فقط همینکه به پسر امام ابا صادق (ع) بی‌ احترامی میکنند کافی‌ است که آنها لعنت بشوند و به اعماق جهنم فرو بروند
#63787
انشاءالله خداوند متعال انصار را از شر شیاطین حفظ کند و ما را از یاران همیشگی امام مهدی و امام احمد و مهدی ثانی ابا الصادق (ع) قرار دهد. به امید قیام عاجل امام (ع) بزودی
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]